Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Tanskalainen kauppaketju Normal laajenee Oulussa, uusi myymälä avataan keskustaan

Tans­ka­lai­nen kaup­pa­ket­ju Normal laa­je­nee Ou­lus­sa, uusi myymälä avataan kes­kus­taan

30.09.2023 21:59 4
Viimeisin 24 tuntia
Churroihin hurahtanut oululaispariskunta kiertää keltaisella vaunullaan ympäri Suomea – tulevaisuudenhaaveissa siintää kivijalka-churreria

Chur­roi­hin hu­rah­ta­nut ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta kiertää kel­tai­sel­la vau­nul­laan ympäri Suomea – tu­le­vai­suu­den­haa­veis­sa siintää ki­vi­jal­ka-chur­re­ria

30.09.2023 06:15 3
Viikko ja vanhemmat
Oulussa suoritettiin valvontaisku takseihin perjantaina – myönteistä kehitystä on tapahtunut, 16 sai sakot

Oulussa suo­ri­tet­tiin val­von­ta­is­ku tak­sei­hin per­jan­tai­na – myön­teis­tä ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut, 16 sai sakot

29.09.2023 23:53 5
Oululainen pörssiyhtiö NYAB Oyj valmistelee muuttoa Ruotsiin

Ou­lu­lai­nen pörs­si­yh­tiö NYAB Oyj val­mis­te­lee muuttoa Ruot­siin

29.09.2023 18:44 1
Kalakauppias: Norjalainen lohi ei ole niin kallista kuin ihmiset kuvittelevat – oululaisen lounasravintolan listalta lohi sai kuitenkin väistyä edullisempien liharuokien tieltä

Ka­la­kaup­pias: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat – ou­lu­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan lis­tal­ta lohi sai kui­ten­kin väistyä edul­li­sem­pien li­ha­ruo­kien tieltä

29.09.2023 06:00 47
Tilaajille
Raahe havahtui taas yhden jättiläisen riskeihin, mutta puheet terästehtaan lopusta kannattaa unohtaa
Pääkirjoitus

Raahe ha­vah­tui taas yhden jät­ti­läi­sen ris­kei­hin, mutta puheet te­räs­teh­taan lopusta kan­nat­taa unohtaa

28.09.2023 17:00 21
Shell katoaa Suomesta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brändinsä alle

Shell katoaa Suo­mes­ta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brän­din­sä alle

28.09.2023 13:46 17
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.09.2023 13:14 4
Oulun Ruskoon valmistui Suomen suurin villapaitoja valmistava neulomo – North Outdoor voi tuottaa jopa 100 000 neulepaitaa vuodessa

Oulun Ruskoon val­mis­tui Suomen suurin vil­la­pai­to­ja val­mis­ta­va neulomo – North Outdoor voi tuottaa jopa 100 000 neu­le­pai­taa vuo­des­sa

28.09.2023 11:00 40
Oululainen startup-yritys aikoo tehdä miljoonia teknologialla, jolla lihotetaan kärpäsentoukkia

Ou­lu­lai­nen star­tup-yri­tys aikoo tehdä mil­joo­nia tek­no­lo­gial­la, jolla li­ho­te­taan kär­pä­sen­touk­kia

28.09.2023 05:00 9
Tilaajille
Oululainen Antell osti keravalaisen lounasravintolan

Ou­lu­lai­nen Antell osti ke­ra­va­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan

27.09.2023 15:52
Metsäkeskus käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – myös Pohjois-Suomen toimipisteet asialistalla

Met­sä­kes­kus käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – myös Poh­jois-Suo­men toi­mi­pis­teet asia­lis­tal­la

27.09.2023 13:54 5
Tilaajille
Raahen valtavat muutosneuvottelut ihmetyttävät huipputuloksen tehneessä firmassa – "Totta kai ihmisillä on pelko omasta taloudestaan"

Raahen val­ta­vat muu­tos­neu­vot­te­lut ih­me­tyt­tä­vät huip­pu­tu­lok­sen teh­nees­sä fir­mas­sa – "Totta kai ih­mi­sil­lä on pelko omasta ta­lou­des­taan"

27.09.2023 10:30 25
Tilaajille
Jäikö äänestäjältä jotakin tajuamatta – valtionvelka paisuu ja pullistuu
Kolumni

Jäikö ää­nes­tä­jäl­tä jotakin ta­jua­mat­ta – val­tion­vel­ka paisuu ja pul­lis­tuu

27.09.2023 06:00 211
Tilaajille
Uusista asunnoista tulee niukkuutta ensi vuonna ja se nostaa asumisen hintaa – Rakennusteollisuuden mukaan lapsiperheet ja ensiasunnon ostajat kärsivät eniten

Uusista asun­nois­ta tulee niuk­kuut­ta ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den mukaan lap­si­per­heet ja en­si­asun­non ostajat kär­si­vät eniten

26.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Sata Nokian työntekijää marssi ulos työpaikaltaan Ruskossa – Hallituksen suunnitelmia vastustavia mielenilmauksia nähdään tänään ympäri Pohjois-Suomea

Sata Nokian työn­te­ki­jää marssi ulos työ­pai­kal­taan Rus­kos­sa – Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­via mie­len­il­mauk­sia nähdään tänään ympäri Poh­jois-Suo­mea

26.09.2023 13:29 98
Tilaajille
Oululainen Anni Törmä, 24, perusti keskustaan kahvilan, jossa musiikki ei häiritse – Hän ja Janne Rousu pyörittävät myös meksikolaista ravintolaa

Ou­lu­lai­nen Anni Törmä, 24, perusti kes­kus­taan kah­vi­lan, jossa mu­siik­ki ei häi­rit­se – Hän ja Janne Rousu pyö­rit­tä­vät myös mek­si­ko­lais­ta ra­vin­to­laa

26.09.2023 06:00 27
Tilaajille
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 15:24 62
Tilaajille

Bravida ostaa ou­lu­lais­ten OAT Oy:n

25.09.2023 13:02 1