Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Paavi
Emerituspaavi Benedictus on kuollut – "Jumalan rottweiler" tunnettiin kiivaana konservatiivisten arvojen puolustajana

Eme­ri­tus­paa­vi Be­ne­dic­tus on kuollut – "Ju­ma­lan rott­wei­ler" tun­net­tiin kii­vaa­na kon­ser­va­tii­vis­ten arvojen puo­lus­ta­ja­na

31.12.2022 12:25
Paavi toivoi joulupuheessaan järjettömän sodan lopettamista Ukrainassa

Paavi toivoi jou­lu­pu­hees­saan jär­jet­tö­män sodan lo­pet­ta­mis­ta Uk­rai­nas­sa

25.12.2022 17:12 18
Paavin homoliitot salliva kommentointi on ennen kaikkea tunnustus katolilaisille homoseksuaaleille

Paavin ho­mo­lii­tot salliva kom­men­toin­ti on ennen kaikkea tun­nus­tus ka­to­li­lai­sil­le ho­mo­sek­suaa­leil­le

22.10.2020 19:05

Paavi Jo­han­nes Paavali II sai val­ta­van patsaan Puolaan

13.04.2013 18:10 2
Paavit tapaavat kesäasunnolla Roomassa

Paavit ta­paa­vat ke­sä­asun­nol­la Roo­mas­sa

23.03.2013 02:31
Paavin virkaanastujaisissa arvovaltainen ja vähän kiisteltykin vierasjoukko

Paavin vir­kaan­as­tu­jai­sis­sa ar­vo­val­tai­nen ja vähän kiis­tel­ty­kin vie­ras­jouk­ko

19.03.2013 14:56
Paavi vetosi ympäristön ja vähäosaisten puolesta

Paavi vetosi ym­pä­ris­tön ja vä­hä­osais­ten puo­les­ta

19.03.2013 10:23 3

Rusi paavin mes­sus­ta: Ai­nut­laa­tui­nen tun­nel­ma

19.03.2013 06:25

EU-mat­kus­tus­kiel­los­sa oleva Zim­bab­wen pre­si­dent­ti saapui paavin vir­kaan­as­tu­jai­siin

18.03.2013 11:15 4

Va­ti­kaa­ni torjui syy­tök­set so­ti­las­jun­tan myö­täi­lys­tä

15.03.2013 13:08 9

Italian kirkko on­nit­te­li väärää paavia

14.03.2013 21:03 4

Uusi paavi teki yl­lä­tys­vie­rai­lun roo­ma­lais­kirk­koon

14.03.2013 01:47 3
Uusi paavi tunnetaan vaatimattomasta elämäntavastaan

Uusi paavi tun­ne­taan vaa­ti­mat­to­mas­ta elä­män­ta­vas­taan

13.03.2013 23:04 2

YK ja EU toi­vo­vat paavin jat­ka­van us­kon­to­jen vuo­ro­pu­he­lua

13.03.2013 22:51 1

Uusi paavi vit­sai­li en­sim­mäi­ses­sä pu­hees­saan

13.03.2013 22:35 5

Ka­to­li­sel­le kir­kol­le on valittu uusi paavi

13.03.2013 20:09

Ää­nes­tyk­set paavin va­lit­se­mi­sek­si jat­ku­vat

13.03.2013 14:10
Uudesta paavista tuli Franciscus I

Uudesta paa­vis­ta tuli Fran­cis­cus I

12.03.2013 22:39 16