Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Brasilia
Brasiliassa otettu kiinni satoja ihmisiä hallintorakennusten valtaamisiin liittyen – Bolsonaro tuomitsee tunkeutumiset

Bra­si­lias­sa otettu kiinni satoja ihmisiä hal­lin­to­ra­ken­nus­ten val­taa­mi­siin liit­tyen – Bol­so­na­ro tuo­mit­see tun­keu­tu­mi­set

09.01.2023 09:38 2
Brasiliassa ex-presidentti Bolsonaron kannattajat hyökkäsivät parlamenttitalolle, presidentinpalatsiin ja korkeimman oikeuden rakennukseen

Bra­si­lias­sa ex-pre­si­dent­ti Bol­so­na­ron kan­nat­ta­jat hyök­kä­si­vät par­la­ment­ti­ta­lol­le, pre­si­den­tin­pa­lat­siin ja kor­keim­man oi­keu­den ra­ken­nuk­seen

08.01.2023 22:21 2
Kommentti: Muistamme Pelén jalkapalloilijana, joka teki pelinumerosta kymmenen ikuisen
Kolumni

Kom­ment­ti: Muis­tam­me Pelén jal­ka­pal­loi­li­ja­na, joka teki pe­li­nu­me­ros­ta kym­me­nen ikuisen

29.12.2022 22:06 12
Tilaajille
Lula voitti Brasilian huipputasaiset presidentinvaalit – mielenkiinto kohdistuu siihen, tunnustaako vaalivilpistä vihjaillut Bolsonaro tappionsa

Lula voitti Bra­si­lian huip­pu­ta­sai­set pre­si­den­tin­vaa­lit – mie­len­kiin­to koh­dis­tuu siihen, tun­nus­taa­ko vaa­li­vil­pis­tä vih­jail­lut Bol­so­na­ro tap­pion­sa

31.10.2022 08:19 3
Kirja-arvio: Sari Aro kertoo esikoisessaan kuopiolaisen Alinan matkasta kauas Brasiliaan ja takaisin

Kir­ja-ar­vio: Sari Aro kertoo esi­koi­ses­saan kuo­pio­lai­sen Alinan mat­kas­ta kauas Bra­si­liaan ja ta­kai­sin

18.10.2022 11:35
Tilaajille
Brasilian presidentinvaali toiselle kierrokselle – presidentti Bolsonaron haastanut ennakkosuosikki Lula lupasi "taistella lopulliseen voittoon asti"

Bra­si­lian pre­si­den­tin­vaa­li toi­sel­le kier­rok­sel­le – pre­si­dent­ti Bol­so­na­ron haas­ta­nut en­nak­ko­suo­sik­ki Lula lupasi "tais­tel­la lo­pul­li­seen voit­toon asti"

03.10.2022 06:39
Pakkaset vaaransivat kahvisatoa Brasiliassa, ja seuraavaksi viljelijät toivovat sadetta – näin kahvin hinnannousun vaikutukset näkyvät Suomessa

Pak­ka­set vaa­ran­si­vat kah­vi­sa­toa Bra­si­lias­sa, ja seu­raa­vak­si vil­je­li­jät toi­vo­vat sadetta – näin kahvin hin­nan­nou­sun vai­ku­tuk­set näkyvät Suo­mes­sa

05.09.2021 18:30 2
Tilaajille
Intiassa ja Brasiliassa synkät koronaennätykset: Intiassa 116 000 uutta tartuntaa ja Brasiliassa yli 4 000 koronakuolemaa vuorokaudessa

In­tias­sa ja Bra­si­lias­sa synkät ko­ro­naen­nä­tyk­set: In­tias­sa 116 000 uutta tar­tun­taa ja Bra­si­lias­sa yli 4 000 ko­ro­na­kuo­le­maa vuo­ro­kau­des­sa

07.04.2021 15:05 3
Brasiliassa oli pandemian ylivoimaisesti karmein kuukausi – koronavirus tappoi maaliskuussa yli 66 000 ihmistä

Bra­si­lias­sa oli pan­de­mian yli­voi­mai­ses­ti karmein kuu­kau­si – ko­ro­na­vi­rus tappoi maa­lis­kuus­sa yli 66 000 ihmistä

