Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kansanmusiikki
Oulussa on kansanmusiikissa ja -tanssissa kova noste – Folklandia-risteilyltä Pohjois-Suomeen matkasi viisi palkintoa

Oulussa on kan­san­mu­sii­kis­sa ja -tans­sis­sa kova noste – Folk­lan­dia-ris­tei­lyl­tä Poh­jois-Suo­meen matkasi viisi pal­kin­toa

19.01.2023 12:59 1
Oulu kahmi menestystä Eläköön folk! -gaalassa – Vuoden tanssiteko, vuoden tulokas ja vuoden Wäinö löytyvät pohjoisesta

Oulu kahmi me­nes­tys­tä Eläköön folk! -gaa­las­sa – Vuoden tans­si­te­ko, vuoden tulokas ja vuoden Wäinö löy­ty­vät poh­joi­ses­ta

17.01.2023 14:00
Tilaajille
Oulun musiikkijuhlien Jazz & Etno -konserttisarjassa on luvassa keväällä monipuolinen musiikkikattaus – oululainen Rällä nousee RioLiven lavalle helmikuussa

Oulun mu­siik­ki­juh­lien Jazz & Etno -kon­sert­ti­sar­jas­sa on luvassa ke­vääl­lä mo­ni­puo­li­nen mu­siik­ki­kat­taus – ou­lu­lai­nen Rällä nousee Rio­Li­ven lavalle hel­mi­kuus­sa

21.12.2022 08:00
"Ihanaa, Polokkarit ihanaa!" – Tanssiteos Finaali yhdistää kilpaurheilun kansantanssiin, kasariestetiikkaan ja karpaaseihin

"I­ha­naa, Po­lok­ka­rit iha­naa!" – Tans­si­teos Finaali yh­dis­tää kil­pa­ur­hei­lun kan­san­tans­siin, ka­sa­ri­es­te­tiik­kaan ja kar­paa­sei­hin

02.12.2022 18:00
Tilaajille
Oulun Irkkufestari viettää 15-vuotisjuhliaan lokakuussa – perinteisen irlantilaisen kulttuurin lisäksi mukana on ripaus saamelaisuutta sekä muun muassa ruumiinvalvojaiset

Oulun Irk­ku­fes­ta­ri viettää 15-vuo­tis­juh­liaan lo­ka­kuus­sa – pe­rin­tei­sen ir­lan­ti­lai­sen kult­tuu­rin lisäksi mukana on ripaus saa­me­lai­suut­ta sekä muun muassa ruu­miin­val­vo­jai­set

13.09.2022 12:20 1
Pelimannin perintönä arvokkaiden polskasävelmien kokoelma – "Herättää ihmetystä, miten tällaista musiikkia on soitettu 1900-luvun vaihteessa"

Pe­li­man­nin pe­rin­tö­nä ar­vok­kai­den pols­ka­sä­vel­mien ko­koel­ma – "He­rät­tää ih­me­tys­tä, miten täl­lais­ta mu­siik­kia on soi­tet­tu 1900-lu­vun vaih­tees­sa"

02.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Nopen kansanmusiikki menee jalan alle ja saa tanssimaan myös paikoissa, joihin ei tulla kansantanssi mielessä

Nopen kan­san­mu­siik­ki menee jalan alle ja saa tans­si­maan myös pai­kois­sa, joihin ei tulla kan­san­tans­si mie­les­sä

11.08.2022 14:05
Tilaajille
Klassinen ja folk-musiikki raikaa Hailuodon Musiikkipäivillä jälleen heinäkuun viimeisellä viikolla

Klas­si­nen ja folk-mu­siik­ki raikaa Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­lä jälleen hei­nä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la

24.07.2022 18:22
Haapavesi Folkin teemasoitin mandoliini on tietyllä lailla väliinputoaja – silti moni kitaristikin tarttuu siihen sopivan hetken tullen mielellään

Haa­pa­ve­si Folkin tee­ma­soi­tin man­do­lii­ni on tie­tyl­lä lailla vä­liin­pu­toa­ja – silti moni ki­ta­ris­ti­kin tarttuu siihen sopivan hetken tullen mie­lel­lään

02.07.2022 09:00
Tilaajille
Soittoa suvi solkenaan – kansanmusiikkiyhtye Rällä reissaa kesän ja syventyy syksyn tullen konsertoimaan hoivakodeissa

Soittoa suvi sol­ke­naan – ­kan­san­mu­siik­kiyh­tye Rällä reissaa kesän ja sy­ven­tyy syksyn tullen kon­ser­toi­maan hoi­va­ko­deis­sa

28.06.2022 08:00
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna tapahtumista halutaan vähäpäästöisiä – Haapavesi Folkiin pääsee jo tänä kesänä kimppakyytisovelluksella

