Alavieska
Henkilöauto suistui tieltä Alavieskassa – kaksi henkilöä loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Ala­vies­kas­sa – kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

24.07.2022 08:50
Pellon reunassa poltettu nuotio yltyi maastopaloksi Alavieskassa

Pellon reu­nas­sa pol­tet­tu nuotio yltyi maas­to­pa­lok­si Ala­vies­kas­sa

08.05.2022 19:15
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Suuri autotalli tuhoutui tulipalossa Alavieskassa – omistaja ehti ajaa ulos kaksi traktoria

Suuri au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ala­vies­kas­sa – omis­ta­ja ehti ajaa ulos kaksi trak­to­ria

20.11.2021 09:16
Yksi henkilö hukkui Alavieskassa – pelastustehtävään osallistui lisäksi vesisukeltajia ja poliisi

Yksi henkilö hukkui Ala­vies­kas­sa – pe­las­tus­teh­tä­vään osal­lis­tui lisäksi ve­si­su­kel­ta­jia ja poliisi

08.07.2021 22:56
Mikko Korkeakoskesta Ylivieskan äänikuningas – Alavieskan valtuusto uusiutuu lähes kokonaan

Mikko Kor­kea­kos­kes­ta Yli­vies­kan ää­ni­ku­nin­gas – Ala­vies­kan val­tuus­to uu­siu­tuu lähes ko­ko­naan

14.06.2021 16:52 1
Tilaajille
Kulotuksesta riistäytynyt palo poltti peltoa Alavieskassa, leviäminen rakennuksiin saatiin estettyä

Ku­lo­tuk­ses­ta riis­täy­ty­nyt palo poltti peltoa Ala­vies­kas­sa, le­viä­mi­nen ra­ken­nuk­siin saatiin es­tet­tyä

08.05.2021 19:04 4
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa kirjattiin 400 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa kir­jat­tiin 400 uutta tar­tun­taa

10.02.2021 14:51 28
Ylivieskan tartuntamäärä sen kuin kasvaa – THL kertoo kahdeksasta uudesta tartunnasta Oulussa

Yli­vies­kan tar­tun­ta­mää­rä sen kuin kasvaa – THL kertoo kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Oulussa

07.02.2021 16:50 51
Kallion peruspalvelukuntayhtymä tiedottaa vakavasta koronatilanteesta, pitkäaikainen altistumisriski Aimo Kortteen Konepajalla Ylivieskassa

Kallion pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä tie­dot­taa va­ka­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta, pit­kä­ai­kai­nen al­tis­tu­mis­ris­ki Aimo Kort­teen Ko­ne­pa­jal­la Yli­vies­kas­sa

04.12.2020 16:05
Kallion alueella todettu lisää tartuntoja torstainakin – Nivalalaisessa pubissa käyneitä kehotetaan varovaisuuteen

Kallion alueel­la todettu lisää tar­tun­to­ja tors­tai­na­kin – Ni­va­la­lai­ses­sa pubissa käy­nei­tä ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen

03.12.2020 17:59
Sievin Jalkineella joukkoaltistuminen – Kallion alueella useita tartuntaketjuja, karanteenissa noin 200 asukasta

Sievin Jal­ki­neel­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Kallion alueel­la useita tar­tun­ta­ket­ju­ja, ka­ran­tee­nis­sa noin 200 asu­kas­ta

27.11.2020 15:57
Ajokaista jouduttiin sulkemaan peurakolarin vuoksi Alavieskan ja Ylivieskan välillä

Ajo­kais­ta jou­dut­tiin sul­ke­maan peu­ra­ko­la­rin vuoksi Ala­vies­kan ja Yli­vies­kan välillä

10.10.2020 15:54
Tuli roihusi yöllä autiotalossa Alavieskassa –  pihakuusetkin syttyivät tuleen

Tuli roihusi yöllä au­tio­ta­los­sa Ala­vies­kas­sa – pi­ha­kuu­set­kin syt­tyi­vät tuleen

23.09.2020 07:10
Henkilöauto ajoi ulos Alavieskassa Someronkyläntiellä – kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos Ala­vies­kas­sa So­me­ron­ky­län­tiel­lä – kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut ti­lan­tees­sa

07.09.2020 16:31
Pyöräilijä loukkaantui vakavasti Alavieskassa törmäyksessä matkailuauton kanssa – Jokilaaksojen alueella sattui lauantaina runsaasti kolareita

Pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Ala­vies­kas­sa tör­mäyk­ses­sä mat­kai­lu­au­ton kanssa – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la sattui lauan­tai­na run­saas­ti ko­la­rei­ta

01.08.2020 18:50 1
Pihasauna tuhoutui palossa Alavieskassa, uhkasi levitä metsään

Pi­ha­sau­na tu­hou­tui palossa Ala­vies­kas­sa, uhkasi levitä metsään

04.06.2020 00:07
Tuli karkasi ja tuhosi pienen mökin Alavieskassa, parin aarin alueelle levinnyt metsäpalo työllisti Raahessa – Palomestari varoittaa kuivan heinän olevan nyt todella palonarkaa: "Kuin ruutia"

Tuli karkasi ja tuhosi pienen mökin Ala­vies­kas­sa, parin aarin alueel­le le­vin­nyt met­sä­pa­lo työl­lis­ti Raa­hes­sa – Pa­lo­mes­ta­ri va­roit­taa kuivan heinän olevan nyt todella pa­lo­nar­kaa: "Kuin ruutia"

24.05.2020 20:12