Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lento-onnettomuudet
Venäläisen sotilaskoneen putoaminen Belgorodissa yhä hämärän peitossa – Ukraina vaatii kansainvälistä tutkintaa

Ve­nä­läi­sen so­ti­las­ko­neen pu­toa­mi­nen Bel­go­ro­dis­sa yhä hämärän pei­tos­sa – Ukraina vaatii kan­sain­vä­lis­tä tut­kin­taa

25.01.2024 21:24 15
Viisi kuoli matkustajakoneen törmättyä rannikkovartioston koneeseen Tokiossa – palavasta Airbusista pääsivät ulos kaikki lähes 400 ihmistä

Viisi kuoli mat­kus­ta­ja­ko­neen tör­mät­tyä ran­nik­ko­var­tios­ton ko­nee­seen To­kios­sa – pa­la­vas­ta Air­bu­sis­ta pää­si­vät ulos kaikki lähes 400 ihmistä

02.01.2024 20:11 3
Kaikki säilyivät hengissä pakkolaskussa – uhreja etsittin kolme tuntia Pudasjärven rämeiltä 50 vuotta sitten

Kaikki säi­lyi­vät hen­gis­sä pak­ko­las­kus­sa – uhreja et­sit­tin kolme tuntia Pu­das­jär­ven rä­meil­tä 50 vuotta sitten

10.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Mykistävä uutinen 50 vuoden takaa: Nuoret säilyivät hengissä ihmislihalla

My­kis­tä­vä uutinen 50 vuoden takaa: Nuoret säi­lyi­vät hen­gis­sä ih­mis­li­hal­la

30.12.2022 18:00 3
Tilaajille
Hollantilainen tuomioistuin totesi kolme syyllisiksi malesialaiskoneen alasampumiseen – yksi vapautettiin

Hol­lan­ti­lai­nen tuo­mio­is­tuin totesi kolme syyl­li­sik­si ma­le­sia­lais­ko­neen alas­am­pu­mi­seen – yksi va­pau­tet­tiin

17.11.2022 18:31 1
Pienkoneen lentäjä kuoli Jyväskylän lentoturmassa

Pien­ko­neen lentäjä kuoli Jy­väs­ky­län len­to­tur­mas­sa

18.04.2022 11:18
Lapset leikkivät Kemijoen rannalla, kun sillan alta ilmestyi unohtumaton näky – "pilvien huimapäiden" päähänpisto päättyi kylmään kylpyyn 70 vuotta sitten

Lapset leik­ki­vät Ke­mi­joen ran­nal­la, kun sillan alta il­mes­tyi unoh­tu­ma­ton näky – "pil­vien hui­ma­päi­den" pää­hän­pis­to päättyi kylmään kylpyyn 70 vuotta sitten

12.12.2021 19:32 4
Tilaajille
Aave-MiG laskeutui siististi korpeen – ilman ohjaajaa sata kilometriä lentäneen koneen hylky löytyi viimein Kainuusta.

Aa­ve-MiG las­keu­tui siis­tis­ti korpeen – ilman oh­jaa­jaa sata ki­lo­met­riä len­tä­neen koneen hylky löytyi viimein Kai­nuus­ta.

11.12.2021 18:00 17
Tilaajille
Yhdeksän ihmistä kuoli lentoturmassa Ruotsin Örebrossa – laskuvarjohyppääjiä kuljettanut kone putosi pian nousun jälkeen maahan ja syttyi tuleen

Yh­dek­sän ihmistä kuoli len­to­tur­mas­sa Ruotsin Öreb­ros­sa – las­ku­var­jo­hyp­pää­jiä kul­jet­ta­nut kone putosi pian nousun jälkeen maahan ja syttyi tuleen

09.07.2021 06:13
Yhdysvaltalainen ilmatankkauskone ajautui ulos kiitotieltä Rovaniemellä – Rovaniemen tukikohdan kiitotie toistaiseksi suljettu

