Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Hyrynsalmi
Poliisi pyytää havaintoja Hyrynsalmella kadonneesta 49-vuotiaasta miehestä

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Hy­ryn­sal­mel­la ka­don­nees­ta 49-vuo­tiaas­ta mie­hes­tä

08.08.2022 11:30
Arvio: Mustarindan kesänäyttely versoo kasvien maailmasta ja kainuulaisista tekijöistä – pihapiiri ja ympäröivä metsä tuovat teoksiin oman lisänsä

Arvio: Mus­ta­rin­dan ke­sä­näyt­te­ly versoo kasvien maail­mas­ta ja kai­nuu­lai­sis­ta te­ki­jöis­tä – pi­ha­pii­ri ja ym­pä­röi­vä metsä tuovat teok­siin oman lisänsä

23.07.2022 13:00 1
Tilaajille
Vapaan kelkkailun alue avataan Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien rajalle – 1 340 hehtaarin alue saataneen käyttöön tammikuussa

Vapaan kelk­kai­lun alue avataan Suo­mus­sal­men ja Hy­ryn­sal­men kuntien rajalle – 1 340 heh­taa­rin alue saa­ta­neen käyt­töön tam­mi­kuus­sa

17.12.2021 14:06 13
Autotalli ja kaksi autoa tuhoutuivat tulipalossa Hyrynsalmella

Au­to­tal­li ja kaksi autoa tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Hy­ryn­sal­mel­la

17.10.2021 09:03
THL: Oulussa nollan koronatartunnan päivä – koko Pohjois-Suomessa vain kolme tautitapausta

THL: Oulussa nollan ko­ro­na­tar­tun­nan päivä – koko Poh­jois-Suo­mes­sa vain kolme tau­ti­ta­paus­ta

02.06.2021 12:32 15
Hyrynsalmen isossa tartuntaryppäässä todettiin uusia koronatapauksia –  "Positiivisten osuus vielä kasvaa"

Hy­ryn­sal­men isossa tar­tun­ta­ryp­pääs­sä to­det­tiin uusia ko­ro­na­ta­pauk­sia – "Po­si­tii­vis­ten osuus vielä kasvaa"

20.05.2021 11:34
Hyrynsalmella koronatapausten määrä roihahti yhtäkkiä – valtaosa sairastuneista lapsia

Hy­ryn­sal­mel­la ko­ro­na­ta­paus­ten määrä roi­hah­ti yht­äk­kiä – val­ta­osa sai­ras­tu­neis­ta lapsia

18.05.2021 15:50 2
Hyrynsalmen päivähoidon koronarypäs laajenee: kuusi sairastunut ja karanteeniin asetettu 41 henkilöä, joista valtaosa lapsia

Hy­ryn­sal­men päi­vä­hoi­don ko­ro­na­ry­päs laa­je­nee: kuusi sai­ras­tu­nut ja ka­ran­tee­niin ase­tet­tu 41 hen­ki­löä, joista val­ta­osa lapsia

16.05.2021 11:16 2
Päivähoidossa kaksi koronatartuntaa Hyrynsalmella – karanteenissa sairastuneiden lisäksi 15 henkilöä

Päi­vä­hoi­dos­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa Hy­ryn­sal­mel­la – ka­ran­tee­nis­sa sai­ras­tu­nei­den lisäksi 15 hen­ki­löä

15.05.2021 11:07
Koronaviruksen brittivariantti pysäytti Metsurin tarina -elokuvan kuvaukset hetkellisesti Kainuussa, tuotantoyhtiön mukaan altistuneiden määrä jäi pieneksi – "Toivotaan, että ihmiset pysyvät terveinä"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­va­riant­ti py­säyt­ti Met­su­rin tarina -e­lo­ku­van ku­vauk­set het­kel­li­ses­ti Kai­nuus­sa, tuo­tan­to­yh­tiön mukaan al­tis­tu­nei­den määrä jäi pie­nek­si – "Toi­vo­taan, että ihmiset pysyvät ter­vei­nä"

