Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Hartaanselkä

Oulun Me­ri­ja­lin­ran­nas­sa ka­las­te­taan tu­le­va­na kesänä vuo­ro­päi­vi­nä – uudet ka­las­tus­sään­nöt ovat när­käs­tyt­tä­neet ka­las­ta­jia jo ennen kauden alkua

04.05.2021 09:00 11
Tilaajille

Har­taan­sil­lan in­si­nöö­ri­tai­to­kil­pai­lu nyt­käh­ti eteen­päin – viisi ha­ke­mus­ta lunasti jat­ko­pai­kan

19.04.2021 18:08 9

Ka­las­ta­jien täytyy vuo­ro­tel­la tu­le­va­na kesänä Oulun Har­taan­se­län suo­si­tul­la ka­la­pai­kal­la – eri­tyis­ka­las­tus­alueel­la ha­lu­taan taata kai­kil­le ka­las­tus­rau­ha

03.02.2021 11:12 15

Tam­mi­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa esi­tel­lään ou­lu­lais­ta ka­las­tus­ta pauk­ku­pak­ka­ses­sa – "Mel­koi­set höyryt nou­si­vat Har­taan­se­läl­tä"

01.02.2021 13:21 4
Tilaajille

Oulun Me­ri­ja­lin­ran­nas­sa siir­ry­tään vuo­ro­ka­las­tuk­seen ensi kesänä

22.12.2020 14:49 15

Yhä useam­man ou­lu­lai­sen ik­ku­nas­ta kim­mel­tää meri: Esit­te­lem­me kuvin ja videoin kah­dek­san me­rel­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, joissa ennen ku­kois­ti teol­li­suus

19.12.2020 17:11 36
Tilaajille

Har­taan­se­län kävely- ja pyö­räi­ly­sil­las­ta jär­jes­te­tään suun­nit­te­lu­kil­pai­lu – pal­kin­toi­na 150 000 euroa

01.12.2020 19:19 14
Tilaajille

"Par­haim­mil­laan saat­ta­nut olla kak­si­kin kalaa kiinni yhtä aikaa" – Ou­lu­jo­keen noussut en­nä­tys­mää­rä lohia

22.09.2020 06:00 6
Tilaajille

Har­taan­se­län­ran­nas­ta haetaan mie­li­pi­tei­tä – alueel­le tulossa asun­to­mes­sut vuonna 2025

02.09.2020 00:00 1

Punt­ti­ka­las­ta­jat val­ta­si­vat Har­taan­se­län, ve­nei­li­jät ja per­ho­mie­het jäivät sta­tis­tin rooliin – Ti­lan­teet ovat aika ajoin lei­mah­ta­neet, eikä vaa­ra­ti­lan­teil­ta­kaan olla väl­tyt­ty

19.08.2020 19:00 20
Tilaajille

Tuima taisto toi li­min­ka­lai­sel­le Kyösti Kur­til­le il­ta­ka­lal­la komean lohen – Oulun Har­taan­se­län ka­la­pai­koil­la tulee välillä ah­das­ta, kun rannat ku­hi­se­vat ka­las­ta­jia

27.07.2020 08:55 7
Tilaajille

Kaik­kien aikojen ka­la­jut­tu: 7-ki­loi­nen lohi hyppäsi suoraan ve­nee­seen Oulun Har­taan­se­läl­lä – sitten alkoi pai­ni­ot­te­lu

12.07.2020 11:05 6
Tilaajille

Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueel­le kaa­vail­laan näyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen siltaa –"Voisi olla uusi ou­lu­lai­suu­den symboli To­ri­po­lii­sin tapaan"

18.06.2020 09:52 15
Tilaajille