Lento-onnettomuudet
Intiaan matkalla ollut lentokone katkesi – onnettomuudessa useita kuolleita ja loukkaantuneita

Intiaan mat­kal­la ollut len­to­ko­ne katkesi – on­net­to­muu­des­sa useita kuol­lei­ta ja louk­kaan­tu­nei­ta

07.08.2020 20:18 1
Ainakin yksi ihminen selviytyi Pakistanin tuhoisasta lento-onnettomuudesta – koneen moottorit lakkasivat käymästä

Ainakin yksi ihminen sel­viy­tyi Pa­kis­ta­nin tu­hoi­sas­ta len­to-on­net­to­muu­des­ta – koneen moot­to­rit lak­ka­si­vat käy­mäs­tä

22.05.2020 17:28 0
Yöharjoituksesta palannut F-35-hävittäjä putosi USA:ssa, lentäjä selvisi hengissä – konemalli yksi ehdokas Suomen uudeksi hävittäjäksi

Yö­har­joi­tuk­ses­ta pa­lan­nut F-35-hä­vit­tä­jä putosi USA:s­sa, lentäjä selvisi hen­gis­sä – ko­ne­mal­li yksi ehdokas Suomen uudeksi hä­vit­tä­jäk­si

20.05.2020 10:37 6
Ultrakevyt lentokone oli lentämässä kuuden koneen muodostelmassa, kun se putosi järven jäälle Hyrynsalmella, lentäjä selvisi rytäkästä säikähdyksellä – OTKES ei tutki turmaa

Ult­ra­ke­vyt len­to­ko­ne oli len­tä­mäs­sä kuuden koneen muo­dos­tel­mas­sa, kun se putosi järven jäälle Hy­ryn­sal­mel­la, lentäjä selvisi ry­tä­käs­tä säi­käh­dyk­sel­lä – OTKES ei tutki turmaa

16.05.2020 17:19 0
Ukrainassa alas ammutun malesialaiskoneen tapaus oikeuteen – syytettyjen ei odoteta ilmaantuvan paikalle

Uk­rai­nas­sa alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen tapaus oi­keu­teen – syy­tet­ty­jen ei odoteta il­maan­tu­van pai­kal­le

09.03.2020 08:00 4
Ukrainassa pudotetun MH17-lentokoneen ampumisesta vastuussa oleva on selvillä, väittää journalistiverkosto Bellingcat

Uk­rai­nas­sa pu­do­te­tun MH17-len­to­ko­neen am­pu­mi­ses­ta vas­tuus­sa oleva on sel­vil­lä, väittää jour­na­lis­ti­ver­kos­to Bel­ling­cat

25.05.2018 20:16 22
Rikostutkinta vahvisti Venäjän asevoimien ohjuksen pudottaneen MH17-koneen - tutkijat kaipaavat lisätietoja ohjuslavetin miehistöstä ja ohjeista

Ri­kos­tut­kin­ta vah­vis­ti Venäjän ase­voi­mien oh­juk­sen pu­dot­ta­neen MH17-ko­neen - tut­ki­jat kai­paa­vat li­sä­tie­to­ja oh­jus­la­ve­tin mie­his­tös­tä ja oh­jeis­ta

24.05.2018 12:27 17
MH17-oikeudenkäynnin asianajaja vaatii Putinilta "hyvitystä" alas ammutun malesialaiskoneen uhreille

MH17-oi­keu­den­käyn­nin asian­aja­ja vaatii Pu­ti­nil­ta "hy­vi­tys­tä" alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen uh­reil­le

12.07.2017 09:35 15
HS: Suomi ei ole luovuttanut ohjustestien tuloksia Itä-Ukrainassa alasammutun malesialaiskoneen tuhon tutkijoille

HS: Suomi ei ole luo­vut­ta­nut oh­jus­tes­tien tu­lok­sia Itä-Uk­rai­nas­sa ala­sam­mu­tun ma­le­sia­lais­ko­neen tuhon tut­ki­joil­le

03.01.2017 18:37 14
Australia: Malesialaiskoneen tuhoamisesta epäiltyjen nimet varmistuvat ensi vuonna

Aust­ra­lia: Ma­le­sia­lais­ko­neen tu­hoa­mi­ses­ta epäil­ty­jen nimet var­mis­tu­vat ensi vuonna

02.10.2016 12:32 8
HS: Hollannin syyttäjänvirasto vahvistaa Suomessa tehdyn ohjuskokeen

HS: Hol­lan­nin syyt­tä­jän­vi­ras­to vah­vis­taa Suo­mes­sa tehdyn oh­jus­ko­keen

29.09.2016 05:23 17

Luf­han­sa pohtii Ger­man­wings-tur­man kor­vauk­sia

28.06.2015 16:18 0

Tam­pe­reen las­ku­var­jo­ker­hon pu­heen­joh­ta­ja Jämin len­to­tur­mas­ta: ”Aika mennä eteen­päin”

10.05.2015 06:00 1

Suo­mel­la vahva edustus len­to­tur­val­li­suu­den Ger­man­wings-työ­ryh­mäs­sä

04.05.2015 13:53 1

Ger­man­wing­sin tur­ma­ko­neen osien etsintä lo­pe­tet­tiin

20.04.2015 22:03 0
Saksa: Lubitzin lentoluvan myöntämisessä ei virheitä

Saksa: Lu­bit­zin len­to­lu­van myön­tä­mi­ses­sä ei vir­hei­tä

09.04.2015 13:07 0
Toinen musta laatikko vahvisti: Lubitz sääti koneen syöksymään maahan

Toinen musta laa­tik­ko vah­vis­ti: Lubitz sääti koneen syök­sy­mään maahan

03.04.2015 12:34 8
Syyttäjä: Lubitz etsi netistä tietoa lentokoneiden turvaovista

Syyt­tä­jä: Lubitz etsi netistä tietoa len­to­ko­nei­den tur­va­ovis­ta

02.04.2015 16:56 7
Tutkijat vaativat väitettyä Germanwings-videota haltuunsa

Tut­ki­jat vaa­ti­vat väi­tet­tyä Ger­man­wings-vi­deo­ta hal­tuun­sa

01.04.2015 11:12 1
Lufthansa: Lubitz kertoi masennuksestaan jo vuonna 2009

Luft­han­sa: Lubitz kertoi ma­sen­nuk­ses­taan jo vuonna 2009

31.03.2015 21:51 2