21.01.2021 19:48 2
Tilaajille
Hovioikeus muutti Haapavedelle ja Kainuuseen ulottuneen laajan huumejutun tuomioita – rikollispomon "luottomiehen" tuomio koveni sakoista 2,5 vuoden vankeuteen

Ho­vi­oi­keus muutti Haa­pa­ve­del­le ja Kai­nuu­seen ulot­tu­neen laajan huu­me­ju­tun tuo­mioi­ta – ri­kol­lis­po­mon "luot­to­mie­hen" tuomio koveni sa­kois­ta 2,5 vuoden van­keu­teen

12.01.2021 11:56 2
Tilaajille
Pakettiauto ja tukkirekka kolaroivat Hyrynsalmella – pakettiauton kuljettaja loukkaantui

Pa­ket­ti­au­to ja tuk­ki­rek­ka ko­la­roi­vat Hy­ryn­sal­mel­la – pa­ket­ti­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

22.12.2020 18:33
11-vuotias kynttilämestari Juho teki tuhat jätkänkynttilää ja lisää tulee: "Ei tämä meillä tähän talveen jää"

11-vuo­tias kynt­ti­lä­mes­ta­ri Juho teki tuhat jät­kän­kynt­ti­lää ja lisää tulee: "Ei tämä meillä tähän talveen jää"

29.11.2020 06:00 13
Tilaajille
Nuoret polven yrittäjät aloittavat Hyrynsalmen Ukkohallassa

Nuoret polven yrit­tä­jät aloit­ta­vat Hy­ryn­sal­men Uk­ko­hal­las­sa

16.11.2020 10:47 1
Poliisi kaipaa vihjeitä moottoriveneiden ja rahalippaan varkauksista Hyrynsalmella

Poliisi kaipaa vih­jei­tä moot­to­ri­ve­nei­den ja ra­ha­lip­paan var­kauk­sis­ta Hy­ryn­sal­mel­la

03.08.2020 19:02
Peräkärryn rengas syttyi tuleen Hyrynsalmella – palokunta sattui sopivasti paikalle

Pe­rä­kär­ryn rengas syttyi tuleen Hy­ryn­sal­mel­la – pa­lo­kun­ta sattui so­pi­vas­ti pai­kal­le

15.06.2020 17:20
Kahdeksalle tuomiot laajassa huumejutussa – rikollisryhmä viljeli hamppua syrjäisillä kiinteistöillä

Kah­dek­sal­le tuomiot laa­jas­sa huu­me­ju­tus­sa – ri­kol­lis­ryh­mä viljeli hamppua syr­jäi­sil­lä kiin­teis­töil­lä

04.06.2020 14:52 1
Tilaajille
Poliisi Hyrynsalmella: Kaksi moottoripyöräilijää kaasutteli tutkaan kovat luvut, rattijuopumuksesta narahtanut autoilija kertoi juopotelleensa koko päivän

Poliisi Hy­ryn­sal­mel­la: Kaksi moot­to­ri­pyö­räi­li­jää kaa­sut­te­li tutkaan kovat luvut, rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta na­rah­ta­nut au­toi­li­ja kertoi juo­po­tel­leen­sa koko päivän

31.05.2020 12:57
Ultrakevyt lentokone oli lentämässä kuuden koneen muodostelmassa, kun se putosi järven jäälle Hyrynsalmella, lentäjä selvisi rytäkästä säikähdyksellä – OTKES ei tutki turmaa

Ult­ra­ke­vyt len­to­ko­ne oli len­tä­mäs­sä kuuden koneen muo­dos­tel­mas­sa, kun se putosi järven jäälle Hy­ryn­sal­mel­la, lentäjä selvisi ry­tä­käs­tä säi­käh­dyk­sel­lä – OTKES ei tutki turmaa

16.05.2020 20:35