Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Henkilöjutut
Oulun aktiivinen taikayhteisö antoi aikanaan vahvan pohjan Henri Kemppaisen kansainväliselle uralle – Paikallisen taikurin mukaan lajista on tullut vähän undergroundia

Oulun ak­tii­vi­nen tai­ka­yh­tei­sö antoi ai­ka­naan vahvan pohjan Henri Kemp­pai­sen kan­sain­vä­li­sel­le uralle – Pai­kal­li­sen tai­ku­rin mukaan lajista on tullut vähän un­derg­roun­dia

14.05.2023 07:00
Tilaajille
Oulun Koskelankylässä varttunut vasemmistovaikuttaja Martti Korhonen näkee itsensä niin suomenhevosena kuin tuulensuojana

Oulun Kos­ke­lan­ky­läs­sä vart­tu­nut va­sem­mis­to­vai­kut­ta­ja Martti Kor­ho­nen näkee itsensä niin suo­men­he­vo­se­na kuin tuu­len­suo­ja­na

26.02.2023 07:00 20
Tilaajille
Lennartin kengät ovat tulleet Ylermi Rajamaalle tutuiksi – uusin Risto Räppääjä on jo näyttelijän kolmas Räppääjä-leffa

Len­nar­tin kengät ovat tulleet Ylermi Ra­ja­maal­le tu­tuik­si – uusin Risto Räp­pää­jä on jo näyt­te­li­jän kolmas Räp­pää­jä-lef­fa

17.02.2023 14:10
Tilaajille
Muun muassa Suomilovesta tuttu trumpetisti Jukka Eskola astuu Miles Davisin saappaisiin Oulu All Star Big Bandin solistina sunnuntaina

Muun muassa Suo­mi­lo­ves­ta tuttu trum­pe­tis­ti Jukka Eskola astuu Miles Davisin saap­pai­siin Oulu All Star Big Bandin so­lis­ti­na sun­nun­tai­na

09.04.2022 17:00
Tilaajille
Katja Sevanderin vatsanpohjassa on perhosia, kun hänen ensimmäinen kuvataidenäyttelynsä avautuu

Katja Se­van­de­rin vat­san­poh­jas­sa on per­ho­sia, kun hänen en­sim­mäi­nen ku­va­tai­de­näyt­te­lyn­sä avautuu

06.03.2022 11:00
Tilaajille
Juurevaa musiikkia Juuruksen sukutilalta – lauluntekijyys toi esiin Mikko Koskelan herkemmän puolen

Juu­re­vaa mu­siik­kia Juu­ruk­sen su­ku­ti­lal­ta – lau­lun­te­ki­jyys toi esiin Mikko Kos­ke­lan her­kem­män puolen

28.01.2022 10:30
Tilaajille
On vain uskallettava olla oma itsensä, sanoo 60 vuotta täyttävä näyttelijä Sari Havas – "Minulla on ikänikin puolesta oikeus sanoa suoraan"

On vain us­kal­let­ta­va olla oma it­sen­sä, sanoo 60 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä Sari Havas – "Mi­nul­la on ikä­ni­kin puo­les­ta oikeus sanoa suo­raan"

24.01.2022 19:00
Tilaajille
Kuin sakset kädessä syntynyt – 70 vuotta täyttävä Liisa Virho seurasi kampaamoalalla äitinsä jalanjälkiä, nyt hän iloitsee tehdessään töitä lastensa kanssa

Kuin sakset kädessä syn­ty­nyt – 70 vuotta täyt­tä­vä Liisa Virho seurasi kam­paa­moa­lal­la äitinsä ja­lan­jäl­kiä, nyt hän iloit­see teh­des­sään töitä las­ten­sa kanssa

23.01.2022 10:00 4
Tilaajille
Oululainen Ville Koivuniemi jännittää tänään niin tulosta kuin omaa vedonlyöntiäänkin – politiikan penkkiurheiluun hurahtaneelle vaali-ilta on yhtä juhlaa

Ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää tänään niin tulosta kuin omaa ve­don­lyön­tiään­kin – po­li­tii­kan penk­kiur­hei­luun hu­rah­ta­neel­le vaa­li-il­ta on yhtä juhlaa

23.01.2022 08:30
Tilaajille
"Loitsu toimii, jos sen uskoo toimivan" – kemiläinen Biritta Fröblom on ollut puolet elämästään wicca, mutta on pitänyt uskonsa piilossa leimaantumisen pelon vuoksi

"Loitsu toimii, jos sen uskoo toi­mi­van" – ke­mi­läi­nen Biritta Fröblom on ollut puolet elä­mäs­tään wicca, mutta on pitänyt uskonsa pii­los­sa lei­maan­tu­mi­sen pelon vuoksi

