Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koronatilanne
Noin 60 koronapositiivista kuolee nyt Suomessa viikoittain, rokotukset suojaavat vakavalta taudilta edelleen hyvin

Noin 60 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta kuolee nyt Suo­mes­sa vii­koit­tain, ro­ko­tuk­set suo­jaa­vat va­ka­val­ta tau­dil­ta edel­leen hyvin

16.08.2022 17:09 15
Koronarajoituksia aletaan purkaa kuun puolivälissä – ravintolat saavat olla auki ensin puoleenyöhön

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa kuun puo­li­vä­lis­sä – ra­vin­to­lat saavat olla auki ensin puo­leen­yö­hön

02.02.2022 14:27 30
Hallituksen sisältä nousee kritiikkiä etäkouluajatuksille – tilannetta puidaan perjantaina

Hal­li­tuk­sen sisältä nousee kri­tiik­kiä etä­kou­lu­aja­tuk­sil­le – ti­lan­net­ta puidaan per­jan­tai­na

06.01.2022 16:57 18
Ensimmäinen Lapin sairaanhoitopiirin omikron-tapaus todettu Rovaniemellä – virusmuunnos todettiin Irlannista saapuneella matkailijalla

En­sim­mäi­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin omik­ron-ta­paus todettu Ro­va­nie­mel­lä – vi­rus­muun­nos to­det­tiin Ir­lan­nis­ta saa­pu­neel­la mat­kai­li­jal­la

16.12.2021 13:52 3
Tilaajille
Kriisilääkäriltä radikaali ehdotus – esittää koronasairaaloiden perustamista Suomeen: "Takaisi työrauhan"

Krii­si­lää­kä­ril­tä ra­di­kaa­li ehdotus – esittää ko­ro­na­sai­raa­loi­den pe­rus­ta­mis­ta Suo­meen: "Ta­kai­si työ­rau­han"

05.12.2021 09:28 15
Tilaajille
Joulupukki lähtee tänä vuonna matkaan ilman yleisöä

Jou­lu­puk­ki lähtee tänä vuonna matkaan ilman yleisöä

04.12.2021 21:36
Tilaajille
Lauantain perinteinen Hoosianna-juhla siirretään turvallisuussyistä Virtuaalikirkkoon

Lauan­tain pe­rin­tei­nen Hoo­sian­na-juh­la siir­re­tään tur­val­li­suus­syis­tä Vir­tuaa­li­kirk­koon

26.11.2021 14:55 1
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja oireettomilla henkilöillä – tapahtumaan liittyen on tehty tällä viikolla noin 400 koronatestiä

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja oi­reet­to­mil­la hen­ki­löil­lä – ta­pah­tu­maan liit­tyen on tehty tällä vii­kol­la noin 400 ko­ro­na­tes­tiä

25.11.2021 18:07
Tilaajille
Pirulaisen nujerrus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jokaiselta
Pääkirjoitus

Pi­ru­lai­sen nu­jer­rus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jo­kai­sel­ta

17.11.2021 20:00 10
Tilaajille
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 34
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30 4
Oulussa 11 joukkoaltistumista koronalle kouluissa ja päiväkodeissa – Yli 40-vuotiaista jo 85 prosenttia saanut ykkösrokotteen

Oulussa 11 jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta ko­ro­nal­le kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa – Yli 40-vuo­tiais­ta jo 85 pro­sent­tia saanut yk­kös­ro­kot­teen

16.08.2021 16:09 33
Oulussa aloitetaan maanantaina 12–15-vuotiaiden koronarokotukset – aluksi rokotuksia annetaan Ouluhallilla, myöhemmin rokottamista laajennetaan kouluihin

Oulussa aloi­te­taan maa­nan­tai­na 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – a­luk­si ro­ko­tuk­sia an­ne­taan Ou­lu­hal­lil­la, myö­hem­min ro­kot­ta­mis­ta laa­jen­ne­taan kou­lui­hin

06.08.2021 15:35 12
Tilaajille
Koronatestauksen kapasiteettia nostettiin epidemian kiihtyessä Oulussa – Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo painottaa rokotteen tärkeyttä

Ko­ro­na­tes­tauk­sen ka­pa­si­teet­tia nos­tet­tiin epi­de­mian kiih­tyes­sä Oulussa – Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo pai­not­taa ro­kot­teen tär­keyt­tä

04.08.2021 16:25 5
Tilaajille
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:41 43
Kainuun koronatilanne heikentynyt huomattavasti – mahdollisia joukkoaltistumisia useissa yritystiloissa

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – mah­dol­li­sia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia useissa yri­tys­ti­lois­sa

22.06.2021 14:54 43
Koronaepidemia on Oulussa rauhoittumaan päin – päättäjäisten ja valmistujaisten mahdollinen vaikutus näkyy vasta ensi viikolla

Ko­ro­na­epi­de­mia on Oulussa rau­hoit­tu­maan päin – päät­tä­jäis­ten ja val­mis­tu­jais­ten mah­dol­li­nen vai­ku­tus näkyy vasta ensi vii­kol­la

07.06.2021 17:34 5
Oulussa leviää nyt koronaviruksen herkästi tarttuva brittimuunnos – kysyimme, miten vappua voi viettää, kun kaupungissa palattiin kiihtymisvaiheeseen

Oulussa leviää nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos – ky­syim­me, miten vappua voi viet­tää, kun kau­pun­gis­sa pa­lat­tiin kiih­ty­mis­vai­hee­seen

29.04.2021 06:00 34
Tilaajille
Kahdeksan uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa – Tartunnoista valtaosa Torniossa: "Mikäli kasvu ei taitu, joudumme arvioimaan leviämisvaiheeseen siirtymistä"

Kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa – Tar­tun­nois­ta val­ta­osa Tor­nios­sa: "Mikäli kasvu ei taitu, jou­dum­me ar­vioi­maan le­viä­mis­vai­hee­seen siir­ty­mis­tä"

23.04.2021 10:48 4
Tilaajille
Kevätaurinko kutitteli koronakansaa Oulussa – Nallikarissa jonotettiin jätskiä, odotettiin kesää ja toivottiin epidemian helpottumista: "Jospa sitä jo edes kotimaassa uskaltaa reissata"

Ke­vät­au­rin­ko ku­tit­te­li ko­ro­na­kan­saa Oulussa – Nal­li­ka­ris­sa jo­no­tet­tiin jäts­kiä, odo­tet­tiin kesää ja toi­vot­tiin epi­de­mian hel­pot­tu­mis­ta: "Jospa sitä jo edes ko­ti­maas­sa us­kal­taa reis­sa­ta"

18.04.2021 21:51 1
Tilaajille