Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Puo­lus­tus­voi­mat hankkii uusia ki­vää­ri­jär­jes­tel­miä ja tii­vis­tää yh­teis­työ­tä Ruotsin kanssa – han­kin­ta­so­pi­muk­sen arvo noin kym­me­nen mil­joo­naa euroa

Sopimus sisältää Suomelle lisähankintavarauksen, jonka arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 525 miljoonaa euroa. Ruotsin lisähankintavaraus tarkentuu myöhemmin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat tekemään hankintasopimuksen uuden kiväärijärjestelmän hankinnasta Sako Oy:ltä, tiedottaa ministeriö.

Hankintasopimus sisältää tarkka-ampujan käyttöön tarkoitetun tarkkuuskiväärin ja jalkaväkiryhmän tukiampujan käyttöön tarkoitetun kiväärin hankinnan. Lisäksi sopimus kattaa varusteita, varaosia, huoltotyökaluja ja valmistajan antamaa koulutusta.

Hankintaa on edeltänyt Sako Oy:n ja Puolustusvoimien kiväärijärjestelmän yhteinen kehittämistyö vuosina 2020–2021.

Ensimmäiset aseet toimitetaan Maavoimille vuoden 2022 loppuun mennessä, ja kiväärijärjestelmän koulutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana.

Panssivaunuja, kranaatinheittimiä, tykistöä

Puolustusministeri on myös valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan Ruotsin kanssa toimeenpanoasiakirjan, joka mahdollistaa Suomen ja Ruotsin yhteishankinnan.

Tänään allekirjoitettu toimeenpanoasiakirja on jatkoa aiemmin syyskuussa sovitulle yhteistyölle, jossa Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat taistelijan asejärjestelmien ja niihin liittyvien teknologioiden yhteishankintoja koskevan järjestelyasiakirjan.

Tilaisuudessa allekirjoitettiin myös järjestelyasiakirja, joka mahdollistaa tulevaisuudessa muun muassa panssarivaunujen, tykistön, kranaatinheittimien ja panssarintorjunnan ampumatarvikkeiden yhteishankinnat.

Kymmenien miljoonien hankinnat

Hankintasopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin kymmenen miljoonaa euroa. Sopimus sisältää Suomelle lisähankintavarauksen, jonka arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 525 miljoonaa euroa. Ruotsin lisähankintavaraus tarkentuu myöhemmin.

Hankinnat sisältyvät maapuolustuksen kehittämisohjelmaan, ja ne ovat osa Maavoimien uusien paikallisjoukkojen ja operatiivisten joukkojen suorituskyvyn kehittämistä. Uudet aseet liittyvät myös käynnissä olevaan jalkaväkijoukkojen pimeätaistelukyvyn rakentamiseen, tiedotteessa todetaan.