Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hartaanselkä
Hartaansilta sai ensimmäisen kaarielementtinsä – Hartaanselän ylittävän sillan muoto rakentuu vuoden mittaan seitsemästä palasta

Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä – ­Har­taan­se­län ylit­tä­vän sillan muoto ra­ken­tuu vuoden mittaan seit­se­mäs­tä palasta

28.02.2024 12:41 22
Tilaajille
Korea vesilintuharvinaisuus ihastuttaa Oulun Hartaanselällä – Sari Ollila löysi eksoottisen allihaahkan keskeltä kaupunkia

Korea ve­si­lin­tu­har­vi­nai­suus ihas­tut­taa Oulun Har­taan­se­läl­lä – Sari Ollila löysi ek­soot­ti­sen al­li­haah­kan kes­kel­tä kau­pun­kia

12.01.2024 17:03 4
Tilaajille
Portugalilaisyhtiö aikoo tehdä Talo Storesta paikan asumiselle ja työpajoille – Oulun asuntomessualueen vanhoista suojelurakennuksista kolme on vielä myymättä

Por­tu­ga­li­lais­yh­tiö aikoo tehdä Talo Sto­res­ta paikan asu­mi­sel­le ja työ­pa­joil­le – Oulun asun­to­mes­su­alueen van­hois­ta suo­je­lu­ra­ken­nuk­sis­ta kolme on vielä myy­mät­tä

09.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun asuntomessujen kelluvia taloja ei ole kuopattukaan – määrä on kuitenkin suunniteltua pienempi

Oulun asun­to­mes­su­jen kel­lu­via taloja ei ole kuo­pat­tu­kaan – määrä on kui­ten­kin suun­ni­tel­tua pie­nem­pi

16.10.2023 05:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­ja­lin­ran­nan punt­ti­ka­las­tuk­seen on saatava tolkku

25.08.2023 06:30 9
Tilaajille
Hartaansillan rakennustyömaalla pääsi sata litraa öljyä Oulujokeen

Har­taan­sil­lan ra­ken­nus­työ­maal­la pääsi sata litraa öljyä Ou­lu­jo­keen

09.08.2023 18:52 12
Hartaansillan työmaa teki suositusta venereitistä vaarallisen – Vesitaksin reitti vaihtui lyhyempään lenkkiin

Har­taan­sil­lan työmaa teki suo­si­tus­ta ve­ne­rei­tis­tä vaa­ral­li­sen – Ve­si­tak­sin reitti vaihtui ly­hyem­pään lenk­kiin

03.08.2023 16:30 18
Tilaajille
Oulun keskusta tarjoaa kalapaikkoja moneen lähtöön – katso 7 kohdetta ja kartta

Oulun kes­kus­ta tarjoaa ka­la­paik­ko­ja moneen lähtöön – katso 7 koh­det­ta ja kartta

19.07.2023 06:05 8
Asuntomessujen vetonaula peruttu: Kelluvat talot eivät menneet kaupaksi, tilalle pienvenepaikkoja

Asun­to­mes­su­jen ve­to­nau­la pe­rut­tu: Kel­lu­vat talot eivät menneet kau­pak­si, tilalle pien­ve­ne­paik­ko­ja

12.06.2023 08:17 66
Tilaajille
Vaakunanrannan asuntomessualueen taiteeseen satsataan ainakin 430 000 euroa – Katso kartasta teosten sijoittuminen alueella

Vaa­ku­nan­ran­nan asun­to­mes­su­alueen tai­tee­seen sat­sa­taan ainakin 430 000 euroa – Katso kar­tas­ta teosten si­joit­tu­mi­nen alueel­la

23.05.2023 22:10 15
Tilaajille
Maisema Koskitien asunnoista Hartaanselälle oli vähällä mennä tukkoon, mutta huomautus naapurikuulemisessa tuotti nopeasti tuloksen