31.12.2021 19:35 1
Tilaajille
60 vuotta täyttävä laulaja Jore Marjaranta on joogan ansiosta elämänsä vireessä: "Oli hienoa, että sain oppia uuden taidon, josta tuli sattumalta toinen ammatti"

60 vuotta täyt­tä­vä laulaja Jore Mar­ja­ran­ta on joogan an­sios­ta elä­män­sä vi­rees­sä: "Oli hienoa, että sain oppia uuden taidon, josta tuli sat­tu­mal­ta toinen am­mat­ti"

08.10.2021 19:30
Tilaajille
Iskelmätytön rooli oli tarjolla, mutta Sonja Lumme sanoi ei – Monipuoliseen uraan mahtuu puutarhakirjojakin

Is­kel­mä­ty­tön rooli oli tar­jol­la, mutta Sonja Lumme sanoi ei – Mo­ni­puo­li­seen uraan mahtuu puu­tar­ha­kir­jo­ja­kin

05.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Blomsterin Kari lähti Hailuodosta isommalle kirkolle Iihin – yksin kirjastossa puurtanut mies iloitsee päästyään nyt rennon työyhteisön jäseneksi

Bloms­te­rin Kari lähti Hai­luo­dos­ta isom­mal­le kir­kol­le Iihin – yksin kir­jas­tos­sa puur­ta­nut mies iloit­see pääs­tyään nyt rennon työyh­tei­sön jä­se­nek­si

25.09.2021 14:00 1
Tilaajille
"On katsottava potilaan horisonttiin", palliatiivisen hoidon asiantuntija, syöpätautien erikoislääkäri Eeva Rahko tähdentää

"On kat­sot­ta­va po­ti­laan ho­ri­sont­tiin", pal­lia­tii­vi­sen hoidon asian­tun­ti­ja, syö­pä­tau­tien eri­kois­lää­kä­ri Eeva Rahko täh­den­tää

01.08.2021 14:00
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Veltto Virtanen: "Sanna Marin pelasti minut henkiin politiikasta" – Sauhuava moottoriturpa antaa puheenvuoron luonnolle

70 vuotta täyt­tä­vä Veltto Vir­ta­nen: "Sanna Marin pelasti minut henkiin po­li­tii­kas­ta" – Sau­hua­va moot­to­ri­tur­pa antaa pu­heen­vuo­ron luon­nol­le

17.05.2021 19:00 2
Tilaajille
Myyjä Tapio Mattila on koonnut tuhansia pyöriä, poseerannut mainoksissa ja ollut marketin luottomies – "Tapsa tunsi asiakkaat ja talon kuin omansa"

Myyjä Tapio Mattila on koonnut tu­han­sia pyöriä, po­see­ran­nut mai­nok­sis­sa ja ollut mar­ke­tin luot­to­mies – "Tapsa tunsi asiak­kaat ja talon kuin omansa"

11.05.2021 07:00 11
Tilaajille
Kokeile viikonloppuna portugalilaista perinneateriaa 1600-luvulta – 86-vuotias palkittu kokki jakaa nyt reseptejään suomalaisille

Kokeile vii­kon­lop­pu­na por­tu­ga­li­lais­ta pe­rin­nea­te­riaa 1600-lu­vul­ta – 86-vuo­tias pal­kit­tu kokki jakaa nyt re­sep­te­jään suo­ma­lai­sil­le

06.05.2021 06:30
Tilaajille
Liian aktiivinen virkamieheksi – Oulun vuodenvaihteessa uusiin tehtäviin siirtyvä yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki on pyrkinyt edistämään kaupunkisuunnittelua rakkaudesta lajiin

Liian ak­tii­vi­nen vir­ka­mie­hek­si – Oulun vuo­den­vaih­tees­sa uusiin teh­tä­viin siir­ty­vä yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­ki on pyr­ki­nyt edis­tä­mään kau­pun­ki­suun­nit­te­lua rak­kau­des­ta lajiin

20.12.2020 06:00 42
Tilaajille
Kiiminkiläinen Teija Hanhela on hyvän mielen tekijä: "Uskon, että kun me autetaan sekä ihmisiä että eläimiä, niin asiat paranevat tässä maailmassa"

Kii­min­ki­läi­nen Teija Hanhela on hyvän mielen tekijä: "Uskon, että kun me au­te­taan sekä ihmisiä että eläi­miä, niin asiat pa­ra­ne­vat tässä maail­mas­sa"

08.10.2020 19:00 2
Tilaajille
"Piki" kävi Planicassa lähellä ME-merkkiä – Esko Rautionahon mäkiura oli nykymittapuulla komea ilman arvokisamitaliakin

"Piki" kävi Pla­ni­cas­sa lähellä ME-merk­kiä – Esko Rau­tio­na­hon mäkiura oli ny­ky­mit­ta­puul­la komea ilman ar­vo­ki­sa­mi­ta­lia­kin

23.09.2020 09:17
Tilaajille