Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Puolustusministeriö
Antti Kaikkonen palaa puolustusministeriksi ensi tiistaina

Antti Kaik­ko­nen palaa puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si ensi tiis­tai­na

24.02.2023 13:12 2
Puolustusministeri Savola Leopard-vaunujen lähettämisestä: Suomi on yhteistyössä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola Leo­pard-vau­nu­jen lä­het­tä­mi­ses­tä: Suomi on yh­teis­työs­sä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

25.01.2023 17:44 36
Puolustusministeri Savola: Uudistetut kutsunnat mahdollisesti käyttöön jo vuonna 2025

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola: Uu­dis­te­tut kut­sun­nat mah­dol­li­ses­ti käyt­töön jo vuonna 2025

23.01.2023 11:34 3
Suomi lähettää lähes 30 miljoonan euron edestä puolustustarvikkeita Ukrainaan

Suomi lä­het­tää lähes 30 mil­joo­nan euron edestä puo­lus­tus­tar­vik­kei­ta Uk­rai­naan

20.12.2022 17:50 23
Suomi hankkii lyhyen ja pitkän matkan ohjuksia sekä pienempiä varusteita – hankinnan kokonaisarvo on reilut 220 miljoonaa

Suomi hankkii lyhyen ja pitkän matkan oh­juk­sia sekä pie­nem­piä va­rus­tei­ta – ­han­kin­nan ko­ko­nais­ar­vo on reilut 220 mil­joo­naa

09.12.2022 14:53 13
Suomi ostaa Koreasta 134 miljoonalla eurolla panssarihaupitseja – kyseessä jo vanha tuttu "Moukari"

Suomi ostaa Ko­reas­ta 134 mil­joo­nal­la eurolla pans­sa­ri­hau­pit­se­ja – ky­sees­sä jo vanha tuttu "Mou­ka­ri"

18.11.2022 17:01 34
Suomelta jälleen lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle – yli 55 miljoonan euron lähetys suurin tähän asti

Suo­mel­ta jälleen lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­nal­le – yli 55 mil­joo­nan euron lähetys suurin tähän asti

17.11.2022 13:54 35
Puolustusvoimille taas lisää rautaa: Tykistölle ostetaan 40 kilometriä kantavia kranaatteja – Ukrainan sodan opeilla osansa hankinnassa, sanoo tykistön tarkastaja

Puo­lus­tus­voi­mil­le taas lisää rautaa: Ty­kis­töl­le os­te­taan 40 ki­lo­met­riä kan­ta­via kra­naat­te­ja – Uk­rai­nan sodan opeilla osansa han­kin­nas­sa, sanoo ty­kis­tön tar­kas­ta­ja

28.09.2022 11:06 45
Tilaajille
Puolustusvoimat terästää panssarintorjuntaa: Aiempaa tehokkaampia kevyitä kertasinkoja hankitaan lisää 58 miljoonalla eurolla

Puo­lus­tus­voi­mat te­räs­tää pans­sa­rin­tor­jun­taa: Aiempaa te­hok­kaam­pia kevyitä ker­ta­sin­ko­ja han­ki­taan lisää 58 mil­joo­nal­la eurolla

26.09.2022 14:38 15
Puolustusvoimien kasvihuonepäästöjä halutaan leikata – Keskeisimpänä keinona kaluston käyttövoiman lähteiden muutos

Puo­lus­tus­voi­mien kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä ha­lu­taan leikata – Kes­kei­sim­pä­nä keinona ka­lus­ton käyt­tö­voi­man läh­tei­den muutos

30.06.2022 15:34 19
Suomi lähettää lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle – puolustusministeri Kaikkonen: "Suomi ei unohda Ukrainaa ja ukrainalaisia"

Suomi lä­het­tää lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­nal­le – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: "Suomi ei unohda Uk­rai­naa ja uk­rai­na­lai­sia"

10.06.2022 11:48 47
Suomen ja Ruotsin yhteistyö puolustushankinnoissa laajentuu – maat aloittavat valmistelut käsiaseiden yhteishankinnasta

Suomen ja Ruotsin yh­teis­työ puo­lus­tus­han­kin­nois­sa laa­jen­tuu – maat aloit­ta­vat val­mis­te­lut kä­si­asei­den yh­teis­han­kin­nas­ta

18.05.2022 15:43
Valtioneuvoston ja ministeriöiden nettisivuille kohdistettu palvelunestohyökkäys tältä erää ohi

Val­tio­neu­vos­ton ja mi­nis­te­riöi­den net­ti­si­vuil­le koh­dis­tet­tu pal­ve­lun­es­to­hyök­käys tältä erää ohi

08.04.2022 15:53 7
Suomi lähettää Ukrainaan rynnäkkökiväärejä ja kertasinkoja – katso tallenne hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomi lä­het­tää Uk­rai­naan ryn­näk­kö­ki­vää­re­jä ja ker­ta­sin­ko­ja – katso tal­len­ne hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

28.02.2022 19:06
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Pyhäjoen ydinhankkeen riskianalyysi harkinnassa – TEMissä puolustusministeriön esitystä ei vielä ole ehditty pähkäillä tarkemmin

Py­hä­joen ydin­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si har­kin­nas­sa – TEMissä puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esi­tys­tä ei vielä ole ehditty päh­käil­lä tar­kem­min

04.11.2021 06:00 14
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalan paperisota viivästyy taas – Fennovoiman mukaan rakentamislupapäätös saattaa siirtyä ensi syksyyn

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan pa­pe­ri­so­ta vii­väs­tyy taas – Fen­no­voi­man mukaan ra­ken­ta­mis­lu­pa­pää­tös saattaa siirtyä ensi syksyyn

30.10.2021 06:00 19
Tilaajille
Ministeri Kaikkosen mukaan hävittäjien ja korvettien poikkeusrahoitus saa riittää Puolustusvoimille – "Ei realismia lähteä kyselemään uusia suuria investointeja"

Mi­nis­te­ri Kaik­ko­sen mukaan hä­vit­tä­jien ja kor­vet­tien poik­keus­ra­hoi­tus saa riittää Puo­lus­tus­voi­mil­le – "Ei rea­lis­mia lähteä ky­se­le­mään uusia suuria in­ves­toin­te­ja"

25.10.2021 19:32 8
Tilaajille

Rans­ka­lais­ta il­ma-alus­ta epäil­lään Suomen il­ma­ti­lan louk­kaa­mi­ses­ta Hel­sin­gin edus­tal­la

07.09.2021 20:10 1
Epäilty ilmatilaloukkaus Perämerellä

Epäilty il­ma­ti­la­louk­kaus Pe­rä­me­rel­lä

15.06.2021 21:46 9
Tilaajille