Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Kansanmusiikki
Kaustisen ensi kesän tähtiä ovat Värttinä, Ellinoora ja Mari Boine – Päälavalta kuuluu, kuinka kaustislaisuus  on vaikuttanut Anni Ellinoora Leikaksen musiikkiin

Kaus­ti­sen ensi kesän tähtiä ovat Värt­ti­nä, El­li­noo­ra ja Mari Boine – Pää­la­val­ta kuuluu, kuinka kaus­tis­lai­suus on vai­kut­ta­nut Anni El­li­noo­ra Lei­kak­sen mu­siik­kiin

11.01.2022 13:35
Tilaajille
Miltä Knihdistä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tiernapojat-näytelmän aineksia aikuisille suunnattuun kansanmusiikkiteatteriinsa

Miltä Knih­dis­tä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tier­na­po­jat-näy­tel­män ai­nek­sia ai­kui­sil­le suun­nat­tuun kan­san­mu­siik­ki­teat­te­riin­sa

14.12.2021 15:07
Tilaajille
Oulun Musiikkijuhlien Jazz & Etno -konserttisarjan kevätkaudella kuullaan kotimaisen jazzin ja kansanmusiikin huippukokoonpanoja – Kauden kruunaa ranskalaisen Sarāb-yhtyeen vierailu

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien Jazz & Etno -kon­sert­ti­sar­jan ke­vät­kau­del­la kuul­laan ko­ti­mai­sen jazzin ja kan­san­mu­sii­kin huip­pu­ko­koon­pa­no­ja – Kauden kruunaa rans­ka­lai­sen Sarāb-yh­tyeen vie­rai­lu

08.12.2021 00:00
Kanteleensoittaja törmää yhä ennakkoluuloihin: ei se pelkkää Väinämöistä ole – kuuntele videolta, miten oululaisen Katri Kankaan kantele soi

Kan­te­leen­soit­ta­ja törmää yhä en­nak­ko­luu­loi­hin: ei se pelkkää Väi­nä­möis­tä ole – kuun­te­le vi­deol­ta, miten ou­lu­lai­sen Katri Kankaan kantele soi

09.07.2021 19:00 4
Tilaajille
Näin kantele soi luonnonhelmassa – Katri Kangas esittää konserttikanteleella itse säveltämänsä Ihme-kappaleen

Näin kantele soi luon­non­hel­mas­sa – Katri Kangas esittää kon­sert­ti­kan­te­leel­la itse sä­vel­tä­män­sä Ih­me-kap­pa­leen

09.07.2021 19:00
Tilaajille
Sää hellii Haapavesi Folk Music Festivalia, ja myös reggaeta on tapahtumassa saatu kuulla – "Tilanne olisi voinut olla toisenlainenkin"

Sää hellii Haa­pa­ve­si Folk Music Fes­ti­va­lia, ja myös reg­gae­ta on ta­pah­tu­mas­sa saatu kuulla – "Ti­lan­ne olisi voinut olla toi­sen­lai­nen­kin"

02.07.2021 13:30
Tilaajille
Esikoislevynsä julkaiseva kansanmusiikkiyhtye Rällä ei ole mikään tylsä tuohivirsutrio – "Kunnioitamme perinteitä, mutta emme halua olla väinämöisiä"

Esi­kois­le­vyn­sä jul­kai­se­va kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Rällä ei ole mikään tylsä tuo­hi­vir­su­trio – "Kun­nioi­tam­me pe­rin­tei­tä, mutta emme halua olla väi­nä­möi­siä"

12.06.2021 07:15
"Aurinko paistaa nyt joka suunnalta" – Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan osallistuvan Rällä-yhtyeen Anne-Mari Kanniaisen haitari soi tänään iloisesti

"Au­rin­ko paistaa nyt joka suun­nal­ta" – Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den oh­jel­maan osal­lis­tu­van Räl­lä-yh­tyeen An­ne-Ma­ri Kan­niai­sen haitari soi tänään iloi­ses­ti

02.06.2021 12:51 5
Tilaajille
Niina Mäkiharju halusi perustaa Siikajoelle folk-bändin – yllättäen löytyi hyvä lauluporukka, mutta soittobändiä ei tullut

Niina Mä­ki­har­ju halusi pe­rus­taa Sii­ka­joel­le folk-bän­din – yl­lät­täen löytyi hyvä lau­lu­po­ruk­ka, mutta soit­to­bän­diä ei tullut

18.04.2021 19:00
Tilaajille
Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt TerwaTrion kera – laulun ensiesitys kuultiin vuonna 1877

Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt Ter­waT­rion kera – laulun en­si­esi­tys kuul­tiin vuonna 1877

30.03.2021 19:35
Tilaajille
Oululaisen Otran uudelle levylle tarvittiin jotain iloisempaa, joten kansanmusiikkiyhtye versioi Hiski Salomaan Vapauden kaihon

Ou­lu­lai­sen Otran uudelle levylle tar­vit­tiin jotain iloi­sem­paa, joten kan­san­mu­siik­ki­yh­tye versioi Hiski Sa­lo­maan Va­pau­den kaihon

09.02.2021 20:05 1
Tilaajille
Haapavesi Folk -festivaali saa uuden toiminnanjohtajan – Salla Ahvenjärvi uskoo luvassa olevan sopivasti kehitettävää ja perinteiden kunnioitusta

Haa­pa­ve­si Folk -fes­ti­vaa­li saa uuden toi­min­nan­joh­ta­jan – Salla Ah­ven­jär­vi uskoo luvassa olevan so­pi­vas­ti ke­hi­tet­tä­vää ja pe­rin­tei­den kun­nioi­tus­ta

19.10.2020 12:41 1
Kaustinen Folk Music Festival toteutuu tänä kesänä VirtuaaliKaustisena – "Meillä on yhteinen suuri festivaalinkaipuu"

Kaus­ti­nen Folk Music Fes­ti­val to­teu­tuu tänä kesänä Vir­tuaa­li­Kaus­ti­se­na – "Meillä on yh­tei­nen suuri fes­ti­vaa­lin­kai­puu"

11.06.2020 11:05
Suomalaiset kansanmuusikot julkaisivat Coronation polskan – videolla tanssii iso joukko Oulusta valmistuneita tanssin ammattilaisia

Suo­ma­lai­set kan­san­muu­si­kot jul­kai­si­vat Co­ro­na­tion polskan – vi­deol­la tanssii iso joukko Oulusta val­mis­tu­nei­ta tanssin am­mat­ti­lai­sia

02.06.2020 09:34 2