Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Antti Kaikkonen
Kommentti: Olli Rehnin tie presidenttiehdokkaaksi aukeaa, kun Kaikkonen kieltäytyi kunniasta – Puolustusministeri arvioi jo maaliskuussa, ettei ole käytettävissä

Kom­ment­ti: Olli Rehnin tie pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si aukeaa, kun Kaik­ko­nen kiel­täy­tyi kun­nias­ta – Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri arvioi jo maa­lis­kuus­sa, ettei ole käy­tet­tä­vis­sä

11.05.2023 10:55 2
Tilaajille
Antti Kaikkonen palaa puolustusministeriksi ensi tiistaina

Antti Kaik­ko­nen palaa puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si ensi tiis­tai­na

24.02.2023 13:12 2
Puolustusministeri Kaikkonen jää alkuvuodesta hoitamaan vauvaa pariksi kuukaudeksi – "Lapset ovat pieniä vain hetken, ja haluan muistaa sen muutenkin kuin valokuvista"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen jää al­ku­vuo­des­ta hoi­ta­maan vauvaa pariksi kuu­kau­dek­si – "Lapset ovat pieniä vain hetken, ja haluan muistaa sen muu­ten­kin kuin va­lo­ku­vis­ta"

13.12.2022 19:34 17
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomeen ei kukaan ole tyrkyttämässä ydinaseita

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suomeen ei kukaan ole tyr­kyt­tä­mäs­sä ydin­asei­ta

03.11.2022 16:15 6
Kaikkonen: Venäjän liikekannallepanopäätös odotettu, tilanne Suomen lähialueella rauhallinen

Kaik­ko­nen: Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no­pää­tös odo­tet­tu, tilanne Suomen lä­hi­alueel­la rau­hal­li­nen

21.09.2022 13:39 4
Puolustusvoimat hankkii uusia kiväärijärjestelmiä ja tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa – hankintasopimuksen arvo noin kymmenen miljoonaa euroa

Puo­lus­tus­voi­mat hankkii uusia ki­vää­ri­jär­jes­tel­miä ja tii­vis­tää yh­teis­työ­tä Ruotsin kanssa – han­kin­ta­so­pi­muk­sen arvo noin kym­me­nen mil­joo­naa euroa

21.12.2021 15:26 21
Suomi pyytää viimeistä tarjousta hävittäjistä huhtikuun loppuun mennessä – indeksiehto voi nostaa hintaa pahimmillaan 1–1,5 miljardilla

Suomi pyytää vii­meis­tä tar­jous­ta hä­vit­tä­jis­tä huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä – in­dek­si­eh­to voi nostaa hintaa pa­him­mil­laan 1–1,5 mil­jar­dil­la

22.01.2021 12:21 19
Suomalaiset rauhanturvaajat pois Afganistanista ehkä jo ensi keväänä – Afrikan suuntaan kasvaa paine lähettää lisää väkeä

Suo­ma­lai­set rau­han­tur­vaa­jat pois Af­ga­nis­ta­nis­ta ehkä jo ensi keväänä – Afrikan suun­taan kasvaa paine lä­het­tää lisää väkeä

04.10.2020 10:13 2
Sotalaivat syntyvät Raumalla suojassa katseilta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hitsaamassa"

So­ta­lai­vat syn­ty­vät Rau­mal­la suo­jas­sa kat­seil­ta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hit­saa­mas­sa"

03.07.2020 06:00 2
Tilaajille
Viron puolustusministeri Jüri Luik tulee viralliselle vierailulle Suomeen tiistaiksi ja keskiviikoksi – tänään tulee 100 vuotta Suomen ja Viron diplomaattisuhteiden solmimisesta

Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Jüri Luik tulee vi­ral­li­sel­le vie­rai­lul­le Suomeen tiis­taik­si ja kes­ki­vii­kok­si – tänään tulee 100 vuotta Suomen ja Viron dip­lo­maat­ti­suh­tei­den sol­mi­mi­ses­ta

08.06.2020 13:45
Puolustusministeri Antti Kaikkonen aikoo pitää isyysloman loppukesästä – "Jos kaikki menee hyvin"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen aikoo pitää isyys­lo­man lop­pu­ke­säs­tä – "Jos kaikki menee hyvin"

18.05.2020 17:53
Puolustusministeri Antti Kaikkonen aikoo pitää isyysloman loppukesästä – "Jos kaikki menee hyvin"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen aikoo pitää isyys­lo­man lop­pu­ke­säs­tä – "Jos kaikki menee hyvin"

18.05.2020 15:55 1