Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Alavieska
Alavieskan lintuinfluenssatapaus: Turkistarhaajat pelkäävät, että eläimiä joudutaan lopettamaan turhaan, kun Ruokavirasto massatestaa kaikki Suomen tarhat

Ala­vies­kan lin­tuinf­luens­sa­ta­paus: Tur­kis­tar­haa­jat pel­kää­vät, että eläimiä jou­du­taan lo­pet­ta­maan tur­haan, kun Ruo­ka­vi­ras­to mas­sa­tes­taa kaikki Suomen tarhat

03.10.2023 16:10 9
Tilaajille
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.10.2023 12:11 4
Saunarakennus paloi kokonaan Alavieskassa, palo ehti levitä pienelle alueelle maastoon

Sau­na­ra­ken­nus paloi ko­ko­naan Ala­vies­kas­sa, palo ehti levitä pie­nel­le alueel­le maas­toon

05.06.2023 13:58
Hanna Koskela löysi lumen päältä puuntuhoojan toukkia – Tikkako hylkäsi pahanhajuiset toukat talven armoille?

Hanna Koskela löysi lumen päältä puun­tu­hoo­jan toukkia – ­Tik­ka­ko hylkäsi pa­han­ha­jui­set toukat talven ar­moil­le?

10.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Kolme autoa joutui ketjukolariin Alavieskassa

Kolme autoa joutui ket­ju­ko­la­riin Ala­vies­kas­sa

30.11.2022 21:27 2
Tulipalo tuhosi savusaunan Alavieskassa

Tu­li­pa­lo tuhosi sa­vu­sau­nan Ala­vies­kas­sa

27.11.2022 20:08
Koronatilanne on heikentynyt peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

Ko­ro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä Kallion alueel­la

30.09.2022 17:42
Kuorma-auto syttyi tuleen Alavieskassa – alkusammutus pelasti tilanteen

Kuor­ma-au­to syttyi tuleen Ala­vies­kas­sa – al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

16.09.2022 16:55
Yksi henkilö menehtyi henkilö- ja kuorma-auton välisessä kolarissa Alavieskassa

Yksi henkilö me­neh­tyi hen­ki­lö- ja kuor­ma-au­ton vä­li­ses­sä ko­la­ris­sa Ala­vies­kas­sa

03.09.2022 15:29
Pelimannin perintönä arvokkaiden polskasävelmien kokoelma – "Herättää ihmetystä, miten tällaista musiikkia on soitettu 1900-luvun vaihteessa"

Pe­li­man­nin pe­rin­tö­nä ar­vok­kai­den pols­ka­sä­vel­mien ko­koel­ma – "He­rät­tää ih­me­tys­tä, miten täl­lais­ta mu­siik­kia on soi­tet­tu 1900-lu­vun vaih­tees­sa"

02.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä Alavieskassa – kaksi henkilöä loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Ala­vies­kas­sa – kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

24.07.2022 08:50
Pellon reunassa poltettu nuotio yltyi maastopaloksi Alavieskassa

Pellon reu­nas­sa pol­tet­tu nuotio yltyi maas­to­pa­lok­si Ala­vies­kas­sa

08.05.2022 19:15
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Suuri autotalli tuhoutui tulipalossa Alavieskassa – omistaja ehti ajaa ulos kaksi traktoria

Suuri au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ala­vies­kas­sa – omis­ta­ja ehti ajaa ulos kaksi trak­to­ria

20.11.2021 09:16
Yksi henkilö hukkui Alavieskassa – pelastustehtävään osallistui lisäksi vesisukeltajia ja poliisi

Yksi henkilö hukkui Ala­vies­kas­sa – pe­las­tus­teh­tä­vään osal­lis­tui lisäksi ve­si­su­kel­ta­jia ja poliisi

08.07.2021 22:56
Mikko Korkeakoskesta Ylivieskan äänikuningas – Alavieskan valtuusto uusiutuu lähes kokonaan

Mikko Kor­kea­kos­kes­ta Yli­vies­kan ää­ni­ku­nin­gas – Ala­vies­kan val­tuus­to uu­siu­tuu lähes ko­ko­naan

14.06.2021 16:52 1
Tilaajille
Kulotuksesta riistäytynyt palo poltti peltoa Alavieskassa, leviäminen rakennuksiin saatiin estettyä

Ku­lo­tuk­ses­ta riis­täy­ty­nyt palo poltti peltoa Ala­vies­kas­sa, le­viä­mi­nen ra­ken­nuk­siin saatiin es­tet­tyä

08.05.2021 19:04 4
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa kirjattiin 400 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa kir­jat­tiin 400 uutta tar­tun­taa

10.02.2021 14:51 28
Ylivieskan tartuntamäärä sen kuin kasvaa – THL kertoo kahdeksasta uudesta tartunnasta Oulussa

Yli­vies­kan tar­tun­ta­mää­rä sen kuin kasvaa – THL kertoo kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Oulussa

07.02.2021 16:50 51
Kallion peruspalvelukuntayhtymä tiedottaa vakavasta koronatilanteesta, pitkäaikainen altistumisriski Aimo Kortteen Konepajalla Ylivieskassa

Kallion pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä tie­dot­taa va­ka­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta, pit­kä­ai­kai­nen al­tis­tu­mis­ris­ki Aimo Kort­teen Ko­ne­pa­jal­la Yli­vies­kas­sa

04.12.2020 16:05