Italia
Lukijalta Mielipide Samuli Heinonen

Nyt tar­vi­taan nopeita ja järeitä toi­men­pi­tei­tä, jotta saadaan korona hil­jen­net­tyä

02.11.2020 05:00 0
Tilaajille
Milano ei ole enää entisellään koronakriisin jälkeen – "Kukaan ei halua palata siihen järkyttävään tilanteeseen, mikä täällä oli keväällä"

Milano ei ole enää en­ti­sel­lään ko­ro­na­krii­sin jälkeen – "Kukaan ei halua palata siihen jär­kyt­tä­vään ti­lan­tee­seen, mikä täällä oli ke­vääl­lä"

05.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Perustuslakiuudistus vaikeuttaa pienten puolueiden ehdokkaiden läpipääsyä ja kaventaa siten Italian demokratiaa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus vai­keut­taa pienten puo­luei­den eh­dok­kai­den lä­pi­pää­syä ja ka­ven­taa siten Italian de­mo­kra­tiaa

22.09.2020 16:07 0
Italian politiikka on vuoristorataa: senaatti poisti Salvinin syytesuojan, ex-ministeriä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

Italian po­li­tiik­ka on vuo­ris­to­ra­taa: se­naat­ti poisti Sal­vi­nin syy­te­suo­jan, ex-mi­nis­te­riä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

02.08.2020 19:32 1
TV-kolumni: Loistava sarja yhdistää ihmeet ja perhesuhteet
Kolumni Laura Krohn

TV-ko­lum­ni: Lois­ta­va sarja yh­dis­tää ihmeet ja per­he­suh­teet

26.07.2020 07:00 0
Italian pääministeri laskee: "Tukipaketista 28 prosenttia kohdistuu Italialle" – suurmaiden johtajat kehuvat EU-ratkaisua

Italian pää­mi­nis­te­ri laskee: "Tu­ki­pa­ke­tis­ta 28 pro­sent­tia koh­dis­tuu Ita­lial­le" – suur­mai­den joh­ta­jat kehuvat EU-rat­kai­sua

21.07.2020 10:06 10
Italian pääministeri veisi rahakkaat autostradat Benettoneilta – Genovan romahtaneen sillan korvauspaketista kova vääntö

Italian pää­mi­nis­te­ri veisi ra­hak­kaat au­tost­ra­dat Be­net­to­neil­ta – Genovan ro­mah­ta­neen sillan kor­vaus­pa­ke­tis­ta kova vääntö

13.07.2020 12:08 1
Maailman tunnetuimpiin elokuvasäveltäjiin kuuluva Ennio Morricone on kuollut 91-vuotiaana – "Yksi suurimmista kautta aikojen"

Maail­man tun­ne­tuim­piin elo­ku­va­sä­vel­tä­jiin kuuluva Ennio Mor­ri­co­ne on kuollut 91-vuo­tiaa­na – "Yksi suu­rim­mis­ta kautta ai­ko­jen"

06.07.2020 10:30 0
Juventus juhli seuralegenda Buffonin nousua ottelutilaston kaikkien aikojen piikkipaikalle – ikinuori konkarivahti torjui voiton paikallisottelussa

Ju­ven­tus juhli seu­ra­le­gen­da Buf­fo­nin nousua ot­te­lu­ti­las­ton kaik­kien aikojen piik­ki­pai­kal­le – iki­nuo­ri kon­ka­ri­vah­ti torjui voiton pai­kal­lis­ot­te­lus­sa

04.07.2020 21:46 0
Italian jalkapalloliiga jatkuu yli kolmen kuukauden tauon jälkeen juhannuksena – "Liitto vakuutti minulle, että sillä on B- ja C-suunnitelma", maan urheiluministeri kertoo

Italian jal­ka­pal­lo­lii­ga jatkuu yli kolmen kuu­kau­den tauon jälkeen ju­han­nuk­se­na – "Liitto va­kuut­ti mi­nul­le, että sillä on B- ja C-suun­ni­tel­ma", maan ur­hei­lu­mi­nis­te­ri kertoo

28.05.2020 23:20 0
17-vuotiaalla oululaisella Kasper Paanasella on takanaan ensimmäinen vuosi Bolognan akatemiassa: "Vaikka harjoittelisin kuinka kovasti, seura voi kylmästi ostaa yhdellä kahdella miljoonalla eurolla nuoren pelaajan juuri sinun paikallesi"

17-vuo­tiaal­la ou­lu­lai­sel­la Kasper Paa­na­sel­la on ta­ka­naan en­sim­mäi­nen vuosi Bo­log­nan aka­te­mias­sa: "Vaikka har­joit­te­li­sin kuinka ko­vas­ti, seura voi kyl­mäs­ti ostaa yhdellä kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla nuoren pe­laa­jan juuri sinun pai­kal­le­si"

24.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Italialaiset pääsevät jälleen kahville ja ravintoloihin, moni jäi silti kotiin – "annetaan heille aikaa, tämä on vasta ensimmäinen päivä"

Ita­lia­lai­set pää­se­vät jälleen kah­vil­le ja ra­vin­to­loi­hin, moni jäi silti kotiin – "an­ne­taan heille aikaa, tämä on vasta en­sim­mäi­nen päivä"

18.05.2020 15:54 0
Italian hallitus vihdoin sopuun koronatukipaketista – yrityksille apurahoja ja perheille lastenhoitotukia

Italian hal­li­tus vihdoin sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – yri­tyk­sil­le apu­ra­ho­ja ja per­heil­le las­ten­hoi­to­tu­kia

14.05.2020 23:16 0
Lumijoelta kotoisin oleva Hanna Sallinen tekee taidetta merestä löytämistään muovijätteistä ja kierrätysmateriaaleista – "Kerron taulujeni avulla hälyttäviä viestejä meren tilasta"

Lu­mi­joel­ta ko­toi­sin oleva Hanna Sal­li­nen tekee tai­det­ta merestä löy­tä­mis­tään muo­vi­jät­teis­tä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta – "Kerron tau­lu­je­ni avulla hä­lyt­tä­viä vies­te­jä meren ti­las­ta"

11.01.2020 20:51 15