Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Italia
Näkökulma: Loma Euroopassa onnistuu, mutta vaatii oikeaa ajoitusta, testejä ja määräysten seuraamista – Italian-matkalla ei käytännössä ollut kuin yksi ongelma kuukauden aikana

Nä­kö­kul­ma: Loma Eu­roo­pas­sa on­nis­tuu, mutta vaatii oikeaa ajoi­tus­ta, testejä ja mää­räys­ten seu­raa­mis­ta – Ita­lian-mat­kal­la ei käy­tän­nös­sä ollut kuin yksi ongelma kuu­kau­den aikana

25.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Pettyneen pikkuprinssin ilme Wembleyn vip-aitiossa kertoi kaiken
Kolumni

Pet­ty­neen pik­ku­prins­sin ilme Wemb­leyn vip-ai­tios­sa kertoi kaiken

12.07.2021 14:02 1
Tilaajille
Italia palasi jalkapallon Euroopan mestariksi 53 vuoden tauon jälkeen

Italia palasi jal­ka­pal­lon Eu­roo­pan mes­ta­rik­si 53 vuoden tauon jälkeen

12.07.2021 06:59 10
14 sai surmansa Italiassa köysiratavaunun rysähdettyä maahan

14 sai sur­man­sa Ita­lias­sa köy­si­ra­ta­vau­nun ry­säh­det­tyä maahan

24.05.2021 06:55 5
Analyysi: Poikkeuksellisen kiinnostavat Euroviisut muistuttivat suoran television voimasta – Blind Channel osoitti, että myös tummille sävyille on tilaa karnevaaleissa

Ana­lyy­si: Poik­keuk­sel­li­sen kiin­nos­ta­vat Eu­ro­vii­sut muis­tut­ti­vat suoran te­le­vi­sion voi­mas­ta – Blind Channel osoit­ti, että myös tum­mil­le sä­vyil­le on tilaa kar­ne­vaa­leis­sa

23.05.2021 16:14 3
Tilaajille
Koronakupla puhkesi MM-hiihdoissa: Italia vetäytyy kisoista, Norjan mäkihyppytähdellä tartunta

Ko­ro­na­kup­la puhkesi MM-hiih­dois­sa: Italia ve­täy­tyy ki­sois­ta, Norjan mä­ki­hyp­py­täh­del­lä tar­tun­ta

03.03.2021 13:27 4
Italian pääministeri jättää eropyyntönsä tiistaina – panoksena hallituksen muodostamisessa ovat aikaistetut vaalit

Italian pää­mi­nis­te­ri jättää ero­pyyn­tön­sä tiis­tai­na – pa­nok­se­na hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa ovat ai­kais­te­tut vaalit

25.01.2021 22:29 1
Parlamentin alahuone antoi luottamuksensa Italian pääministeri Giuseppe Contelle – todellinen koetus nähdään senaatissa tiistana

Par­la­men­tin ala­huo­ne antoi luot­ta­muk­sen­sa Italian pää­mi­nis­te­ri Giu­sep­pe Con­tel­le – to­del­li­nen koetus nähdään se­naa­tis­sa tiis­ta­na

18.01.2021 23:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan nopeita ja järeitä toi­men­pi­tei­tä, jotta saadaan korona hil­jen­net­tyä

02.11.2020 05:00
Tilaajille
Milano ei ole enää entisellään koronakriisin jälkeen – "Kukaan ei halua palata siihen järkyttävään tilanteeseen, mikä täällä oli keväällä"

Milano ei ole enää en­ti­sel­lään ko­ro­na­krii­sin jälkeen – "Kukaan ei halua palata siihen jär­kyt­tä­vään ti­lan­tee­seen, mikä täällä oli ke­vääl­lä"

05.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Perustuslakiuudistus vaikeuttaa pienten puolueiden ehdokkaiden läpipääsyä ja kaventaa siten Italian demokratiaa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus vai­keut­taa pienten puo­luei­den eh­dok­kai­den lä­pi­pää­syä ja ka­ven­taa siten Italian de­mo­kra­tiaa

22.09.2020 16:07
Italian politiikka on vuoristorataa: senaatti poisti Salvinin syytesuojan, ex-ministeriä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

