Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Ota nuori vastaan nollatuntuntisopimus, ja arvosta työnantaja nuorta
Kolumni

Ota nuori vastaan nol­la­tun­tun­ti­so­pi­mus, ja arvosta työn­an­ta­ja nuorta

15.10.2021 18:00 3
Tilaajille
DB Schenkerin ja oululaisen Vähälä Yhtiöiden yrityskauppa päätökseen, Mikko Rehtilästä uusi toimitusjohtaja

DB Schen­ke­rin ja ou­lu­lai­sen Vähälä Yh­tiöi­den yri­tys­kaup­pa pää­tök­seen, Mikko Reh­ti­läs­tä uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

14.10.2021 21:57 4
Vaateostoksilla hinta ja kaupan sijainti ratkaisevat – Muotiketjun toimitusjohtaja: "Asiakkaat ovat valmiita maksamaan vastuullisuudesta vain muutamia euroja enemmän"

Vaa­te­os­tok­sil­la hinta ja kaupan si­jain­ti rat­kai­se­vat – Muo­ti­ket­jun toi­mi­tus­joh­ta­ja: "A­siak­kaat ovat val­mii­ta mak­sa­maan vas­tuul­li­suu­des­ta vain muu­ta­mia euroja enem­män"

14.10.2021 18:30 5
Tilaajille
Ii on ollut arvostettu kauppapaikka jo vuosisatojen ajan, ja tänäkin vuonna kuntaan on sijoittunut ja perustettu kymmeniä uusia yrityksiä – Yrittäjät kertovat, miksi Ii on paras valinta yritykselle
Mainos Iin kunta

Ii on ollut ar­vos­tet­tu kaup­pa­paik­ka jo vuo­si­sa­to­jen ajan, ja tänäkin vuonna kuntaan on si­joit­tu­nut ja pe­rus­tet­tu kym­me­niä uusia yri­tyk­siä – Yrit­tä­jät ker­to­vat, miksi Ii on paras valinta yri­tyk­sel­le

14.10.2021 10:00
Avi tarkasti 76 ravintolan koronatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa: lähes puolesta puuttui tartuntatautilain edellyttämä suunnitelma, muutamissa ravintoloissa puutteita siisteydessä

Avi tar­kas­ti 76 ra­vin­to­lan ko­ro­na­toi­mia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa: lähes puo­les­ta puuttui tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mä suun­ni­tel­ma, muu­ta­mis­sa ra­vin­to­lois­sa puut­tei­ta siis­tey­des­sä

14.10.2021 09:31 9
Rokuasta tuli myös kosmetiikkabrändi – Vientiin satsaava pienyritys valikoi tuotesarjalleen nimen, joka toimii myös ulkomailla

Ro­kuas­ta tuli myös kos­me­tiik­ka­brän­di – Vien­tiin sat­saa­va pien­yri­tys valikoi tuo­te­sar­jal­leen nimen, joka toimii myös ul­ko­mail­la

14.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Suomessa vierastetaan ajatusta poliittisesta johtajuudesta, sanoo 50 vuotta täyttävä Sitran yliasiamies Jyrki Katainen

Suo­mes­sa vie­ras­te­taan aja­tus­ta po­liit­ti­ses­ta joh­ta­juu­des­ta, sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Sitran yli­asia­mies Jyrki Ka­tai­nen

13.10.2021 19:00 7
Tilaajille
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

13.10.2021 07:04 7
Tilaajille
Talousasiantuntija Björn Wahlroos päätti lyödä vetoa, että SSAB lopettaa Raahen terästehtaat kymmenessä vuodessa. Onko taustalla totta vai tarua?

Ta­lous­asian­tun­ti­ja Björn Wahl­roos päätti lyödä vetoa, että SSAB lo­pet­taa Raahen te­räs­teh­taat kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Onko taus­tal­la totta vai tarua?