Yh­dys­val­ta­lai­nen il­ma­tank­kaus­ko­ne ajautui ulos kii­to­tiel­tä Ro­va­nie­mel­lä – Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan kii­to­tie tois­tai­sek­si sul­jet­tu

16.06.2021 18:54 6
Tilaajille
Merestä löytyi ruumiinosia Indonesiassa – myös turmakoneen mustat laatikot paikallistettiin

Merestä löytyi ruu­miin­osia In­do­ne­sias­sa – myös tur­ma­ko­neen mustat laa­ti­kot pai­kal­lis­tet­tiin

10.01.2021 14:45
Matkustajakoneen pelätään pudonneen mereen Indonesiassa – katosi tutkasta vain neljä minuuttia nousun jälkeen, lensi väärään suuntaan ennen sitä

Mat­kus­ta­ja­ko­neen pe­lä­tään pu­don­neen mereen In­do­ne­sias­sa – katosi tut­kas­ta vain neljä mi­nuut­tia nousun jäl­keen, lensi väärään suun­taan ennen sitä

09.01.2021 22:30
Boeing 737 katosi Indonesiassa nousun jälkeen – kyydissä 50 ihmistä

Boeing 737 katosi In­do­ne­sias­sa nousun jälkeen – kyy­dis­sä 50 ihmistä

09.01.2021 14:24
Indonesian liikenneministeri: Kadonneen matkustajakoneen uskotaan syöksyneen mereen – koneessa oli 62 ihmistä

In­do­ne­sian lii­ken­ne­mi­nis­te­ri: Ka­don­neen mat­kus­ta­ja­ko­neen us­ko­taan syök­sy­neen mereen – ko­nees­sa oli 62 ihmistä

09.01.2021 15:56 4

Uk­rai­nas­sa ainakin 20 ihmistä on kuollut so­ti­las­ko­neen pu­dot­tua maahan Har­ko­van alueel­la

25.09.2020 23:08
Intiaan matkalla ollut lentokone katkesi – onnettomuudessa useita kuolleita ja loukkaantuneita

Intiaan mat­kal­la ollut len­to­ko­ne katkesi – on­net­to­muu­des­sa useita kuol­lei­ta ja louk­kaan­tu­nei­ta

07.08.2020 22:07 1
Ainakin yksi ihminen selviytyi Pakistanin tuhoisasta lento-onnettomuudesta – koneen moottorit lakkasivat käymästä

Ainakin yksi ihminen sel­viy­tyi Pa­kis­ta­nin tu­hoi­sas­ta len­to-on­net­to­muu­des­ta – koneen moot­to­rit lak­ka­si­vat käy­mäs­tä

22.05.2020 17:28
Yöharjoituksesta palannut F-35-hävittäjä putosi USA:ssa, lentäjä selvisi hengissä – konemalli yksi ehdokas Suomen uudeksi hävittäjäksi

Yö­har­joi­tuk­ses­ta pa­lan­nut F-35-hä­vit­tä­jä putosi USA:s­sa, lentäjä selvisi hen­gis­sä – ko­ne­mal­li yksi ehdokas Suomen uudeksi hä­vit­tä­jäk­si

20.05.2020 10:40 6
Ultrakevyt lentokone oli lentämässä kuuden koneen muodostelmassa, kun se putosi järven jäälle Hyrynsalmella, lentäjä selvisi rytäkästä säikähdyksellä – OTKES ei tutki turmaa

Ult­ra­ke­vyt len­to­ko­ne oli len­tä­mäs­sä kuuden koneen muo­dos­tel­mas­sa, kun se putosi järven jäälle Hy­ryn­sal­mel­la, lentäjä selvisi ry­tä­käs­tä säi­käh­dyk­sel­lä – OTKES ei tutki turmaa

16.05.2020 20:35
Ukrainassa alas ammutun malesialaiskoneen tapaus oikeuteen – syytettyjen ei odoteta ilmaantuvan paikalle

Uk­rai­nas­sa alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen tapaus oi­keu­teen – syy­tet­ty­jen ei odoteta il­maan­tu­van pai­kal­le

09.03.2020 08:00 4