Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Valtioneuvoston kanslia
Lue Kalevan henkilökuva Seppo Määtästä: "Tällä kaverilla on taatusti puhtaat jauhot pussissa", sanoo pitkäaikainen ystävä

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Seppo Mää­täs­tä: "Tällä ka­ve­ril­la on taa­tus­ti puhtaat jauhot pus­sis­sa", sanoo pit­kä­ai­kai­nen ystävä

13.11.2022 06:00 119
Tilaajille
Valtioneuvoston kanslian päätös salata koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja oli laiton

Val­tio­neu­vos­ton kans­lian päätös salata ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jo­ja oli laiton

12.02.2022 10:07 16
Jutun takaa: Kriittistä julkisuutta halutaan säännöstellä julkisuuslakia kiertämällä

Jutun takaa: Kriit­tis­tä jul­ki­suut­ta ha­lu­taan sään­nös­tel­lä jul­ki­suus­la­kia kier­tä­mäl­lä

01.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Suomalaiset kokevat itsensä ja muiden koronalta suojaamisen edelleen tärkeänä

Suo­ma­lai­set kokevat itsensä ja muiden ko­ro­nal­ta suo­jaa­mi­sen edel­leen tär­keä­nä

29.12.2021 11:19
Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä – seuraava työ yksityisellä sektorilla

Val­tio­neu­vos­ton vies­tin­tä­joh­ta­ja Päivi Ant­ti­kos­ki jättää teh­tä­vän­sä – seu­raa­va työ yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la

08.06.2021 21:45 4
VNK: Marinin käyttämät ateriapalvelut Kesärannassa ovat maksaneet yhteensä reilut 14   300 euroa

VNK: Marinin käyt­tä­mät ate­ria­pal­ve­lut Ke­sä­ran­nas­sa ovat mak­sa­neet yh­teen­sä reilut 14  300 euroa

31.05.2021 21:59 93
IL ja IS: Pääministeri Marinin ateriaedun arvioidaan olevan 850 euroa kuukaudessa

IL ja IS: Pää­mi­nis­te­ri Marinin ate­ria­edun ar­vioi­daan olevan 850 euroa kuu­kau­des­sa

30.05.2021 17:59 126
Pääministeri Marin: ”Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse”

Pää­mi­nis­te­ri Marin: ”Koska ate­ria­etuun liittyy avoimia ky­sy­myk­siä, maksan tähän liit­ty­vät kus­tan­nuk­set itse”

29.05.2021 19:44 128
Marin perheensä aamiaisedusta: Käytäntö on sama kuin aikaisempien pääministerien kohdalla

Marin per­heen­sä aa­miai­se­dus­ta: Käy­tän­tö on sama kuin ai­kai­sem­pien pää­mi­nis­te­rien koh­dal­la

25.05.2021 20:34 67
Salailu huono merkki – päättäjien uskottavuus uhkaa rapautua, jos ihmisille jää tunne, että heitä on pidetty pimennossa
Pääkirjoitus

Salailu huono merkki – päät­tä­jien us­kot­ta­vuus uhkaa ra­pau­tua, jos ih­mi­sil­le jää tunne, että heitä on pidetty pi­men­nos­sa

24.03.2021 20:00 29
Tilaajille
Oikeuskanslerinvirasto Twitterissä: Oikeuskansleri alkaa tutkia valtioneuvoston kanslian ja Fimean menettelyä rokotekommentoinnissa

Oi­keus­kans­le­rin­vi­ras­to Twit­te­ris­sä: Oi­keus­kans­le­ri alkaa tutkia val­tio­neu­vos­ton kans­lian ja Fimean me­net­te­lyä ro­ko­te­kom­men­toin­nis­sa

11.03.2021 16:45 3