Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

pk-yritykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pk-yri­tys­ten sään­te­lyä ke­ven­net­tä­vä – Eu­roo­pan ko­mis­sio on ottanut lu­paa­van as­ke­leen pk-yri­tys­po­li­tii­kas­saan si­tou­tu­mal­la ”yksi sisään, yksi ulos” -pe­ri­aat­tee­seen

10.06.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Omis­ta­jan­vaih­dos kan­nat­taa hoitaa ajoissa – muutos ryy­dit­tää usein kasvua

26.02.2021 20:00
Tilaajille

Melkein kol­mas­osa yri­tyk­sis­tä uutta omis­ta­jaa vailla – "Y­ri­tyk­sen myyn­nis­tä pitäisi tulla ar­ki­päi­väi­sem­pää"

24.02.2021 06:00 2
Tilaajille

Kriisi pakotti Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jät ke­hit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa ja suurin osa uskoo vuoden 2021 olevan valoisa – "Tämä on kes­tä­vyys­la­ji"

16.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ir­ti­sa­no­mis­ra­ha – kuu­los­taa hy­väl­tä, tuntuu pahalta

08.12.2020 04:15 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vi­ruk­sen isku on osunut ra­juim­min poh­joi­sen pieniin ja kes­ki­suu­riin yri­tyk­siin – niiden pi­tä­mis­tä ja­loil­laan voi jo­kai­nen auttaa

07.12.2020 10:08 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­lin kaup­piai­ta kur­mo­te­taan

08.07.2020 06:00
Tilaajille
Kolumni

Yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa pitää huolta työ­paik­ko­jen vuoksi

22.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Uusi tu­ki­mal­li tarjoaa yri­tyk­sil­le nopeaa ki­vun­lie­vi­tys­tä – harvan seulan läpi päässee nytkin toi­mi­joi­ta, jotka eivät tukea an­sait­si­si

14.05.2020 16:00
Tilaajille