Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Digi- ja väestötietovirasto
Olivia ja Leo olivat suosituimmat lapsille annetut etunimet viime vuonna – Oulussa suosikkinimet poikkesivat koko maan kärjestä

Olivia ja Leo olivat suo­si­tuim­mat lap­sil­le annetut etu­ni­met viime vuonna – Ou­lus­sa suo­sik­ki­ni­met poik­ke­si­vat koko maan kär­jes­tä

13.04.2023 11:01
Suomessa vähintään vuoden olleet ukrainalaiset voivat hakea kotikuntaa maaliskuun alusta lähtien

Suo­mes­sa vä­hin­tään vuoden olleet uk­rai­na­lai­set voivat hakea ko­ti­kun­taa maa­lis­kuun alusta lähtien

03.02.2023 13:08 3
Digi- ja väestötietovirasto ottaa valkohattuhakkerit avuksi etsimään tietoturvapuutteita – haavoittuvuuksien löytäjille maksetaan palkkio

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ottaa val­ko­hat­tu­hak­ke­rit avuksi et­si­mään tie­to­tur­va­puut­tei­ta – haa­voit­tu­vuuk­sien löy­tä­jil­le mak­se­taan palkkio

02.11.2022 11:32 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ke­mät­tö­mien töiden pinkka

29.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kan­nat­taa tehdä asian­tun­ti­jan kanssa

06.08.2022 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minut lei­mat­tiin epä­pä­te­väk­si edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­seen – teh­dään­kö asiois­ta liian vai­kei­ta?

17.07.2022 05:45 17
Tilaajille
Edunvalvonnan tarve lisääntyy niin kovaa vauhtia, että nelikymppisille aloitetaan kampanja – Digi- ja väestötietovirasto purkaa ruuhkia lisäväellä

Edun­val­von­nan tarve li­sään­tyy niin kovaa vauh­tia, että ne­li­kymp­pi­sil­le aloi­te­taan kam­pan­ja – Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to purkaa ruuhkia li­sä­väel­lä

19.12.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­mes­sä asu­mi­seen haetaan kaik­kien edun mu­kais­ta rat­kai­sua – yksi malli on kir­jaus­käy­tän­nön muutos, toinen vai­heit­tai­nen ase­ma­kaa­va

26.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Digi- ja väestötietoviraston palvelut kangertelevat ja käsittelyajat pitkittyvät: "Suuri osa asioista tulee vireille paperisilla asiakirjoilla"

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lut kan­ger­te­le­vat ja kä­sit­te­ly­ajat pit­kit­ty­vät: "Suuri osa asiois­ta tulee vi­reil­le pa­pe­ri­sil­la asia­kir­joil­la"

03.02.2021 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ja Ve­ro­hal­lin­to pa­ran­ta­vat val­tuuk­sien oh­jeis­tus­ta

21.11.2020 05:00
Tilaajille
Suomalaisten digitaidot hyvällä tasolla – suuri osa suomalaisista käyttää älypuhelinta ja tietokonetta, tabletin käyttö vielä vähäistä

Suo­ma­lais­ten di­gi­tai­dot hyvällä tasolla – suuri osa suo­ma­lai­sis­ta käyttää äly­pu­he­lin­ta ja tie­to­ko­net­ta, tab­le­tin käyttö vielä vä­häis­tä

31.08.2020 11:02 4
Maistraatti ja väestörekisterikeskus yhdistyivät, ja asiointi ruuhkautui – Asiakirjoja joutuu edelleen odottamaan liian pitkään

Maist­raat­ti ja väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus yh­dis­tyi­vät, ja asioin­ti ruuh­kau­tui – Asia­kir­jo­ja joutuu edel­leen odot­ta­maan liian pitkään

28.07.2020 06:00 1
Tilaajille
"Tässä oli talvisodan henkeä" – Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

"Tässä oli tal­vi­so­dan henkeä" – Ko­ro­na­in­foon tul­lei­den ky­se­ly­jen määrä on las­ke­nut, eivätkä Län­si-Poh­jas­sa ha­vai­tut ta­pauk­set ole li­sän­neet yh­tey­den­ot­to­ja

28.06.2020 18:48 4