Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Asuntomessut
Oulun asuntomessujen uudeksi projektipäälliköksi valittiin Hanna Mattila

Oulun asun­to­mes­su­jen uudeksi pro­jek­ti­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Hanna Mattila

21.02.2024 11:22 13
Oulun asuntomessualueelle rakennetaan puujulkisivuinen pysäköintitalo

Oulun asun­to­mes­su­alueel­le ra­ken­ne­taan puu­jul­ki­si­vui­nen py­sä­köin­ti­ta­lo

09.02.2024 08:27 3
Asuntopuntari: Menneisyys tuli kylään kelluvassa talossa, joka jättää katsojan kylmäksi

Asun­to­pun­ta­ri: Men­nei­syys tuli kylään kel­lu­vas­sa ta­los­sa, joka jättää kat­so­jan kyl­mäk­si

04.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Omakotitalotontti vapautuu haettavaksi Oulun asuntomessualueella – haku alkaa maanantaina

Oma­ko­ti­ta­lo­tont­ti va­pau­tuu haet­ta­vak­si Oulun asun­to­mes­su­alueel­la – haku alkaa maa­nan­tai­na

25.08.2023 13:44 12
Asuntopuntari: Loviisan asuntomessujen Villa Kruunu ei ole ihan tavallinen omakotitalo

Asun­to­pun­ta­ri: Lo­vii­san asun­to­mes­su­jen Villa Kruunu ei ole ihan ta­val­li­nen oma­ko­ti­ta­lo

17.07.2023 07:00 2
Tilaajille
Hartaanselän sillan rakennustyöt aloitettu – sillan ja ympäristön rakennustyöt tulevat maksamaan lähes kymmenen miljoonaa euroa

Har­taan­se­län sillan ra­ken­nus­työt aloi­tet­tu – sillan ja ym­pä­ris­tön ra­ken­nus­työt tulevat mak­sa­maan lähes kym­me­nen mil­joo­naa euroa

13.07.2023 09:06 57
Tilaajille
Kirjailijan ja terapeutin talossa luovuudella on tilaa lentää – Hyggeilyä Loviisan asuntomessuilla

Kir­jai­li­jan ja te­ra­peu­tin talossa luo­vuu­del­la on tilaa lentää – Hyg­gei­lyä Lo­vii­san asun­to­mes­suil­la

09.07.2023 17:00
Tilaajille
Oululaisen KaikuArtin taide näkyy asuntomessuilla – Akustiikkataide pehmentää nykyarkkitehtuurin kovia kulmia

Ou­lu­lai­sen Kai­kuAr­tin taide näkyy asun­to­mes­suil­la – A­kus­tiik­ka­tai­de peh­men­tää ny­ky­ark­ki­teh­tuu­rin kovia kulmia

06.07.2023 06:05 2
Asuntomessujen rakennustyöt haittaavat jalankulkijoita Tuirassa, väylät suljettuina reilun vuoden

Asun­to­mes­su­jen ra­ken­nus­työt hait­taa­vat ja­lan­kul­ki­joi­ta Tui­ras­sa, väylät sul­jet­tui­na reilun vuoden

12.06.2023 15:32 18
Asuntomessujen vetonaula peruttu: Kelluvat talot eivät menneet kaupaksi, tilalle pienvenepaikkoja

Asun­to­mes­su­jen ve­to­nau­la pe­rut­tu: Kel­lu­vat talot eivät menneet kau­pak­si, tilalle pien­ve­ne­paik­ko­ja

12.06.2023 08:17 66
Tilaajille
Oulun asuntomessujen tonttihaku alkaa – pientalotonteille on kerrostalokohteita pitempi hakuaika

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku alkaa – pien­ta­lo­ton­teil­le on ker­ros­ta­lo­koh­tei­ta pitempi ha­ku­ai­ka

02.01.2023 10:40 1
Oulun asuntomessujen tonttihaku käynnistyy vuoden alussa – Vaakunakylän pysäköintilaitoksen rakentamisesta vastaa Oulun Pysäköinti

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy vuoden alussa – ­Vaa­ku­na­ky­län py­sä­köin­ti­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta vastaa Oulun Py­sä­köin­ti

23.12.2022 13:20 17
Oulun Asuntomessujen taidetta koordinoivalle Moosa Myllykankaalle kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huudahduksia ja taiteen Ferrareita"

Oulun Asun­to­mes­su­jen tai­det­ta koor­di­noi­val­le Moosa Myl­ly­kan­kaal­le kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huu­dah­duk­sia ja taiteen Fer­ra­rei­ta"

22.12.2022 07:00 4
Tilaajille
Kutistuneet Asuntomessut rajoittuvat Oulussa Hietasaaren puolelle – Suomen korkein puukerrostalo ei ehdi valmistua

Ku­tis­tu­neet Asun­to­mes­sut ra­joit­tu­vat Oulussa Hie­ta­saa­ren puo­lel­le – Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo ei ehdi val­mis­tua

22.12.2022 06:00 108
Tilaajille
Naantalin asuntomessuilta löytyy yhden hengen valtakunta – modernin hirsitalon makuuhuoneen lasiseinä tuo luonnon osaksi asumista

Naan­ta­lin asun­to­mes­suil­ta löytyy yhden hengen val­ta­kun­ta – mo­der­nin hir­si­ta­lon ma­kuu­huo­neen la­si­sei­nä tuo luonnon osaksi asu­mis­ta

29.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Oulun tonttikaupoista Oulunsalossa jätettiin eriävä mielipide – Vihreiden Esa Aalto syyttää kaupunkia miljoonatappioista ja ihmettelee, miksi Salonrannan myynyt yritys saa Oulun asuntomessualueelta kerrostalotontin

Oulun tont­ti­kau­pois­ta Ou­lun­sa­los­sa jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de – Vih­rei­den Esa Aalto syyttää kau­pun­kia mil­joo­na­tap­piois­ta ja ih­met­te­lee, miksi Sa­lon­ran­nan myynyt yritys saa Oulun asun­to­mes­su­alueel­ta ker­ros­ta­lo­ton­tin

27.08.2022 06:00 35
Tilaajille
Asuntomessujen avara atriumtalo – vähäeleinen ulkoarkkitehtuuri kätkee sisälleen toimivia tilaratkaisuja

Asun­to­mes­su­jen avara at­rium­ta­lo – vä­hä­elei­nen ul­ko­ark­ki­teh­tuu­ri kätkee si­säl­leen toi­mi­via ti­la­rat­kai­su­ja

15.08.2022 07:00
Tilaajille
Asuntomessujen Villa Lilla -huvilat on nostettu tolppien päälle – rakennus on maisemassa kaukaa katsottuna kuin suuri ötökkä

Asun­to­mes­su­jen Villa Lilla -hu­vi­lat on nos­tet­tu tolp­pien päälle – ra­ken­nus on mai­se­mas­sa kaukaa kat­sot­tu­na kuin suuri ötökkä

01.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Luonto kodin keskipisteenä – ex-kiekkoilija ehti mukaan suunnittelemaan perheen valoisaa messutaloa, jossa on urheilijalle sopivia koukutuksia

Luonto kodin kes­ki­pis­tee­nä – ex-kiek­koi­li­ja ehti mukaan suun­nit­te­le­maan perheen va­loi­saa mes­su­ta­loa, jossa on ur­hei­li­jal­le sopivia kou­ku­tuk­sia

16.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Pieni omakotitalo lähellä luontoa kiehtoo useita
Pääkirjoitus

Pieni oma­ko­ti­ta­lo lähellä luontoa kiehtoo useita

15.07.2022 20:00 3
Tilaajille