Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ri­kol­lis­jen­git ovat yrit­tä­neet so­lut­taa omia ih­mi­siään töihin van­ki­loi­hin – Sel­vi­tyk­sen mukaan jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den vai­ku­tus­val­ta van­ki­lois­sa kasvaa koko ajan

Jengivangit ovat koettaneet lahjoa kokemattomia vartijoita huumemuuleiksi. Selvityksen mukaan valvontatyötä joudutaan tekemään paljon yksin, ja vankiloissa käytetään usein sijaisia ja kouluttamatonta henkilökuntaa.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen vankiloissa liittynyt kysely lähetettiin kaikille Suomen vankiloille. Arkistokuva Oulun vankilasta.
Järjestäytyneeseen rikollisuuteen vankiloissa liittynyt kysely lähetettiin kaikille Suomen vankiloille. Arkistokuva Oulun vankilasta.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Rikollisjengit ovat yrittäneet soluttaa vankiloihin töihin ihmisiä, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) tuore selvitys.

– On havaittu yksittäisiä tapauksia, joissa vankiloihin on pyrkinyt töihin henkilöitä, joilla on todettu yhteyksiä näihin ryhmiin. Ainakaan tämän selvityksen perusteella ei käynyt ilmi, että joku olisi päässyt töihin asti, vaan yhteydet olivat tulleet ilmi jo rekrytointiprosessin aikana, kertoo selvityksen tehnyt Sukevan vankilan johtaja Jari-Pekka Holopainen.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen vankiloissa liittynyt kysely lähetettiin kaikille Suomen vankiloille sekä Risen keskushallintoyksikön, aluekeskusten ja arviointikeskusten johdolle. Lisäksi vastauksia pyydettiin keskusrikospoliisilta ja kolmelta muulta poliisilaitokselta. Kaikkiaan vastauksia saatiin lähes 40 yksiköstä.

United Brotherhoodin osuus korostuu

Vastausten perusteella kansainvälisten ja kotimaisten rikollisjengien toiminta ja vaikutus ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Risen mukaan vankiloissa on tällä hetkellä noin 200 vankia tai tutkintavankia, jotka kuuluvat järjestäytyneisiin rikollisryhmiin. Suurin osa heistä on sijoitettu Riihimäen, Turun ja Sukevan vankiloihin.

Valtajengejä vankiloissa ovat Helvetin enkelit, Bandidos, Cannonball, Bats ja erityisesti United Brotherhood (UB), jota pidetään selvityksessä yhtenä keskeisimmistä syistä uhkailun ja väkivallan määrän kasvuun.

Selvityksessä varoitetaan, että jengivankien tekemien kantelujen, painostamisen, kiristämisen ja väkivallalla uhkaamisen takia työntekijät kokevat epävarmuutta ja pelkoa, jotka pahimmillaan heijastuvat heidän toimintaansa ja päätöksentekoonsa järjestäytyneen rikollisuuden tavoittelemalla tavalla.

Holopaisen mukaan henkilökuntaan voi kohdistua painetta esimerkiksi silloin, kun vanki hakee poistumislupaa tai valvomatonta tapaamista.

– Normaalin hallinnollisen prosessin mukaan virkamiehet lausuvat asiasta ja sitten vankilanjohtaja tai muu vankilan toimivaltainen päätöksentekijä tekee päätöksen. Lausunnot ovat vangeille asianomaisjulkisia, joten sitä kautta vangit näkevät, kuka sinne on kirjoittanut mitäkin. Henkilökuntakin on ihmisiä, ja jos näitä alkaa ajatella, se saattaa vaikuttaa jopa siihen, minkälaisen lausunnon henkilökunta sinne kirjoittaa, Holopainen kertoo.

Jengivangit hakevat liittolaisia kouluttamattomista työntekijöistä

Vastauksissa kerrottiin myös, että jengivangit ovat esimerkiksi tarjonneet uusille ja kokemattomille työntekijöille jopa useita tuhansia euroja puhelimen tai huumeiden kuljettamisesta vankilaan.

Vankiloiden vastausten perusteella vankiloissa työskentelee paljon sijaisia ja kouluttamatonta henkilökuntaa, tyypillisimmin vartijoina.

– On saatu havaintoja, missä jr (järjestäytynyt rikollisuus) -vangit ovat pyrkineet hakemaan "liittolaisia" kokemattomista ja kouluttamattomista vartijoista. Tapaukset ilmenevät usein niin, että kyseinen vartija alkaa viettää liikaa aikaa ko. vankien parissa. Riskinä on kouluttamaton henkilökunta, eräässä vastauksessa sanottiin.

Resurssipulan takia valvontatyötä joudutaan tekemään myös paljon yksin. Sen välttäminen olisi kuitenkin tärkeää muun muassa vartijoihin kohdistuvan maalittamisen vähentämiseksi, selvityksessä sanotaan.