Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Erikoiskuljetukset
Juna jumissa oululaisessa liikenneympyrässä – "Aamulenkillä sai hieroa silmiään"

Juna jumissa ou­lu­lai­ses­sa lii­ken­ne­ym­py­räs­sä – "Aa­mu­len­kil­lä sai hieroa sil­miään"

11.11.2023 10:45 27
Tilaajille
Kainuuseen matkaavien tuulivoimaloiden osat näkyvät Oulun teillä lähipäivinä – noin sata erikoiskuljetusta liikkuu pääosin öisin

Kai­nuu­seen mat­kaa­vien tuu­li­voi­ma­loi­den osat näkyvät Oulun teillä lä­hi­päi­vi­nä – noin sata eri­kois­kul­je­tus­ta liikkuu pääosin öisin

26.06.2023 09:41 14
Tilaajille
Oulun läpi kulkee tulevina kuukausina yli 30 massiivista erikoiskuljetusta, jotka voivat pysäyttää liikenteen kokonaan puoleksi tunniksi

Oulun läpi kulkee tu­le­vi­na kuu­kau­si­na yli 30 mas­sii­vis­ta eri­kois­kul­je­tus­ta, jotka voivat py­säyt­tää lii­ken­teen ko­ko­naan puo­lek­si tun­nik­si

05.05.2023 12:13 28
Seurasimme tuulivoimalan siipikuljetusta Raahesta Posiolle – Näin 90-metrinen kuljetus selviää tiukimmista käännöksistä Oulussa

Seu­ra­sim­me tuu­li­voi­ma­lan sii­pi­kul­je­tus­ta Raa­hes­ta Po­siol­le – Näin 90-met­ri­nen kul­je­tus selviää tiu­kim­mis­ta kään­nök­sis­tä Oulussa

27.08.2022 07:00 8
Tilaajille
Tuulivoimaloiden siipien kuljettaminen vaatii erikoisen kuljetuksen – Katso kuvakertomus, miten siivet liikkuvat maanteitä pitkin

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kul­jet­ta­mi­nen vaatii eri­koi­sen kul­je­tuk­sen – Katso ku­va­ker­to­mus, miten siivet liik­ku­vat maan­tei­tä pitkin

27.08.2022 07:00
Tilaajille
Erikoiskuljetukset vaikuttavat liikenteeseen Oulussa – maanantai-iltana pitkä kuljetus jumiutui liikenneympyrään

Eri­kois­kul­je­tuk­set vai­kut­ta­vat lii­ken­tee­seen Oulussa – maa­nan­tai-il­ta­na pitkä kul­je­tus ju­miu­tui lii­ken­ne­ym­py­rään

25.07.2022 22:44 17

44 metriä pitkä eri­kois­kul­je­tus kulkee tors­tai-il­ta­na Oulun ka­tu­verk­koa pitkin

25.02.2021 20:54

Eri­kois­kul­je­tus py­säyt­tää lii­ken­net­tä Raahen ja Py­hä­joen välillä

18.02.2021 17:14

Raa­hes­ta Py­hä­joel­le mat­kaa­va eri­kois­kul­je­tus py­säyt­tää lii­ken­net­tä ajoit­tain tiis­tai-il­ta­na

02.02.2021 18:01
Poikkeuksellisen isoja erikoiskuljetuksia liikkuu Kalajoen satamasta Sotkamoon: Sähköjä katkotaan, valopylväitä ja liikennemerkkejä joudutaan poistamaan – suurin kuljetus liikkeelle maanantaina

Poik­keuk­sel­li­sen isoja eri­kois­kul­je­tuk­sia liikkuu Ka­la­joen sa­ta­mas­ta Sot­ka­moon: Sähköjä kat­ko­taan, va­lo­pyl­väi­tä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä jou­du­taan pois­ta­maan – suurin kul­je­tus liik­keel­le maa­nan­tai­na

04.10.2020 22:44 5
Oululainen Normek Oy valmistaa yli 40-vuotisen historiansa suurinta siltaa, jonka osat matkaavat Alppilasta Uumajaan vesiteitse – "Näin isoja palasia ei pysty kuljettamaan rajan yli maitse"

Ou­lu­lai­nen Normek Oy val­mis­taa yli 40-vuo­ti­sen his­to­rian­sa suu­rin­ta siltaa, jonka osat mat­kaa­vat Alp­pi­las­ta Uu­ma­jaan ve­si­teit­se – "Näin isoja palasia ei pysty kul­jet­ta­maan rajan yli maitse"

21.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Erikoiskuljetus liikkuu Raahen ja Limingan välillä maanantai-iltana

Eri­kois­kul­je­tus liikkuu Raahen ja Li­min­gan välillä maa­nan­tai-il­ta­na

03.08.2020 21:33
Erikoiskuljetus Raahen ja Limingan välillä – liikenne pysäytetään ajoittain

Eri­kois­kul­je­tus Raahen ja Li­min­gan välillä – lii­ken­ne py­säy­te­tään ajoit­tain

10.07.2020 06:49