Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Heinäpää
Heinäpään De Gamlas Hemiin hotellilaajennus – omistajakolmikolla on halukkuutta laajentaa toimintaa Oulussa, jos sopiva kiinteistö löytyy

Hei­nä­pään De Gamlas Hemiin ho­tel­li­laa­jen­nus – omis­ta­ja­kol­mi­kol­la on ha­luk­kuut­ta laa­jen­taa toi­min­taa Ou­lus­sa, jos sopiva kiin­teis­tö löytyy

11.09.2022 08:00 21
Tilaajille
Kaleva Live: Kaleva Cupin tyttöjen sarjan ratkaisuhetket käsillä – katso jännittävä välieräottelu ja finaali tallenteena täältä

Kaleva Live: Kaleva Cupin tyt­tö­jen sarjan rat­kai­su­het­ket käsillä – katso jän­nit­tä­vä vä­li­erä­ot­te­lu ja finaali tal­len­tee­na täältä

27.08.2022 13:00
Tilaajille
Oulun Heinäpäässä kaadettiin lintujen pesimäaikana puita Kembaanan tieltä, ja asukkaat närkästyivät – kaupungin ja ely-keskuksen mukaan puiden kaataminen oli asianmukaista

Oulun Hei­nä­pääs­sä kaa­det­tiin lin­tu­jen pe­si­mä­ai­ka­na puita Kem­baa­nan tieltä, ja asuk­kaat när­käs­tyi­vät – kau­pun­gin ja ely-kes­kuk­sen mukaan puiden kaa­ta­mi­nen oli asian­mu­kais­ta

05.07.2022 18:30 99
Tilaajille
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 36
Tilaajille
Heinäpää, Raksila ja Meri-Toppila ehdolla Vuoden kaupunginosaksi Suomessa – ehdotuksia yhteensä 130

Hei­nä­pää, Raksila ja Me­ri-Top­pi­la ehdolla Vuoden kau­pun­gin­osak­si Suo­mes­sa – eh­do­tuk­sia yh­teen­sä 130

13.04.2022 06:00 39
Tilaajille
Heinäpään suuresta poliisioperaatiosta lisää tietoa: poliisi tutkii tapon yrityksenä

Hei­nä­pään suu­res­ta po­lii­si­ope­raa­tios­ta lisää tietoa: poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

22.12.2021 09:32 4
Vuolle-talossa Heinäpäässä on pian toimintaa aamusta iltaan – "Talon halutaan heijastavan hyvinvointia ympäristöön"

Vuol­le-ta­los­sa Hei­nä­pääs­sä on pian toi­min­taa aamusta iltaan – "Talon ha­lu­taan hei­jas­ta­van hy­vin­voin­tia ym­pä­ris­töön"

23.11.2021 19:00 2
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionista järjestetään keskustelutilaisuus – toteutuessaan suunnitelmat toisivat alueelle isoja muutoksia

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – to­teu­tues­saan suun­ni­tel­mat toi­si­vat alueel­le isoja muu­tok­sia

01.11.2021 13:21 16
Tilaajille
Sotien jälkeisten vuosikymmenten Heinäpää oli hevoshenkinen kaupunginosa – oululainen Veikko Heikkilä muistaa, kuinka Heinäpäässä asui samanaikaisesti kaksi kuningasta

Sotien jäl­keis­ten vuo­si­kym­men­ten Hei­nä­pää oli he­vos­hen­ki­nen kau­pun­gin­osa – ou­lu­lai­nen Veikko Heik­ki­lä muis­taa, kuinka Hei­nä­pääs­sä asui sa­man­ai­kai­ses­ti kaksi ku­nin­gas­ta

05.10.2021 15:32 2
Tilaajille
Kaleva Live: Kaleva Cupin poikien finaalissa kohtasivat RoPS ja OLS Keltainen – katso ottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Kaleva Cupin poikien fi­naa­lis­sa koh­ta­si­vat RoPS ja OLS Kel­tai­nen – katso ottelu tal­len­tee­na täältä

29.08.2021 15:30 4
Tilaajille
Kaleva Live: Kaleva Cupin tyttöjen mestaruus ratkaistiin Heinäpäässä, vastakkain olivat OHF/Musta ja Ajax-Sarkkiranta – katso finaali tallenteena

Kaleva Live: Kaleva Cupin tyt­tö­jen mes­ta­ruus rat­kais­tiin Hei­nä­pääs­sä, vas­tak­kain olivat OHF/Mus­ta ja Ajax-Sark­ki­ran­ta – katso finaali tal­len­tee­na

28.08.2021 16:45
Tilaajille
Kysyimme: Kuinka paljon kuntoportailla riittää käyttöä Oulussa? – "Ei niitä ole rakennettu pelkästään muodin vuoksi"

Ky­syim­me: Kuinka paljon kun­to­por­tail­la riittää käyttöä Ou­lus­sa? – "Ei niitä ole ra­ken­net­tu pel­käs­tään muodin vuoksi"

04.08.2021 06:00 13
Tilaajille
Porrastreeniä pääsee tekemään Heinäpään uusilla kuntoiluportailla

Por­ras­tree­niä pääsee te­ke­mään Hei­nä­pään uusilla kun­toi­lu­por­tail­la

02.08.2021 13:06 1
Heinäpään kuntoiluportaat ovat valmiit – syksymmällä valmistuu myös kuntoilupuisto

Hei­nä­pään kun­toi­lu­por­taat ovat valmiit – syk­sym­mäl­lä val­mis­tuu myös kun­toi­lu­puis­to

14.07.2021 06:30 10
Savun käry aiheutti palohälytyksen Oulun Heinäpäässä

Savun käry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Oulun Hei­nä­pääs­sä

11.06.2021 19:33
Onni Kukkosta ei pysäytä edes räntäsade – Oulun Pyrinnön 14-vuotias hallitsee kuulan, kiekon ja moukarin: "En ajattele, tuleeko SE vai ei"

Onni Kuk­kos­ta ei pysäytä edes rän­tä­sa­de – Oulun Py­rin­nön 14-vuo­tias hal­lit­see kuulan, kiekon ja mou­ka­rin: "En ajat­te­le, tuleeko SE vai ei"

14.04.2021 19:00 4
Tilaajille
Stora Ensolta tupruttelevat hajut ovat tuttuja Heinäpään asukkaille jo pitkältä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voimakkaampia – "On mietityttänyt, millaisia vaikutuksia hajuhaitoilla on terveydelle"

Stora Ensolta tup­rut­te­le­vat hajut ovat tuttuja Hei­nä­pään asuk­kail­le jo pit­käl­tä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voi­mak­kaam­pia – "On mie­ti­tyt­tä­nyt, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia ha­ju­hai­toil­la on ter­vey­del­le"

24.03.2021 20:47 26
Tilaajille
Heinäpäässä kävellään hiihtoladulla vastoin ohjeita – "Valitettava ilmiö lähiladuilla ja asutuskeskusten kuntoradoilla"

Hei­nä­pääs­sä kä­vel­lään hiih­to­la­dul­la vastoin ohjeita – "Va­li­tet­ta­va ilmiö lä­hi­la­duil­la ja asu­tus­kes­kus­ten kun­to­ra­doil­la"

29.01.2021 18:18 52
Tilaajille
Heinäpään stadionhanke etenee: "Tavoitteena on Suomen paras jalkapallostadion"

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee: "Ta­voit­tee­na on Suomen paras jal­ka­pal­los­ta­dion"

28.10.2020 08:00 31
Tilaajille