13.10.2021 06:00 61
Tilaajille
Uusi paperikauppa avaa tänään ovensa Oulun keskustassa – "Luulen, että ihmiset kaipaavat iloa elämäänsä"

Uusi pa­pe­ri­kaup­pa avaa tänään ovensa Oulun kes­kus­tas­sa – "Luu­len, että ihmiset kai­paa­vat iloa elä­mään­sä"

12.10.2021 06:10 11
Oululaisen Turkan Ratsurinteen Satu Turkan energia kumpuaa peruspositiivisuudesta – "Mottoni on, että asioilla on tapana järjestyä, vaikka joskus tekee todella tiukkaa"

Ou­lu­lai­sen Turkan Rat­su­rin­teen Satu Turkan energia kumpuaa pe­rus­po­si­tii­vi­suu­des­ta – "Mot­to­ni on, että asioil­la on tapana jär­jes­tyä, vaikka joskus tekee todella tiuk­kaa"

11.10.2021 07:00 1
Tilaajille
BBI Finlandin maajohtaja: Suomeen haluavat työperäiset maahanmuuttajat olisi otettava ilolla vastaan

BBI Fin­lan­din maa­joh­ta­ja: Suomeen ha­lua­vat työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat olisi otet­ta­va ilolla vastaan

11.10.2021 06:00 7
Tilaajille
Miljoonien kilometrien taksimies Janne Åman vaihtoi polttomoottorin sähköön – "Enemmän se muutos on isännän korvien välissä"

Mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Janne Åman vaihtoi polt­to­moot­to­rin sähköön – "E­nem­män se muutos on isännän korvien vä­lis­sä"

10.10.2021 18:30 13
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Ongelmat uhkaavat Facebook-yhtiötä joka suunnalta: tässä 10 vakavaa kysymystä sosiaalisen median globaalille jätille

On­gel­mat uh­kaa­vat Fa­ce­book-yh­tiö­tä joka suun­nal­ta: tässä 10 vakavaa ky­sy­mys­tä so­siaa­li­sen median glo­baa­lil­le jätille

09.10.2021 18:30 3
Tilaajille
Jutun takaa: Kun jaat jutun, kunnioita sen tekijää!

Jutun takaa: Kun jaat jutun, kun­nioi­ta sen te­ki­jää!

09.10.2021 18:00
Tilaajille
Vihreäsaaren nousee Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala – Oulun kaupunki ostaa kaiken sen tuottaman sähkön

Vih­reä­saa­ren nousee Suomen toi­sek­si suurin au­rin­ko­voi­ma­la – Oulun kau­pun­ki ostaa kaiken sen tuot­ta­man sähkön

08.10.2021 19:40 17
Tilaajille
"Uskon, että tulee normaali määrä yleisöä ja toivon, että enemmänkin", sanoo Oulun Antiikki- ja keräilymessujen järjestäjä – messualan ennakoidaan virkoavan koronan jälkeen jopa ennätystasolle

"Uskon, että tulee nor­maa­li määrä yleisöä ja toivon, että enem­män­kin", sanoo Oulun An­tiik­ki- ja ke­räi­ly­mes­su­jen jär­jes­tä­jä – ­mes­sua­lan en­na­koi­daan vir­koa­van koronan jälkeen jopa en­nä­tys­ta­sol­le

08.10.2021 16:25
Tilaajille
Onko osaajien rekrytointi kasvun esteenä?
Mainos Kaleva Media

Onko osaa­jien rek­ry­toin­ti kasvun es­tee­nä?

08.10.2021 10:00
Teknologiayhtiö Uros alkoi Kärppien pääsponsoriksi vuodesta 2017 – haki samaan aikaan lyhennysvapaata veronmaksajien rahoilla myönnettyihin lainoihin

Tek­no­lo­gia­yh­tiö Uros alkoi Kärp­pien pää­spon­so­rik­si vuo­des­ta 2017 – haki samaan aikaan ly­hen­nys­va­paa­ta ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la myön­net­tyi­hin lai­noi­hin

08.10.2021 08:55 44
Tilaajille