Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Tut­ki­mus: Yri­tys­ky­lä vai­kut­taa nuorten il­mas­to­asen­tei­siin

Nuorten osallistuminen yrityskylätoimintaan vaikuttaa merkittävästi ilmastoasenteisiin, suhtautumiseen veron maksamiseen ja yhdenvertaisuuden tavoitteluun yhteiskunnassa. Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla ei ole kokemusta yrityskylätoiminnasta.

Tämä selviää Talous ja nuoret (TAT) -järjestön tutkimuksessa, jossa kysyttiin asiasta 15 000 yläkoululaiselta ja toisen asteen opiskelijalta.

70 prosenttia yrityskylään osallistuneista pitää ilmastonmuutoksen torjumista on jokaisen velvollisuutena, kun verrokkiryhmässä luku oli 57 prosenttia. Verrokkiryhmä oli nuoret, joilla ei kokemusta yritystoiminnasta ole. Yrityskylään osallistuneet nuoret suhtautuvat myös verojen maksuun myönteisesti.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.