Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Heinäpää
Perinteikäs Heinäpään Oluttupa vaihtaa omistajaa – kuuluu nyt samaan perheeseen 45 Specialin ja Zivagon kanssa

Pe­rin­tei­käs Hei­nä­pään Olut­tu­pa vaihtaa omis­ta­jaa – kuuluu nyt samaan per­hee­seen 45 Spe­cia­lin ja Zivagon kanssa

01.06.2023 13:26 6
Tilaajille
Poliisi: Heinäpään verinen välikohtaus alkoi kerrostaloasunnossa ja jatkui pihalla, lapsia oli näkemässä – "Kaoottinen tilanne", kertoo silminnäkijä

Po­lii­si: Hei­nä­pään verinen vä­li­koh­taus alkoi ker­ros­ta­loa­sun­nos­sa ja jatkui pi­hal­la, lapsia oli nä­ke­mäs­sä – "Kaoot­ti­nen ti­lan­ne", kertoo sil­min­nä­ki­jä

12:50 5
Tilaajille

Kirk­ko­ka­tua pe­rus­kor­ja­taan Hei­nä­pääs­sä kesän aikana – sul­je­taan lii­ken­teel­tä ensi vii­kos­ta alkaen

27.04.2023 14:21 5
Annikan ja Claudian uusi koti Oulun Heinäpäässä on 50 neliön avara ja valoisa tilaihme: "Täällä ei kyllä ole yhtään hukkatilaa"

Annikan ja Clau­dian uusi koti Oulun Hei­nä­pääs­sä on 50 neliön avara ja valoisa ti­laih­me: "Täällä ei kyllä ole yhtään huk­ka­ti­laa"

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Castrénin tekonurmea yritetään paikkailla keväällä, mutta ottelut on siirretty Heinäpäähän – Seuraavaksi edessä on miljoonaluokan kokonaisremontti

Castré­nin te­ko­nur­mea yri­te­tään paik­kail­la ke­vääl­lä, mutta ottelut on siir­ret­ty Hei­nä­pää­hän – Seu­raa­vak­si edessä on mil­joo­na­luo­kan ko­ko­nais­re­mont­ti

15.02.2023 17:00 7
Tilaajille
Heinäpään stadionkaava saattaa edetä joutuisastikin kevään aikana, jos uusia valituksia ei tule

Hei­nä­pään sta­dion­kaa­va saattaa edetä jou­tui­sas­ti­kin kevään aikana, jos uusia va­li­tuk­sia ei tule

24.01.2023 05:00 30
Tilaajille
Helmi Heinäpään sydämessä – Kolmihenkisen Karjalan perheen koti on kaunis kokonaisuus täynnä veikeitä yksityiskohtia

Helmi Hei­nä­pään sy­dä­mes­sä – Kol­mi­hen­ki­sen Kar­ja­lan perheen koti on kaunis ko­ko­nai­suus täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

10.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Heinäpään De Gamlas Hemiin hotellilaajennus – omistajakolmikolla on halukkuutta laajentaa toimintaa Oulussa, jos sopiva kiinteistö löytyy

Hei­nä­pään De Gamlas Hemiin ho­tel­li­laa­jen­nus – omis­ta­ja­kol­mi­kol­la on ha­luk­kuut­ta laa­jen­taa toi­min­taa Ou­lus­sa, jos sopiva kiin­teis­tö löytyy

11.09.2022 08:00 21
Tilaajille
Kaleva Live: Kaleva Cupin tyttöjen sarjan ratkaisuhetket käsillä – katso jännittävä välieräottelu ja finaali tallenteena täältä

Kaleva Live: Kaleva Cupin tyt­tö­jen sarjan rat­kai­su­het­ket käsillä – katso jän­nit­tä­vä vä­lie­räot­te­lu ja finaali tal­len­tee­na täältä

27.08.2022 13:00
Tilaajille
Oulun Heinäpäässä kaadettiin lintujen pesimäaikana puita Kembaanan tieltä, ja asukkaat närkästyivät – kaupungin ja ely-keskuksen mukaan puiden kaataminen oli asianmukaista

Oulun Hei­nä­pääs­sä kaa­det­tiin lin­tu­jen pe­si­mäai­ka­na puita Kem­baa­nan tieltä, ja asuk­kaat när­käs­tyi­vät – kau­pun­gin ja ely-kes­kuk­sen mukaan puiden kaa­ta­mi­nen oli asian­mu­kais­ta

05.07.2022 18:30 101
Tilaajille
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 36
Tilaajille
Heinäpää, Raksila ja Meri-Toppila ehdolla Vuoden kaupunginosaksi Suomessa – ehdotuksia yhteensä 130

Hei­nä­pää, Raksila ja Me­ri-Top­pi­la ehdolla Vuoden kau­pun­gi­no­sak­si Suo­mes­sa – eh­do­tuk­sia yh­teen­sä 130

13.04.2022 06:00 39
Tilaajille
Heinäpään suuresta poliisioperaatiosta lisää tietoa: poliisi tutkii tapon yrityksenä

Hei­nä­pään suu­res­ta po­lii­sio­pe­raa­tios­ta lisää tietoa: poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

22.12.2021 09:32 4
Vuolle-talossa Heinäpäässä on pian toimintaa aamusta iltaan – "Talon halutaan heijastavan hyvinvointia ympäristöön"

Vuol­le-ta­los­sa Hei­nä­pääs­sä on pian toi­min­taa aamusta iltaan – "Talon ha­lu­taan hei­jas­ta­van hy­vin­voin­tia ym­pä­ris­töön"

23.11.2021 19:00 2
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionista järjestetään keskustelutilaisuus – toteutuessaan suunnitelmat toisivat alueelle isoja muutoksia

Hei­nä­pään jal­ka­pal­los­ta­dio­nis­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – to­teu­tues­saan suun­ni­tel­mat toi­si­vat alueel­le isoja muu­tok­sia

01.11.2021 13:21 16
Tilaajille
Sotien jälkeisten vuosikymmenten Heinäpää oli hevoshenkinen kaupunginosa – oululainen Veikko Heikkilä muistaa, kuinka Heinäpäässä asui samanaikaisesti kaksi kuningasta

Sotien jäl­keis­ten vuo­si­kym­men­ten Hei­nä­pää oli he­vos­hen­ki­nen kau­pun­gi­no­sa – ou­lu­lai­nen Veikko Heik­ki­lä muis­taa, kuinka Hei­nä­pääs­sä asui sa­ma­nai­kai­ses­ti kaksi ku­nin­gas­ta

05.10.2021 15:32 2
Tilaajille
Kaleva Live: Kaleva Cupin poikien finaalissa kohtasivat RoPS ja OLS Keltainen – katso ottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Kaleva Cupin poikien fi­naa­lis­sa koh­ta­si­vat RoPS ja OLS Kel­tai­nen – katso ottelu tal­len­tee­na täältä

29.08.2021 15:30 4
Tilaajille