Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Elämme ar­vo­köy­hyy­den aikaa

Kauppalehti Fakta 1/24 julkaisi ainoana Suomessa Harvard Business Review´n suomennetun artikkelin ”Eettisesti kestävä päämäärä yhdistää”. Se edustaa modernia johtamis- ja markkinatalousajattelua. Suosittelen tutustumista siihen.

Yleensä amerikkalaiset johtamisartikkelit koskevat lähinnä suuryrityksiä, mutta tämän artikkelin sanoman toteuttaminen sopii hyvin pk-sektorinkin yrityksiin. Monissa niissä on jo valmiiksi sitä ihmisyyttä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, jota artikkelin sanoman onnistunut toteutus edellyttää. Niissä usein ratkaistaan asiat vuorovaikutus- ja luottamuspohjalta.

Uskon myös maamme pk-sektorin johtamiskoulutuksen suuntautuvan entistä vahvemmin artikkelin ideoiden edistämiseen. Suomen pysähtynyt tuottavuuden kasvu saattaa löytyä täältä.

Tämän hyvän uutisen jälkeen mainitsen joukon mieltäni askarruttavia asioita.

Laatuosa mediastamme haluaa kertoa tosiasiat, mutta sosiaalinen media kasvattaa tiedonvälityksen epäluotettavuutta. Mielenterveysongelmat lisääntyvät edelleen syrjäytymisen ja yhteiskuntamme jakaantumisen myötä. Osa parempiosaisista unohtaa heitä velvoittavat vastuunsa ja eriarvoisuus kasvaa. Osatyökykyisten ehkä rajoittunutta, mutta positiivista työpanosta ei osata arvioida eikä arvostaa.

Päättäjiltä puuttuu näkemyksellisyyttä. Etsitään kaiken perustaksi vain kovia faktoja unohtaen näkemyksellisyys ja ihmisyyden arvot.

Ei kirkko, eikä yhteiskunta, käsittele eettisyyttä ja moraalia, vaikka niille perustuu tavoittelemamme järjestäytynyt, demokraattinen yhteiskunta. Elämme arvoköyhyyden aikaa. Kotien pirstaloitumisen lisääntyessä monet niistä eivät enää kykene rakentamaan nuorten elämän henkistä perustaa. Sitä ei voi jättää yksin koulutusjärjestelmien työksi.

Maanpuolustustahtomme on arvokas asia, mutta militarismin tarpeetonta ihannointia tulee välttää. Ilmastonmuutosta ei kohta ole torjuttu, vaan kehityksen suunnan ja onnistuneen torjunnan määrittää ihmislauman yhteinen vastuullisuus ja tahto.

"Työmarkkinatilanne hämmästyttää maassa, jossa on aiemmin haluttu ja osattu neuvotella."

Asiakaspalvelun käsite on vähin alkanut muuntua luottamusta syöväksi ilmiöksi. Liian moni yritys supistaa ahneudessaan asiakkaittensa palvelun minimin yrittäessään maksimoida asiakkaistaan ja sidosryhmistään tavoittelemansa hyödyt. Win-win-idea on hukassa.

Työmarkkinatilanne hämmästyttää maassa, jossa on aiemmin haluttu ja osattu neuvotella. Nyt on siirrytty määräysmenettelyyn.

Maamme keskustelukulttuuri ei nyt rakennu ajatukselle, että hyväksymme toiset ihmiset, mutta emme automaattisesti heidän kaikkia ajatuksiaan. Opetelkaamme siis neuvotelemaan asioista toisiamme arvostaen, rehellisesti, avoimesti, luotettavasti ja luottaen.

Osa talousoppineistamme tuntee vain kovat arvot. Viisaimmat heistä ymmärtävät hyvän vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tehon ja voiman.

Vielä mukavaa asiaa. Isännöintiyritykset ovat julkistaneet keskinäiset, eettiset säännöt. Varovaisinakin ne ovat hieno askel pyrittäessä kehittämään modernin liiketoimintakulttuurin aitoa vastuullisuutta.

Kehuja poliitikoille! Poliittisten toimijoiden unohtumaan päässeet, perustuslain heille määrittelemät roolit siitä ketä he eri julkisia tehtäviä hoitaessaan edustavat, ovat selkiytyneet parin presidenttiehdokkaan asiallisissa ja huolellisissa haastattelulausunnoissa. Hyvä! Toivotaan sanotun vaikuttavan myös käytännön toimintaan.

Veikko Hulkko

Oulu