Italian po­li­tiik­ka on vuo­ris­to­ra­taa: se­naat­ti poisti Sal­vi­nin syy­te­suo­jan, ex-mi­nis­te­riä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

02.08.2020 19:32 1
TV-kolumni: Loistava sarja yhdistää ihmeet ja perhesuhteet
Kolumni

TV-ko­lum­ni: Lois­ta­va sarja yh­dis­tää ihmeet ja per­he­suh­teet

26.07.2020 07:00
Italian pääministeri laskee: "Tukipaketista 28 prosenttia kohdistuu Italialle" – suurmaiden johtajat kehuvat EU-ratkaisua

Italian pää­mi­nis­te­ri laskee: "Tu­ki­pa­ke­tis­ta 28 pro­sent­tia koh­dis­tuu Ita­lial­le" – suur­mai­den joh­ta­jat kehuvat EU-rat­kai­sua

21.07.2020 10:06 10
Italian pääministeri veisi rahakkaat autostradat Benettoneilta – Genovan romahtaneen sillan korvauspaketista kova vääntö

Italian pää­mi­nis­te­ri veisi ra­hak­kaat au­tost­ra­dat Be­net­to­neil­ta – Genovan ro­mah­ta­neen sillan kor­vaus­pa­ke­tis­ta kova vääntö

13.07.2020 12:08 1
Maailman tunnetuimpiin elokuvasäveltäjiin kuuluva Ennio Morricone on kuollut 91-vuotiaana – "Yksi suurimmista kautta aikojen"

Maail­man tun­ne­tuim­piin elo­ku­va­sä­vel­tä­jiin kuuluva Ennio Mor­ri­co­ne on kuollut 91-vuo­tiaa­na – "Yksi suu­rim­mis­ta kautta ai­ko­jen"

06.07.2020 14:10
Juventus juhli seuralegenda Buffonin nousua ottelutilaston kaikkien aikojen piikkipaikalle – ikinuori konkarivahti torjui voiton paikallisottelussa

Ju­ven­tus juhli seu­ra­le­gen­da Buf­fo­nin nousua ot­te­lu­ti­las­ton kaik­kien aikojen piik­ki­pai­kal­le – iki­nuo­ri kon­ka­ri­vah­ti torjui voiton pai­kal­lis­ot­te­lus­sa

04.07.2020 21:46
Italian jalkapalloliiga jatkuu yli kolmen kuukauden tauon jälkeen juhannuksena – "Liitto vakuutti minulle, että sillä on B- ja C-suunnitelma", maan urheiluministeri kertoo

Italian jal­ka­pal­lo­lii­ga jatkuu yli kolmen kuu­kau­den tauon jälkeen ju­han­nuk­se­na – "Liitto va­kuut­ti mi­nul­le, että sillä on B- ja C-suun­ni­tel­ma", maan ur­hei­lu­mi­nis­te­ri kertoo

28.05.2020 23:20
17-vuotiaalla oululaisella Kasper Paanasella on takanaan ensimmäinen vuosi Bolognan akatemiassa: "Vaikka harjoittelisin kuinka kovasti, seura voi kylmästi ostaa yhdellä kahdella miljoonalla eurolla nuoren pelaajan juuri sinun paikallesi"

17-vuo­tiaal­la ou­lu­lai­sel­la Kasper Paa­na­sel­la on ta­ka­naan en­sim­mäi­nen vuosi Bo­log­nan aka­te­mias­sa: "Vaikka har­joit­te­li­sin kuinka ko­vas­ti, seura voi kyl­mäs­ti ostaa yhdellä kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla nuoren pe­laa­jan juuri sinun pai­kal­le­si"

24.05.2020 20:30
Tilaajille
Italialaiset pääsevät jälleen kahville ja ravintoloihin, moni jäi silti kotiin – "annetaan heille aikaa, tämä on vasta ensimmäinen päivä"

Ita­lia­lai­set pää­se­vät jälleen kah­vil­le ja ra­vin­to­loi­hin, moni jäi silti kotiin – "an­ne­taan heille aikaa, tämä on vasta en­sim­mäi­nen päivä"

18.05.2020 15:54