Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yrityselämä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monet yri­tyk­set hyö­tyi­si­vät suo­ras­ta kon­tak­tis­ta tie­tei­siin

30.09.2023 05:14
Lähialueellamme on 150 miljardin markkinat, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuksia yrityksillemme
Kolumni

Lä­hi­alueel­lam­me on 150 mil­jar­din mark­ki­nat, jotka tar­joa­vat kasvun mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sil­lem­me

28.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Yritysten tarpeet on viimeinkin otettava Oulussa tosissaan, kaikilla hallinnon tasoilla
Pääkirjoitus

Yri­tys­ten tarpeet on vii­mein­kin otet­ta­va Oulussa to­sis­saan, kai­kil­la hal­lin­non ta­soil­la

21.02.2023 20:00 11
Tilaajille
Oulaisissa toimiva Euroopan johtaviin jääkiekkokaukaloiden toimittajiin kuuluva Raita Sport hakeutuu konkurssiin

Ou­lai­sis­sa toimiva Eu­roo­pan joh­ta­viin jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den toi­mit­ta­jiin kuuluva Raita Sport ha­keu­tuu kon­kurs­siin

27.01.2023 14:19 14
Tilaajille
Pelataanko änärissä vai puulaakissa – oli sarja mikä tahansa, mitalipeleihin selviävät yrityksistäkin ne, jotka eivät lamaannu tiukassa paikassa
Kolumni

Pe­la­taan­ko änä­ris­sä vai puu­laa­kis­sa – oli sarja mikä ta­han­sa, mi­ta­li­pe­lei­hin sel­viä­vät yri­tyk­sis­tä­kin ne, jotka eivät la­maan­nu tiu­kas­sa pai­kas­sa

28.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den kuuluu olla meille väline, eikä mää­rää­vä tekijä

01.07.2022 05:30 4
Tilaajille
Vladimir Putin räjäytti stigma-pommin – maariski, maabrändi sekä mainehaitta ovat laimeita termejä väkevälle häpeäleimalle
Kolumni

Vla­di­mir Putin rä­jäyt­ti stig­ma-pom­min – maa­ris­ki, maa­brän­di sekä mai­ne­hait­ta ovat lai­mei­ta termejä vä­ke­väl­le hä­peä­lei­mal­le

01.04.2022 06:00 10
Tilaajille

Hyvä ta­lous­ke­hi­tys sai ve­ro­tuo­tot kasvuun ennen ko­ro­na­krii­siä

01.06.2021 09:00
50 vuotta täyttävä Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio: Oulusta sai eväitä menestykseen

50 vuotta täyt­tä­vä In­no­fac­to­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Ensio: Oulusta sai eväitä me­nes­tyk­seen

03.01.2021 09:00 4
Tilaajille
Viruksen isku on osunut rajuimmin pohjoisen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin – niiden pitämistä jaloillaan voi jokainen auttaa
Pääkirjoitus

Vi­ruk­sen isku on osunut ra­juim­min poh­joi­sen pieniin ja kes­ki­suu­riin yri­tyk­siin – niiden pi­tä­mis­tä ja­loil­laan voi jo­kai­nen auttaa

07.12.2020 10:08 1
Tilaajille
Perheyritysten liiton puheenjohtajaksi valittu Algolin Alexander Bargum: "Nyt tarvitaan lisää rohkeita päätöksiä, jotta yritykset saisivat hyppylähdön uuteen kasvuun.”

Per­he­yri­tys­ten liiton pu­heen­joh­ta­jak­si valittu Algolin Ale­xan­der Bargum: "Nyt tar­vi­taan lisää roh­kei­ta pää­tök­siä, jotta yri­tyk­set sai­si­vat hyp­py­läh­dön uuteen kas­vuun.”

11.11.2020 14:42
Kotimaista omistajuutta koetetaan vahvistaa – Juha Sipilän johtamalta työryhmältä odotetaan rohkeita esityksiä helmikuussa

Ko­ti­mais­ta omis­ta­juut­ta koe­te­taan vah­vis­taa – Juha Sipilän joh­ta­mal­ta työ­ryh­mäl­tä odo­te­taan roh­kei­ta esi­tyk­siä hel­mi­kuus­sa

09.11.2020 21:28 5
Tilaajille
Kirjasin ylös kymmenen asiaa, joita voisi pohtia jokaisessa yrityksessä ja työpaikassa
Kolumni

Kir­ja­sin ylös kym­me­nen asiaa, joita voisi pohtia jo­kai­ses­sa yri­tyk­ses­sä ja työ­pai­kas­sa

02.10.2020 20:00
Tilaajille
KL: Pohjois-Pohjanmaan yritysten liikevaihto kasvoi maan kovinta vauhtia

KL: Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tys­ten lii­ke­vaih­to kasvoi maan kovinta vauhtia

01.09.2020 12:06