Kaleva Media
Viimeisin 12 tuntia
Merkityksiä, inspiraatiota tai sitä tärkeintä: ihka oikeaa, luotettavaa tietoa. Kalevan joululahjoilla annat lahjaksi näkemystä ja ilahdutat myös hienolla kortilla.
Mainos Kaleva Media

Mer­ki­tyk­siä, ins­pi­raa­tio­ta tai sitä tär­kein­tä: ihka oikeaa, luo­tet­ta­vaa tietoa. Kalevan jou­lu­lah­joil­la annat lah­jak­si nä­ke­mys­tä ja ilah­du­tat myös hie­nol­la kor­til­la.

06:00
Vanhemmat
Kaleva Median paikallislehdille menestystä kilpailussa – Koillissanomat palkittiin vuoden parhaana paikallismediana

Kaleva Median pai­kal­lis­leh­dil­le me­nes­tys­tä kil­pai­lus­sa – Koil­lis­sa­no­mat pal­kit­tiin vuoden par­haa­na pai­kal­lis­me­dia­na

12.11.2020 22:02 1
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

27.10.2020 06:00
Miten käy pienille maailmassa, jossa suuretkin haluavat olla pieniä?
Mainos Kaleva Media

Miten käy pie­nil­le maail­mas­sa, jossa suu­ret­kin ha­lua­vat olla pieniä?

10.09.2020 08:00
Chilen kunniakonsulaatti palasi Kimmo Hyvärisen myötä Kalevaan, konsulin tehtävä on auttaa chileläisiä alueella

Chilen kun­nia­kon­su­laat­ti palasi Kimmo Hy­vä­ri­sen myötä Ka­le­vaan, kon­su­lin tehtävä on auttaa chi­le­läi­siä alueel­la

14.08.2020 15:25
Festarikesä käynnistyy – koemaistoimme Varjo-festivaalin ruoka- ja juomatarjonnan
Mainos Kaleva Media

Fes­ta­ri­ke­sä käyn­nis­tyy – koe­mais­toim­me Var­jo-fes­ti­vaa­lin ruoka- ja juo­ma­tar­jon­nan

02.08.2020 22:00
Löydä verkko, voita palkintoja ja nauti luotettavasta journalismista, missä kesällä liikutkin!
Mainos Kaleva Media

Löydä verkko, voita pal­kin­to­ja ja nauti luo­tet­ta­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, missä kesällä lii­kut­kin!

23.07.2020 06:00
"Verkon sisältöjä ja käytettävyyttä kehitetään voimakkaasti, mutta myös painetun lehden laadusta huolehditaan" - Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen kertoo verkkouudistuksesta

"Verkon si­säl­tö­jä ja käy­tet­tä­vyyt­tä ke­hi­te­tään voi­mak­kaas­ti, mutta myös pai­ne­tun lehden laa­dus­ta huo­leh­di­taan" - Kalevan pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen kertoo verk­kouu­dis­tuk­ses­ta

12.05.2020 06:10
Kaleva Media jakaa 100 000 euroa mediatilatukea pohjoisen yrityksille
Mainos Kaleva Media

Kaleva Media jakaa 100 000 euroa me­dia­ti­la­tu­kea poh­joi­sen yri­tyk­sil­le

12.05.2020 06:00