Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Lento-onnettomuudet

Yh­dek­sän ihmistä kuoli len­to­tur­mas­sa Ruotsin Öreb­ros­sa – las­ku­var­jo­hyp­pää­jiä kul­jet­ta­nut kone putosi pian nousun jälkeen maahan ja syttyi tuleen

09.07.2021 06:13

Yh­dys­val­ta­lai­nen il­ma­tank­kaus­ko­ne ajautui ulos kii­to­tiel­tä Ro­va­nie­mel­lä – Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan kii­to­tie tois­tai­sek­si sul­jet­tu

16.06.2021 18:54 5
Tilaajille

Merestä löytyi ruu­miin­osia In­do­ne­sias­sa – myös tur­ma­ko­neen mustat laa­ti­kot pai­kal­lis­tet­tiin

10.01.2021 14:45

Mat­kus­ta­ja­ko­neen pe­lä­tään pu­don­neen mereen In­do­ne­sias­sa – katosi tut­kas­ta vain neljä mi­nuut­tia nousun jäl­keen, lensi väärään suun­taan ennen sitä

09.01.2021 22:30
Boeing 737 katosi Indonesiassa nousun jälkeen – kyydissä 50 ihmistä

Boeing 737 katosi In­do­ne­sias­sa nousun jälkeen – kyy­dis­sä 50 ihmistä

09.01.2021 14:24

In­do­ne­sian lii­ken­ne­mi­nis­te­ri: Ka­don­neen mat­kus­ta­ja­ko­neen us­ko­taan syök­sy­neen mereen – ko­nees­sa oli 62 ihmistä

09.01.2021 15:56 4

Uk­rai­nas­sa ainakin 20 ihmistä on kuollut so­ti­las­ko­neen pu­dot­tua maahan Har­ko­van alueel­la

25.09.2020 23:08

Intiaan mat­kal­la ollut len­to­ko­ne katkesi – on­net­to­muu­des­sa useita kuol­lei­ta ja louk­kaan­tu­nei­ta

07.08.2020 22:07 1

Ainakin yksi ihminen sel­viy­tyi Pa­kis­ta­nin tu­hoi­sas­ta len­to-on­net­to­muu­des­ta – koneen moot­to­rit lak­ka­si­vat käy­mäs­tä

22.05.2020 17:28

Yö­har­joi­tuk­ses­ta pa­lan­nut F-35-hä­vit­tä­jä putosi USA:s­sa, lentäjä selvisi hen­gis­sä – ko­ne­mal­li yksi ehdokas Suomen uudeksi hä­vit­tä­jäk­si

20.05.2020 10:40 6

Ult­ra­ke­vyt len­to­ko­ne oli len­tä­mäs­sä kuuden koneen muo­dos­tel­mas­sa, kun se putosi järven jäälle Hy­ryn­sal­mel­la, lentäjä selvisi ry­tä­käs­tä säi­käh­dyk­sel­lä – OTKES ei tutki turmaa

16.05.2020 20:35

Uk­rai­nas­sa alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen tapaus oi­keu­teen – syy­tet­ty­jen ei odoteta il­maan­tu­van pai­kal­le

09.03.2020 08:00 4

Uk­rai­nas­sa pu­do­te­tun MH17-len­to­ko­neen am­pu­mi­ses­ta vas­tuus­sa oleva on sel­vil­lä, väittää jour­na­lis­ti­ver­kos­to Bel­ling­cat

25.05.2018 20:16 22

Ri­kos­tut­kin­ta vah­vis­ti Venäjän ase­voi­mien oh­juk­sen pu­dot­ta­neen MH17-ko­neen - tut­ki­jat kai­paa­vat li­sä­tie­to­ja oh­jus­la­ve­tin mie­his­tös­tä ja oh­jeis­ta

24.05.2018 12:27 17

MH17-oi­keu­den­käyn­nin asian­aja­ja vaatii Pu­ti­nil­ta "hy­vi­tys­tä" alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen uh­reil­le

12.07.2017 09:35 15

HS: Suomi ei ole luo­vut­ta­nut oh­jus­tes­tien tu­lok­sia Itä-Uk­rai­nas­sa ala­sam­mu­tun ma­le­sia­lais­ko­neen tuhon tut­ki­joil­le

03.01.2017 18:37 14

Aust­ra­lia: Ma­le­sia­lais­ko­neen tu­hoa­mi­ses­ta epäil­ty­jen nimet var­mis­tu­vat ensi vuonna

02.10.2016 12:32 8

HS: Hol­lan­nin syyt­tä­jän­vi­ras­to vah­vis­taa Suo­mes­sa tehdyn oh­jus­ko­keen

29.09.2016 05:23 17

Luf­han­sa pohtii Ger­man­wings-tur­man kor­vauk­sia

28.06.2015 16:18

Tam­pe­reen las­ku­var­jo­ker­hon pu­heen­joh­ta­ja Jämin len­to­tur­mas­ta: ”Aika mennä eteen­päin”

10.05.2015 06:00 1