Koronatilanne
Lauantain perinteinen Hoosianna-juhla siirretään turvallisuussyistä Virtuaalikirkkoon

Lauan­tain pe­rin­tei­nen Hoo­sian­na-juh­la siir­re­tään tur­val­li­suus­syis­tä Vir­tuaa­li­kirk­koon

26.11.2021 14:55 1
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja oireettomilla henkilöillä – tapahtumaan liittyen on tehty tällä viikolla noin 400 koronatestiä

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja oi­reet­to­mil­la hen­ki­löil­lä – ta­pah­tu­maan liit­tyen on tehty tällä vii­kol­la noin 400 ko­ro­na­tes­tiä

25.11.2021 18:07
Tilaajille
Pirulaisen nujerrus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jokaiselta
Pääkirjoitus

Pi­ru­lai­sen nu­jer­rus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jo­kai­sel­ta

17.11.2021 20:00 10
Tilaajille
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 34
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30 4
Oulussa 11 joukkoaltistumista koronalle kouluissa ja päiväkodeissa – Yli 40-vuotiaista jo 85 prosenttia saanut ykkösrokotteen

Oulussa 11 jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta ko­ro­nal­le kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa – Yli 40-vuo­tiais­ta jo 85 pro­sent­tia saanut yk­kös­ro­kot­teen

16.08.2021 16:09 33
Oulussa aloitetaan maanantaina 12–15-vuotiaiden koronarokotukset – aluksi rokotuksia annetaan Ouluhallilla, myöhemmin rokottamista laajennetaan kouluihin

Oulussa aloi­te­taan maa­nan­tai­na 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – a­luk­si ro­ko­tuk­sia an­ne­taan Ou­lu­hal­lil­la, myö­hem­min ro­kot­ta­mis­ta laa­jen­ne­taan kou­lui­hin

06.08.2021 15:35 12
Tilaajille
Koronatestauksen kapasiteettia nostettiin epidemian kiihtyessä Oulussa – Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo painottaa rokotteen tärkeyttä

Ko­ro­na­tes­tauk­sen ka­pa­si­teet­tia nos­tet­tiin epi­de­mian kiih­tyes­sä Oulussa – Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo pai­not­taa ro­kot­teen tär­keyt­tä

04.08.2021 16:25 5
Tilaajille
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:41 43
Kainuun koronatilanne heikentynyt huomattavasti – mahdollisia joukkoaltistumisia useissa yritystiloissa

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – mah­dol­li­sia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia useissa yri­tys­ti­lois­sa

22.06.2021 14:54 43
Koronaepidemia on Oulussa rauhoittumaan päin – päättäjäisten ja valmistujaisten mahdollinen vaikutus näkyy vasta ensi viikolla

Ko­ro­na­epi­de­mia on Oulussa rau­hoit­tu­maan päin – päät­tä­jäis­ten ja val­mis­tu­jais­ten mah­dol­li­nen vai­ku­tus näkyy vasta ensi vii­kol­la

07.06.2021 17:34 5
Oulussa leviää nyt koronaviruksen herkästi tarttuva brittimuunnos – kysyimme, miten vappua voi viettää, kun kaupungissa palattiin kiihtymisvaiheeseen

Oulussa leviää nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos – ky­syim­me, miten vappua voi viet­tää, kun kau­pun­gis­sa pa­lat­tiin kiih­ty­mis­vai­hee­seen

29.04.2021 06:00 34
Tilaajille
Kahdeksan uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa – Tartunnoista valtaosa Torniossa: "Mikäli kasvu ei taitu, joudumme arvioimaan leviämisvaiheeseen siirtymistä"

Kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa – Tar­tun­nois­ta val­ta­osa Tor­nios­sa: "Mikäli kasvu ei taitu, jou­dum­me ar­vioi­maan le­viä­mis­vai­hee­seen siir­ty­mis­tä"

23.04.2021 10:48 4
Tilaajille
Kevätaurinko kutitteli koronakansaa Oulussa – Nallikarissa jonotettiin jätskiä, odotettiin kesää ja toivottiin epidemian helpottumista: "Jospa sitä jo edes kotimaassa uskaltaa reissata"

Ke­vät­au­rin­ko ku­tit­te­li ko­ro­na­kan­saa Oulussa – Nal­li­ka­ris­sa jo­no­tet­tiin jäts­kiä, odo­tet­tiin kesää ja toi­vot­tiin epi­de­mian hel­pot­tu­mis­ta: "Jospa sitä jo edes ko­ti­maas­sa us­kal­taa reis­sa­ta"

18.04.2021 21:51 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:22 1
Tilaajille
Rovaniemellä ravintola-alalla työskentelevän henkilön koronatartunnan aiheutti Etelä-Afrikan virusmuunnos – Tapauksen ympäriltä aloitetaan laajemmat joukkotestaukset

Ro­va­nie­mel­lä ra­vin­to­la-alal­la työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön ko­ro­na­tar­tun­nan ai­heut­ti Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos – Ta­pauk­sen ym­pä­ril­tä aloi­te­taan laa­jem­mat jouk­ko­tes­tauk­set

09.04.2021 14:31
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa – Karanteenissa noin 50 henkilöä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­nis­sa noin 50 hen­ki­löä

08.04.2021 11:24
Tilaajille
Brasiliassa oli pandemian ylivoimaisesti karmein kuukausi – koronavirus tappoi maaliskuussa yli 66 000 ihmistä

Bra­si­lias­sa oli pan­de­mian yli­voi­mai­ses­ti karmein kuu­kau­si – ko­ro­na­vi­rus tappoi maa­lis­kuus­sa yli 66 000 ihmistä

01.04.2021 11:01
Koronatartuntojen määrä laskee, Pohjois-Pohjanmaa lähestyy koronaepidemian perustasoa – viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja ollut koko alueella yhteensä 84

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee, Poh­jois-Poh­jan­maa lä­hes­tyy ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­soa – vii­mei­sen kahden viikon aikana tar­tun­to­ja ollut koko alueel­la yh­teen­sä 84

30.03.2021 17:35 43
Pohjois-Suomen koronatilanne saatu rauhoitettua muun muassa rajoituksia noudattamalla – "Se on sellainen luku, johon ei ole etelässä koskaan päästy"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­ne saatu rau­hoi­tet­tua muun muassa ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la – "Se on sel­lai­nen luku, johon ei ole ete­läs­sä koskaan päästy"

25.03.2021 18:01 32
Tilaajille