Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Kielten opetus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi tar­vit­see ko­ko­nais­val­tai­sen kie­li­po­liit­ti­sen oh­jel­man

01.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Ekaluokkalainen voi oppia näppärästi ranskaa tai venäjää, ja siitä on hyötyä tulevaisuudessa – kuntien järjestämässä kielten opetuksessa on suuria alueellisia eroja

Eka­luok­ka­lai­nen voi oppia näp­pä­räs­ti ranskaa tai ve­nä­jää, ja siitä on hyötyä tu­le­vai­suu­des­sa – kuntien jär­jes­tä­mäs­sä kielten ope­tuk­ses­sa on suuria alueel­li­sia eroja

31.01.2021 11:00 7
Tilaajille
Kielisuihkutus innostaa monipuoliseen kielten opiskeluun
Kolumni

Kie­li­suih­ku­tus in­nos­taa mo­ni­puo­li­seen kielten opis­ke­luun

18.10.2020 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kou­lu­tuk­sen laatu ajetaan alas muut­to­kes­kus­te­lun var­jos­sa

22.09.2020 07:00 14
Tilaajille