Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Alavieska
Kolme autoa joutui ketjukolariin Alavieskassa

Kolme autoa joutui ket­ju­ko­la­riin Ala­vies­kas­sa

30.11.2022 21:27 2
Tulipalo tuhosi savusaunan Alavieskassa

Tu­li­pa­lo tuhosi sa­vu­sau­nan Ala­vies­kas­sa

27.11.2022 20:08
Koronatilanne on heikentynyt peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

Ko­ro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä Kallion alueel­la

30.09.2022 17:42
Kuorma-auto syttyi tuleen Alavieskassa – alkusammutus pelasti tilanteen

Kuor­ma-au­to syttyi tuleen Ala­vies­kas­sa – al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

16.09.2022 16:55
Yksi henkilö menehtyi henkilö- ja kuorma-auton välisessä kolarissa Alavieskassa

Yksi henkilö me­neh­tyi hen­ki­lö- ja kuor­ma-au­ton vä­li­ses­sä ko­la­ris­sa Ala­vies­kas­sa

03.09.2022 15:29
Pelimannin perintönä arvokkaiden polskasävelmien kokoelma – "Herättää ihmetystä, miten tällaista musiikkia on soitettu 1900-luvun vaihteessa"

Pe­li­man­nin pe­rin­tö­nä ar­vok­kai­den pols­ka­sä­vel­mien ko­koel­ma – "He­rät­tää ih­me­tys­tä, miten täl­lais­ta mu­siik­kia on soi­tet­tu 1900-lu­vun vaih­tees­sa"

02.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä Alavieskassa – kaksi henkilöä loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Ala­vies­kas­sa – kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

24.07.2022 08:50
Pellon reunassa poltettu nuotio yltyi maastopaloksi Alavieskassa

Pellon reu­nas­sa pol­tet­tu nuotio yltyi maas­to­pa­lok­si Ala­vies­kas­sa

08.05.2022 19:15
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Suuri autotalli tuhoutui tulipalossa Alavieskassa – omistaja ehti ajaa ulos kaksi traktoria

Suuri au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ala­vies­kas­sa – omis­ta­ja ehti ajaa ulos kaksi trak­to­ria

20.11.2021 09:16
Yksi henkilö hukkui Alavieskassa – pelastustehtävään osallistui lisäksi vesisukeltajia ja poliisi

Yksi henkilö hukkui Ala­vies­kas­sa – pe­las­tus­teh­tä­vään osal­lis­tui lisäksi ve­si­su­kel­ta­jia ja poliisi

08.07.2021 22:56
Mikko Korkeakoskesta Ylivieskan äänikuningas – Alavieskan valtuusto uusiutuu lähes kokonaan

Mikko Kor­kea­kos­kes­ta Yli­vies­kan ää­ni­ku­nin­gas – Ala­vies­kan val­tuus­to uu­siu­tuu lähes ko­ko­naan

14.06.2021 16:52 1
Tilaajille
Kulotuksesta riistäytynyt palo poltti peltoa Alavieskassa, leviäminen rakennuksiin saatiin estettyä

Ku­lo­tuk­ses­ta riis­täy­ty­nyt palo poltti peltoa Ala­vies­kas­sa, le­viä­mi­nen ra­ken­nuk­siin saatiin es­tet­tyä

08.05.2021 19:04 4
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa kirjattiin 400 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa kir­jat­tiin 400 uutta tar­tun­taa

10.02.2021 14:51 28
Ylivieskan tartuntamäärä sen kuin kasvaa – THL kertoo kahdeksasta uudesta tartunnasta Oulussa

Yli­vies­kan tar­tun­ta­mää­rä sen kuin kasvaa – THL kertoo kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Oulussa

07.02.2021 16:50 51
Kallion peruspalvelukuntayhtymä tiedottaa vakavasta koronatilanteesta, pitkäaikainen altistumisriski Aimo Kortteen Konepajalla Ylivieskassa

Kallion pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä tie­dot­taa va­ka­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta, pit­kä­ai­kai­nen al­tis­tu­mis­ris­ki Aimo Kort­teen Ko­ne­pa­jal­la Yli­vies­kas­sa

04.12.2020 16:05
Kallion alueella todettu lisää tartuntoja torstainakin – Nivalalaisessa pubissa käyneitä kehotetaan varovaisuuteen

Kallion alueel­la todettu lisää tar­tun­to­ja tors­tai­na­kin – Ni­va­la­lai­ses­sa pubissa käy­nei­tä ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen

03.12.2020 17:59
Sievin Jalkineella joukkoaltistuminen – Kallion alueella useita tartuntaketjuja, karanteenissa noin 200 asukasta

Sievin Jal­ki­neel­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Kallion alueel­la useita tar­tun­ta­ket­ju­ja, ka­ran­tee­nis­sa noin 200 asu­kas­ta

27.11.2020 15:57
Ajokaista jouduttiin sulkemaan peurakolarin vuoksi Alavieskan ja Ylivieskan välillä

Ajo­kais­ta jou­dut­tiin sul­ke­maan peu­ra­ko­la­rin vuoksi Ala­vies­kan ja Yli­vies­kan välillä

10.10.2020 15:54
Tuli roihusi yöllä autiotalossa Alavieskassa –  pihakuusetkin syttyivät tuleen

Tuli roihusi yöllä au­tio­ta­los­sa Ala­vies­kas­sa – pi­ha­kuu­set­kin syt­tyi­vät tuleen

23.09.2020 07:10