Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Televisio-ohjelmat
Teatterin lavoiltakin tuttu oululainen Samuli Kakko hurmasi tähtituomarit The Voice of Finland -kisan ensimmäisessä etapissa – "Voitin jo itseni tämän myötä"

Teat­te­rin la­voil­ta­kin tuttu ou­lu­lai­nen Samuli Kakko hurmasi täh­ti­tuo­ma­rit The Voice of Finland -kisan en­sim­mäi­ses­sä eta­pis­sa – "Voitin jo itseni tämän myötä"

25.01.2024 17:30 1
Selviytyjistä pudonnut Riitta-Liisa Roponen muistelee viidakkoseikkailua lämmöllä – "Eniten haastoivat sosiaaliset tilanteet"

Sel­viy­ty­jis­tä pu­don­nut Riit­ta-Lii­sa Roponen muis­te­lee vii­dak­ko­seik­kai­lua läm­möl­lä – "Eniten haas­toi­vat so­siaa­li­set ti­lan­teet"

11.11.2023 06:15 4
Cronenbergin ötökkäinen juttu saa puuskuttamaan keskiviikkoiltana

Cro­nen­ber­gin ötök­käi­nen juttu saa puus­kut­ta­maan kes­ki­viik­ko­il­ta­na

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Beatlesille oli tarvis Pohjolassakin – myös Tornionjoen Pajalassa, josta sunnuntain elokuva kertoo

Beat­le­sil­le oli tarvis Poh­jo­las­sa­kin – myös Tor­nion­joen Pa­ja­las­sa, josta sun­nun­tain elokuva kertoo

30.07.2023 12:00
Tilaajille
Kaappausdraama jäi hailakaksi – lauantai-illan elokuvassa on kuitenkin intensiivisiä rooleja

Kaap­paus­draa­ma jäi hai­la­kak­si – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kui­ten­kin in­ten­sii­vi­siä rooleja

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Viha repii Britanniaa tosipohjaisessa jyrkistä jakolinjoista kertovassa sarjassa

Viha repii Bri­tan­niaa to­si­poh­jai­ses­sa jyr­kis­tä ja­ko­lin­jois­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa

28.07.2023 12:00
Tilaajille
Valhe tekee tuhojaan tiistain kotimaisessa nuorten elokuvassa

Valhe tekee tu­ho­jaan tiis­tain ko­ti­mai­ses­sa nuorten elo­ku­vas­sa

13.06.2023 12:00
Tilaajille
Osaa ruotsalainenkin synkistellä – paluu 1970-luvun kylään tuo mieleen suomalaiskansallisia tunnelmia

Osaa ruot­sa­lai­nen­kin syn­kis­tel­lä – paluu 1970-lu­vun kylään tuo mieleen suo­ma­lais­kan­sal­li­sia tun­nel­mia

05.06.2023 12:00 3
Tilaajille
Verkkainen hengenvaara kävelee kohti – lauantain teinikauhuleffa rohkenee tehdä toisin

Verk­kai­nen hen­gen­vaa­ra kävelee kohti – lauan­tain tei­ni­kau­hu­lef­fa roh­ke­nee tehdä toisin

03.06.2023 12:00
Tilaajille
Vilma Melasniemestä piti tulla lastentarhanopettaja, mutta luovuuden polte vei teatteriin

Vilma Me­las­nie­mes­tä piti tulla las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, mutta luo­vuu­den polte vei teat­te­riin

27.03.2023 19:00 2
Tilaajille
Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Po­lii­tik­ko päätyy kii­pe­liin uudessa brit­ti­sar­jas­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Hitit eivät kerro koko totuutta tähdestä, mutta torstain henkilökuva avaa lisää

Hitit eivät kerro koko to­tuut­ta täh­des­tä, mutta tors­tain hen­ki­lö­ku­va avaa lisää

12.01.2023 12:00
Tilaajille
Elämä kaihertaa ystäväporukkaa – keskiviikon elokuva kaivelee onnistuneesti heikkouksia kirpeän myötätunnon kera

Elämä kai­her­taa ys­tä­vä­po­ruk­kaa – kes­ki­vii­kon elokuva kai­ve­lee on­nis­tu­nees­ti heik­kouk­sia kirpeän myö­tä­tun­non kera

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Suomalaiset uudisraivaajat uurastavat keskiviikon kotimaisessa elokuvassa

Suo­ma­lai­set uu­dis­rai­vaa­jat uu­ras­ta­vat kes­ki­vii­kon ko­ti­mai­ses­sa elo­ku­vas­sa

21.12.2022 14:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ku­vat ovat te­le­vi­sion parasta antia

25.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Kun kuvauksiin tarvitaan sykähdyttävää Lapin maisemaa, Ilkka Mukkala tietää minne mennä – Parhaat paikat löytyvät auton ikkunasta, koska tv-tuotantoa on vaikea viedä erämaahan

Kun ku­vauk­siin tar­vi­taan sy­käh­dyt­tä­vää Lapin mai­se­maa, Ilkka Mukkala tietää minne mennä – Parhaat paikat löy­ty­vät auton ik­ku­nas­ta, koska tv-tuo­tan­toa on vaikea viedä erä­maa­han

01.05.2022 12:50
Tilaajille
"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – rovaniemeläinen Alli Korva, 99, ja sodankyläläinen Kalle Sukuvaara, 98, ovat Ylen televisiosarjan tähtiä

"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – ro­va­nie­me­läi­nen Alli Korva, 99, ja so­dan­ky­lä­läi­nen Kalle Su­ku­vaa­ra, 98, ovat Ylen te­le­vi­sio­sar­jan tähtiä

29.04.2022 17:00 2
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Maarit Tastula: "Ihmisten välinen luottamus on paras pääoma"

60 vuotta täyt­tä­vä Maarit Tas­tu­la: "Ih­mis­ten välinen luot­ta­mus on paras pääoma"

22.12.2021 19:00
Tilaajille
Tiedossa paikkoja, joita ei löydy retkioppaista – Samu Hurskainen tähdittää Yle Areenan Eränkävijät-sarjaa, jossa liikutaan Muotkatunturin erämaassa

Tie­dos­sa paik­ko­ja, joita ei löydy ret­ki­op­pais­ta – Samu Hurs­kai­nen täh­dit­tää Yle Areenan Erän­kä­vi­jät-sar­jaa, jossa lii­ku­taan Muot­ka­tun­tu­rin erä­maas­sa

10.10.2021 20:07 1
Tilaajille