Maisema Kos­ki­tien asun­nois­ta Har­taan­se­läl­le oli vähällä mennä tuk­koon, mutta huo­mau­tus naa­pu­ri­kuu­le­mi­ses­sa tuotti no­peas­ti tu­lok­sen

20.02.2023 06:00 19
Tilaajille
Oulun asuntomessujen rakentaminen on alkanut katutöillä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rintamalla

Oulun asun­to­mes­su­jen ra­ken­ta­mi­nen on alkanut ka­tu­töil­lä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rin­ta­mal­la

04.02.2023 05:00 15
Tilaajille
Oulun Asuntomessujen taidetta koordinoivalle Moosa Myllykankaalle kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huudahduksia ja taiteen Ferrareita"

Oulun Asun­to­mes­su­jen tai­det­ta koor­di­noi­val­le Moosa Myl­ly­kan­kaal­le kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huu­dah­duk­sia ja taiteen Fer­ra­rei­ta"

22.12.2022 07:00 4
Tilaajille
Hartaanselänrantaan on suunnitteilla kelluvien pientalojen kortteli – "Veden päälle rakentaminen on Suomessa nouseva trendi"

Har­taan­se­län­ran­taan on suun­nit­teil­la kel­lu­vien pien­ta­lo­jen kort­te­li – "Veden päälle ra­ken­ta­mi­nen on Suo­mes­sa nouseva trendi"

26.10.2022 06:10 42
Oulun tonttikaupoista Oulunsalossa jätettiin eriävä mielipide – Vihreiden Esa Aalto syyttää kaupunkia miljoonatappioista ja ihmettelee, miksi Salonrannan myynyt yritys saa Oulun asuntomessualueelta kerrostalotontin

Oulun tont­ti­kau­pois­ta Ou­lun­sa­los­sa jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de – Vih­rei­den Esa Aalto syyttää kau­pun­kia mil­joo­na­tap­piois­ta ja ih­met­te­lee, miksi Sa­lon­ran­nan myynyt yritys saa Oulun asun­to­mes­su­alueel­ta ker­ros­ta­lo­ton­tin

27.08.2022 06:00 35
Tilaajille
Hartaanselän vesillä liikkuvia pyydetään varomaan pohjatutkimuskalustoa, joka on käytössä ainakin elokuun alkuun saakka

Har­taan­se­län vesillä liik­ku­via pyy­de­tään va­ro­maan poh­ja­tut­ki­mus­ka­lus­toa, joka on käy­tös­sä ainakin elokuun alkuun saakka

13.07.2022 14:52 1
Hartaanselkä alkaa hiljalleen houkuttaa lohenpyytäjiä – ruuhkaa helpottamaan asetetut kalastusvuorot saavat kalastajilta kiitosta

Har­taan­sel­kä alkaa hil­jal­leen hou­kut­taa lo­hen­pyy­tä­jiä – ruuhkaa hel­pot­ta­maan ase­te­tut ka­las­tus­vuo­rot saavat ka­las­ta­jil­ta kii­tos­ta

16.06.2022 06:06 7
Spinflugaa tehtiin tutuksi Merijalinrannassa – Heittopaino vie perhon kauas selälle

Spinf­lu­gaa tehtiin tutuksi Me­ri­ja­lin­ran­nas­sa – Heit­to­pai­no vie perhon kauas selälle

11.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Lintumaisen hillitysti kaareileva Siivenkantama voitti Hartaanselän siltakilpailun – asuntomessualueen yhdistävä kevyen liikenteen silta aiotaan sisällyttää jo ensi vuoden talousarvioon

Lin­tu­mai­sen hil­li­tys­ti kaa­rei­le­va Sii­ven­kan­ta­ma voitti Har­taan­se­län sil­ta­kil­pai­lun – asun­to­mes­su­alueen yh­dis­tä­vä kevyen lii­ken­teen silta aiotaan si­säl­lyt­tää jo ensi vuoden ta­lous­ar­vioon

18.11.2021 17:55 38
Tilaajille