Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

YIT
Myllytullissa asutaan kerrostalossa, jonka julkisivu on kesken – Viereen tulossa ollut talo jäi aloittamatta, koska asunnot eivät mene kaupaksi

Myl­ly­tul­lis­sa asutaan ker­ros­ta­los­sa, jonka jul­ki­si­vu on kesken – Viereen tulossa ollut talo jäi aloit­ta­mat­ta, koska asunnot eivät mene kau­pak­si

09.06.2023 18:00 47
Tilaajille
Maisema Koskitien asunnoista Hartaanselälle oli vähällä mennä tukkoon, mutta huomautus naapurikuulemisessa tuotti nopeasti tuloksen

Maisema Kos­ki­tien asun­nois­ta Har­taan­se­läl­le oli vähällä mennä tuk­koon, mutta huo­mau­tus naa­pu­ri­kuu­le­mi­ses­sa tuotti no­peas­ti tu­lok­sen

20.02.2023 06:00 19
Tilaajille
Uuden Asemantornin huipulta avautuu huikea näkymä yli Oulun kaupungin – YIT haluaa kuulla tulevien asukkaiden toiveita myös seuraavan kohteen suunnittelussa
Mainos YIT

Uuden Ase­man­tor­nin hui­pul­ta avautuu huikea näkymä yli Oulun kau­pun­gin – YIT haluaa kuulla tu­le­vien asuk­kai­den toi­vei­ta myös seu­raa­van kohteen suun­nit­te­lus­sa

20.02.2023 06:00
YIT:n kerrostalohankkeille Rautatienkadulla ja Toppilassa ei herunut jatkoaikaa, Oulun kaupunki alkaa periä sopimussakkoja

YIT:n ker­ros­ta­lo­hank­keil­le Rau­ta­tien­ka­dul­la ja Top­pi­las­sa ei herunut jat­koai­kaa, Oulun kau­pun­ki alkaa periä so­pi­mus­sak­ko­ja

14.02.2023 19:48 33
Tilaajille
Vanha talo Hollihaasta halutaan siirtää uuteen paikkaan Hietasaareen – Oulun yhdyskuntalautakunta jätti tontin vuokraamisen vielä viikoksi pöydälle

Vanha talo Hol­li­haas­ta ha­lu­taan siirtää uuteen paik­kaan Hie­ta­saa­reen – Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta jätti tontin vuok­raa­mi­sen vielä vii­kok­si pöy­däl­le

24.01.2023 19:46 16
Tilaajille
Rahaa riittää vain vilkkaille teille – kävimme Oulussa katsomassa, miten soratien kunnostuksessa voidaan säästää

Rahaa riittää vain vilk­kail­le teille – kävimme Oulussa kat­so­mas­sa, miten so­ra­tien kun­nos­tuk­ses­sa voidaan säästää

19.07.2022 19:00 21
Tilaajille
YIT valittu Nokian uusien toimitilojen toteuttajaksi Linnanmaalle

YIT valittu Nokian uusien toi­mi­ti­lo­jen to­teut­ta­jak­si Lin­nan­maal­le

07.04.2022 09:30 20
Etätöiden suosio on kasvanut – suurin osa haluaa jatkossakin määritellä työaikansa ja -paikkansa itse

Etä­töi­den suosio on kas­va­nut – suurin osa haluaa jat­kos­sa­kin mää­ri­tel­lä työ­ai­kan­sa ja -paik­kan­sa itse

09.02.2022 13:13 3
YIT:n yt-neuvottelut päättyivät: Suomesta vähennetään enintään 190 henkilöä, joista 110 irtisanotaan

YIT:n yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Suo­mes­ta vä­hen­ne­tään enin­tään 190 hen­ki­löä, joista 110 ir­ti­sa­no­taan

15.10.2021 10:18 1
YIT:n asuntomyynti takkuaa Kaukovainiolla, yritys sai kaksi vuotta lisäaikaa uuden asuntorakentamisen aloittamiseen

YIT:n asun­to­myyn­ti takkuaa Kau­ko­vai­niol­la, yritys sai kaksi vuotta li­sä­ai­kaa uuden asun­to­ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen

01.12.2020 19:13 7
Tilaajille
Suojeltu Merijalin konttori korjattava ennallistaen – Oulun rakennusvalvonnan linjaus sallii kuitenkin hyvin laaja-alaiset muutostyöt

Suo­jel­tu Me­ri­ja­lin kont­to­ri kor­jat­ta­va en­nal­lis­taen – Oulun ra­ken­nus­val­von­nan linjaus sallii kui­ten­kin hyvin laa­ja-alai­set muu­tos­työt

26.05.2020 18:29 4
Tilaajille