01.04.2021 11:01
Kiinalaisen koronarokotteen tehoksi osoittautui Brasiliassa 50 prosenttia – viime viikolla tehoksi ilmoitettiin lähes 80 prosenttia

Kii­na­lai­sen ko­ro­na­ro­kot­teen tehoksi osoit­tau­tui Bra­si­lias­sa 50 pro­sent­tia – viime vii­kol­la tehoksi il­moi­tet­tiin lähes 80 pro­sent­tia

13.01.2021 10:17
"Minulla on kova ikävä Suomeen", Oulussakin pitkään asunut Luiz Antônio sanoo – Hänen valmennusuransa etenee kotimaassaan Brasiliassa

"Mi­nul­la on kova ikävä Suo­meen", Ou­lus­sa­kin pitkään asunut Luiz Antônio sanoo – Hänen val­men­nus­uran­sa etenee ko­ti­maas­saan Bra­si­lias­sa

08.01.2021 19:00
Tilaajille
Amazonin sademetsän hävitys jatkuu voimakkaana – viimeksi metsää tuhoutui enemmän 12 vuotta sitten

Ama­zo­nin sa­de­met­sän hävitys jatkuu voi­mak­kaa­na – vii­mek­si metsää tu­hou­tui enemmän 12 vuotta sitten

01.12.2020 15:41 3
40-vuotias musta mies kuoli ruokakaupan vartijoiden pahoinpitelyyn – protesteja ympäri Brasiliaa

40-vuo­tias musta mies kuoli ruo­ka­kau­pan var­ti­joi­den pa­hoin­pi­te­lyyn – pro­tes­te­ja ympäri Bra­si­liaa

21.11.2020 11:50
Maailman keuhkot ovat taas tulessa – Brasilian presidentti Bolsonaro: "Sademetsäpalot pelkkää median valhetta"

Maail­man keuhkot ovat taas tulessa – Bra­si­lian pre­si­dent­ti Bol­so­na­ro: "Sa­de­met­sä­pa­lot pelkkää median val­het­ta"

15.08.2020 13:34 4
Koronavirus leviää nyt Brasiliassa Yhdysvaltoja nopeammin – Bolsonaro on painostanut lopettamaan rajoituksia

Ko­ro­na­vi­rus leviää nyt Bra­si­lias­sa Yh­dys­val­to­ja no­peam­min – Bol­so­na­ro on pai­nos­ta­nut lo­pet­ta­maan ra­joi­tuk­sia

17.07.2020 15:07 6
Yhdysvalloissa taas synkkä ennätys koronatartunnoissa – uusia tartuntoja lähes 68 500

Yh­dys­val­lois­sa taas synkkä ennätys ko­ro­na­tar­tun­nois­sa – uusia tar­tun­to­ja lähes 68 500

17.07.2020 08:30 1
Brasilian presidentti Bolsonaro sai koronavirustartunnan

Bra­si­lian pre­si­dent­ti Bol­so­na­ro sai ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

07.07.2020 19:58
Brasiliasta toinen maa Yhdysvaltain jälkeen, jossa on kirjattu yli 50 000 covid-19-kuolemaa

Bra­si­lias­ta toinen maa Yh­dys­val­tain jäl­keen, jossa on kir­jat­tu yli 50 000 co­vid-19-kuo­le­maa

22.06.2020 10:18
Analyysi: Trumpia ja Bolsonaroa yhdistää nyt uhkaus irtautua WHO:sta – presidentit ovat selvinneet skandaalista toiseen, mutta koronapandemia voi olla viimeinen niitti äänestäjille

Ana­lyy­si: Trumpia ja Bol­so­na­roa yh­dis­tää nyt uhkaus ir­tau­tua WHO:sta – pre­si­den­tit ovat sel­vin­neet skan­daa­lis­ta toi­seen, mutta ko­ro­na­pan­de­mia voi olla vii­mei­nen niitti ää­nes­tä­jil­le

14.06.2020 19:00 1
Tilaajille
Yli seitsemän miljoonaa on jo saanut koronan, epidemia kiihtyy Etelä-Amerikassa

Yli seit­se­män mil­joo­naa on jo saanut ko­ro­nan, epi­de­mia kiihtyy Ete­lä-Ame­ri­kas­sa

08.06.2020 18:59