Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanhat rakennukset
Oulun Kulttuuripankin talo voi saada lisää korkeutta takaosastaan – vanha talo on tarkoitus saneerata pysyväksi kulttuurikeskukseksi

Oulun Kult­tuu­ri­pan­kin talo voi saada lisää kor­keut­ta ta­ka­osas­taan – vanha talo on tar­koi­tus sa­nee­ra­ta py­sy­väk­si kult­tuu­ri­kes­kuk­sek­si

21.08.2023 18:00 20
Tilaajille
Vanha talo Hollihaasta halutaan siirtää uuteen paikkaan Hietasaareen – Oulun yhdyskuntalautakunta jätti tontin vuokraamisen vielä viikoksi pöydälle

Vanha talo Hol­li­haas­ta ha­lu­taan siirtää uuteen paik­kaan Hie­ta­saa­reen – Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta jätti tontin vuok­raa­mi­sen vielä vii­kok­si pöy­däl­le

24.01.2023 19:46 16
Tilaajille
Joulu tulvii perinteitä 300-vuotiaassa sukutalossa Oulun Kiviniemessä – Arja Sutelan synnyinkodin historiassa on myös erikoinen vaihe, josta ei Suomessa paljon tiedetä

Joulu tulvii pe­rin­tei­tä 300-vuo­tiaas­sa su­ku­ta­los­sa Oulun Ki­vi­nie­mes­sä – Arja Sutelan syn­nyin­ko­din his­to­rias­sa on myös eri­koi­nen vaihe, josta ei Suo­mes­sa paljon tiedetä

23.12.2022 06:30 3
Tilaajille
Kaksi sairauskohtaustakaan eivät pysäyttäneet oululaista rakennusalan yrittäjää: "Vaikka olen ollut päästä hengestäni, tuntuu, että tekeminen on ihmisen luonto"

Kaksi sai­raus­koh­taus­ta­kaan eivät py­säyt­tä­neet ou­lu­lais­ta ra­ken­nus­alan yrit­tä­jää: "Vaikka olen ollut päästä hen­ges­tä­ni, tuntuu, että te­ke­mi­nen on ihmisen luonto"

10.12.2022 07:00 12
Tilaajille
Paikallinen yhdistys haluaisi vuokrata Iin työväentalon kulttuurikeskukseksi, mutta kukaan ei tunnu ottavan vastuuta kylmilleen jääneestä rakennuksesta – "Nythän tämä mätänee pystyyn"

Pai­kal­li­nen yh­dis­tys ha­luai­si vuok­ra­ta Iin työ­väen­ta­lon kult­tuu­ri­kes­kuk­sek­si, mutta kukaan ei tunnu ottavan vas­tuu­ta kyl­mil­leen jää­nees­tä ra­ken­nuk­ses­ta – "Nythän tämä mätänee pys­tyyn"

04.08.2022 18:00 3
Tilaajille
Lakeuden alueella oli ennen noin 300 tuulimyllyä, mutta jäljellä on enää 11 – Temmeksen ainoan tuulimyllyn varpaiden ja jalustan restaurointityö valmistuu tällä viikolla

La­keu­den alueel­la oli ennen noin 300 tuu­li­myl­lyä, mutta jäl­jel­lä on enää 11 – Tem­mek­sen ainoan tuu­li­myl­lyn var­pai­den ja ja­lus­tan res­tau­roin­ti­työ val­mis­tuu tällä vii­kol­la

27.12.2021 22:21 1
Tilaajille
Pikisaaren Turusen Sahan majoitus- ja kulttuurirakennus pannaan myyntiin

Pi­ki­saa­ren Turusen Sahan ma­joi­tus- ja kult­tuu­ri­ra­ken­nus pannaan myyn­tiin

17.11.2021 21:47 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika he­rät­tää tier­na­poi­ka­näy­tel­mä hen­kiin! – mo­ni­muo­toi­nen, ajan tar­pei­ta pal­ve­le­va perinne jäh­met­tyi 1900-lu­vun alussa, kun Pau­la­har­jun pel­kis­tä­mää ver­sio­ta alet­tiin toistaa or­jal­li­ses­ti

14.11.2021 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tuhoaa kult­tuu­ri­ra­ken­nuk­sia

03.10.2021 05:15 1
Tilaajille
Vanhan rautatieaseman 130-vuotiaat piharakennukset Oulun Toppilassa on purettu – kysyimme, miksi

Vanhan rau­ta­tie­ase­man 130-vuo­tiaat pi­ha­ra­ken­nuk­set Oulun Top­pi­las­sa on purettu – ky­syim­me, miksi

18.05.2021 06:00 7
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki purkaa vanhoja ra­ken­nuk­sia – muun muassa Peuhun maja siirtyy his­to­riaan

08.12.2020 19:20 2
Tilaajille
Oulun kaupunki myy huonokuntoiset rakennukset Ainolan kupeesta Sahasaaresta – Aitta, Korjaamo ja paja halutaan uuteen käyttöön elävöittämään kaupunkikulttuuria

Oulun kau­pun­ki myy huo­no­kun­toi­set ra­ken­nuk­set Ainolan ku­pees­ta Sa­ha­saa­res­ta – Aitta, Kor­jaa­mo ja paja ha­lu­taan uuteen käyt­töön elä­vöit­tä­mään kau­pun­ki­kult­tuu­ria

02.06.2020 17:33 1
Tilaajille