Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yläkoulut
Tällaisia ovat rangaistukset Oulun kouluissa – Näin oppilaat arvioivat sääntöjä, joissa jälki-istunto on vasta neljäs keino

Täl­lai­sia ovat ran­gais­tuk­set Oulun kou­luis­sa – Näin op­pi­laat ar­vioi­vat sään­tö­jä, joissa jäl­ki-is­tun­to on vasta neljäs keino

30.01.2024 06:00 29
Tilaajille
Ritaharjun oppilailla eniten kiusaamiskokemuksia – Kaleva vietti päivän kasiluokkalaisten kanssa, miksi paljon puhuttuja ongelmia ei näkynyt?

Ri­ta­har­jun op­pi­lail­la eniten kiu­saa­mis­ko­ke­muk­sia – Kaleva vietti päivän ka­si­luok­ka­lais­ten kanssa, miksi paljon pu­hut­tu­ja on­gel­mia ei nä­ky­nyt?

17.12.2023 05:00 36
Tilaajille
Näissä Oulun kouluissa kiusataan eniten – Ritaharjun rehtori: Väkivallan muodot ovat raaistuneet

Näissä Oulun kou­luis­sa kiu­sa­taan eniten – Ri­ta­har­jun reh­to­ri: Vä­ki­val­lan muodot ovat raais­tu­neet

23.11.2023 05:00 100
Tilaajille
Joka päivä 15 itsetuhoista yhteydenottoa nuorilta, määrä nousussa – Yläkoulujen mielenterveystaitoja ja Sekasin-chatia vahvistetaan lahjoitusvaroin

Joka päivä 15 it­se­tu­hois­ta yh­tey­den­ot­toa nuo­ril­ta, määrä nou­sus­sa – Ylä­kou­lu­jen mie­len­ter­veys­tai­to­ja ja Se­ka­sin-cha­tia vah­vis­te­taan lah­joi­tus­va­roin

28.02.2023 12:42 8

Tut­ki­mus: Yri­tys­ky­lä vai­kut­taa nuorten il­mas­to­asen­tei­siin

25.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Kiiminkipuiston koulua käydään täydellä teholla – Uljas uusi koulurakennus yhdistää viihtyisyyden ja käytännöllisyyden

Kii­min­ki­puis­ton koulua käydään täy­del­lä teholla – Uljas uusi kou­lu­ra­ken­nus yh­dis­tää viih­tyi­syy­den ja käy­tän­nöl­li­syy­den

17.01.2021 19:29 1
Tilaajille
Oulun yläkoulujen oppilaat käyttävät viikossa lähes 113 000 kasvomaskia – Penttilä: Kasvomaskeista on ollut hyötyä jo nyt

Oulun ylä­kou­lu­jen op­pi­laat käyt­tä­vät vii­kos­sa lähes 113 000 kas­vo­mas­kia – Pent­ti­lä: Kas­vo­mas­keis­ta on ollut hyötyä jo nyt

08.12.2020 19:09 13
Tilaajille
Oululaisnuorten hyviä tekoja esiteltiin näytöllä – Gutsy Go -viikolla tuhat yläkoululaista nuorta kehitti sata hyvinvointia lisäävää ratkaisua

Ou­lu­lais­nuor­ten hyviä tekoja esi­tel­tiin näy­töl­lä – Gutsy Go -vii­kol­la tuhat ylä­kou­lu­lais­ta nuorta kehitti sata hy­vin­voin­tia li­sää­vää rat­kai­sua

02.10.2020 22:35 1
Tilaajille
Gutsy Go -viikkoon mahtui taas hyvän mielen tekoja, haukiputaalaiset nuoret riensivät 91-vuotiaan Aino-rouvan avuksi – katso video ja kurkkaa kulissien taakse

Gutsy Go -viik­koon mahtui taas hyvän mielen tekoja, hau­ki­pu­taa­lai­set nuoret rien­si­vät 91-vuo­tiaan Ai­no-rou­van avuksi – katso video ja kurkkaa ku­lis­sien taakse

02.10.2020 23:44 3
Tilaajille
Gutsy Go etsii epäkohtiin ratkaisuja – sata tiimiä toteuttaa Ouluun rauhantekoja ja kuvaa ne videoksi

Gutsy Go etsii epä­koh­tiin rat­kai­su­ja – sata tiimiä to­teut­taa Ouluun rau­han­te­ko­ja ja kuvaa ne vi­deok­si

29.09.2020 19:45
Tilaajille
Jo tuhannet yläkoululaiset jättävät tulematta kouluun, koska se ahdistaa eikä kiinnosta – Kouluissa kaivataan järeämpiä keinoja puuttua poissaolojen kasvuun
Kolumni

Jo tu­han­net ylä­kou­lu­lai­set jät­tä­vät tu­le­mat­ta kou­luun, koska se ah­dis­taa eikä kiin­nos­ta – Kou­luis­sa kai­va­taan jä­reäm­piä keinoja puuttua pois­sa­olo­jen kasvuun

12.09.2020 07:00 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lais­ta il­mas­to-osaa­mis­ta sinulla on?

02.06.2020 07:30 1
Tilaajille