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuon­na ta­pah­tu­mis­ta ha­lu­taan vä­hä­pääs­töi­siä – Haa­pa­ve­si Folkiin pääsee jo tänä kesänä kimp­pa­kyy­ti­so­vel­luk­sel­la

10.06.2022 13:35
Shamaaniviulisti herättelee karhua – Karhunpeijaisiin liittyneitä perinteitä vuosikaudet tutkinut etnomuusikko Tuomas Rounakari hakee keskustelevaa suhdetta luonnon kanssa

Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua – Kar­hun­pei­jai­siin liit­ty­nei­tä pe­rin­tei­tä vuo­si­kau­det tut­ki­nut et­no­muu­sik­ko Tuomas Rou­na­ka­ri hakee kes­kus­te­le­vaa suh­det­ta luonnon kanssa

25.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Menuetti auttaisi Venäjän ja lännen suhteita – "Tällä hetkellä kansainvälinen politiikka on melkoista tangoa", tanssintutkija Petri Hoppu Oulusta toteaa

Me­nuet­ti aut­tai­si Venäjän ja lännen suh­tei­ta – "Tällä het­kel­lä kan­sain­vä­li­nen po­li­tiik­ka on mel­kois­ta tan­goa", tans­sin­tut­ki­ja Petri Hoppu Oulusta toteaa

01.03.2022 17:00
Tilaajille
Kansanmuusikko Anna-Kaisa Liedes luuli pitkään, ettei Oulun seudulla ole runolaulajia, mutta sitten hän löysi Konsa-Heikin – katso videolta karkotusloitsu ja ääniteatteriryhmän esitys

Kan­san­muu­sik­ko An­na-Kai­sa Liedes luuli pit­kään, ettei Oulun seu­dul­la ole ru­no­lau­la­jia, mutta sitten hän löysi Kon­sa-Hei­kin – katso vi­deol­ta kar­ko­tus­loit­su ja ää­ni­teat­te­ri­ryh­män esitys

27.02.2022 15:03 3
Tilaajille
Laulaja ja säveltäjä Vilma Jää valittiin vuoden artistiksi – Tanssiteko-palkinnon sai Oulussa opiskellut Riina Hosio

Laulaja ja sä­vel­tä­jä Vilma Jää va­lit­tiin vuoden ar­tis­tik­si – Tans­si­te­ko-pal­kin­non sai Oulussa opis­kel­lut Riina Hosio

01.02.2022 14:40
Tilaajille
Kaustisen ensi kesän tähtiä ovat Värttinä, Ellinoora ja Mari Boine – Päälavalta kuuluu, kuinka kaustislaisuus  on vaikuttanut Anni Ellinoora Leikaksen musiikkiin

Kaus­ti­sen ensi kesän tähtiä ovat Värt­ti­nä, El­li­noo­ra ja Mari Boine – Pää­la­val­ta kuuluu, kuinka kaus­tis­lai­suus on vai­kut­ta­nut Anni El­li­noo­ra Lei­kak­sen mu­siik­kiin

11.01.2022 13:35
Tilaajille
Miltä Knihdistä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tiernapojat-näytelmän aineksia aikuisille suunnattuun kansanmusiikkiteatteriinsa

Miltä Knih­dis­tä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tier­na­po­jat-näy­tel­män ai­nek­sia ai­kui­sil­le suun­nat­tuun kan­san­mu­siik­ki­teat­te­riin­sa

14.12.2021 15:07
Tilaajille
Oulun Musiikkijuhlien Jazz & Etno -konserttisarjan kevätkaudella kuullaan kotimaisen jazzin ja kansanmusiikin huippukokoonpanoja – Kauden kruunaa ranskalaisen Sarāb-yhtyeen vierailu

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien Jazz & Etno -kon­sert­ti­sar­jan ke­vät­kau­del­la kuul­laan ko­ti­mai­sen jazzin ja kan­san­mu­sii­kin huip­pu­ko­koon­pa­no­ja – Kauden kruunaa rans­ka­lai­sen Sarāb-yh­tyeen vie­rai­lu

08.12.2021 00:00
Kanteleensoittaja törmää yhä ennakkoluuloihin: ei se pelkkää Väinämöistä ole – kuuntele videolta, miten oululaisen Katri Kankaan kantele soi

Kan­te­leen­soit­ta­ja törmää yhä en­nak­ko­luu­loi­hin: ei se pelkkää Väi­nä­möis­tä ole – kuun­te­le vi­deol­ta, miten ou­lu­lai­sen Katri Kankaan kantele soi

09.07.2021 19:00 4
Tilaajille
Näin kantele soi luonnonhelmassa – Katri Kangas esittää konserttikanteleella itse säveltämänsä Ihme-kappaleen

Näin kantele soi luon­non­hel­mas­sa – Katri Kangas esittää kon­sert­ti­kan­te­leel­la itse sä­vel­tä­män­sä Ih­me-kap­pa­leen

09.07.2021 19:00
Tilaajille