Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Heinäpää

Kaleva Live: Kaleva Cupin poikien fi­naa­lis­sa koh­ta­si­vat RoPS ja OLS Kel­tai­nen – katso ottelu tal­len­tee­na täältä

29.08.2021 15:30 3
Tilaajille

Kaleva Live: Kaleva Cupin tyt­tö­jen mes­ta­ruus rat­kais­tiin Hei­nä­pääs­sä, vas­tak­kain olivat OHF/Mus­ta ja Ajax-Sark­ki­ran­ta – katso finaali tal­len­tee­na

28.08.2021 16:45
Tilaajille

Ky­syim­me: Kuinka paljon kun­to­por­tail­la riittää käyttöä Ou­lus­sa? – "Ei niitä ole ra­ken­net­tu pel­käs­tään muodin vuoksi"

04.08.2021 06:00 13
Tilaajille

Por­ras­tree­niä pääsee te­ke­mään Hei­nä­pään uusilla kun­toi­lu­por­tail­la

02.08.2021 13:06 1

Hei­nä­pään kun­toi­lu­por­taat ovat valmiit – syk­sym­mäl­lä val­mis­tuu myös kun­toi­lu­puis­to

14.07.2021 06:30 10

Savun käry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Oulun Hei­nä­pääs­sä

11.06.2021 19:33

Onni Kuk­kos­ta ei pysäytä edes rän­tä­sa­de – Oulun Py­rin­nön 14-vuo­tias hal­lit­see kuulan, kiekon ja mou­ka­rin: "En ajat­te­le, tuleeko SE vai ei"

14.04.2021 19:00 4
Tilaajille

Stora Ensolta tup­rut­te­le­vat hajut ovat tuttuja Hei­nä­pään asuk­kail­le jo pit­käl­tä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voi­mak­kaam­pia – "On mie­ti­tyt­tä­nyt, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia ha­ju­hai­toil­la on ter­vey­del­le"

24.03.2021 20:47 26
Tilaajille

Hei­nä­pääs­sä kä­vel­lään hiih­to­la­dul­la vastoin ohjeita – "Va­li­tet­ta­va ilmiö lä­hi­la­duil­la ja asu­tus­kes­kus­ten kun­to­ra­doil­la"

29.01.2021 18:18 52
Tilaajille

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee: "Ta­voit­tee­na on Suomen paras jal­ka­pal­los­ta­dion"

28.10.2020 08:00 31
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­ki suh­tau­tuu Hei­nä­pään sta­dion­hank­kee­seen po­si­tii­vi­ses­ti – "Kau­pun­ki­suun­nit­te­lun nä­kö­kul­mas­ta lii­ken­teen jär­jes­te­ly on suurin juttu, joka pitää rat­kais­ta"

12.10.2020 16:10 14
Tilaajille

Nuori poika louk­kaan­tui tör­mät­tyään pyö­räl­lä tielle vi­ri­tet­tyyn naruun Hei­nä­pääs­sä – Po­lii­si: Ti­lan­tees­sa ai­nek­set va­ka­vaan tai hen­gen­vaa­ral­li­seen louk­kaan­tu­mi­seen

03.10.2020 11:18 2

Silja Kejonen löysi Oulun Hol­li­haas­ta puu­ta­lo­ko­din, jossa on paljon värejä ja hirveän hyvä hen­git­tää: "Tyk­kään peh­meis­tä sä­vyis­tä, tai­tees­ta ja ase­tel­mis­ta"

03.10.2020 07:00 1
Tilaajille

Kahden ra­vi­ku­nin­kaan kort­te­li Oulun Hei­nä­pääs­sä koot­tiin kuviin

11.09.2020 19:00
Tilaajille

Yli viisi vuotta ra­pis­tu­neet Limmin talon pa­la­neet rauniot to­den­nä­köi­ses­ti pu­re­taan – kau­pun­gin­la­ki­mies arvioi, että kohtalo selviää jopa "ihan pi­ka­puo­liin"

12.08.2020 08:55 7
Tilaajille

Hei­nä­pää­hän ra­ken­net­ta­van uuden jal­ka­pal­lo­hal­lin toi­vo­taan val­mis­tu­van syk­syl­lä – hallin myötä Oulussa pys­ty­tään jär­jes­tä­mään isoja kan­sain­vä­li­siä jal­ka­pal­lo­tur­nauk­sia myös tal­vel­la

09.06.2020 10:09 12
Tilaajille