Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Vaatteet
Viimeisin 24 tuntia
Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto

Nais­van­git pu­keu­tu­vat jat­kos­sa ha­mee­seen ja tu­ni­kaan – täl­lai­nen on uusi vaa­te­mal­lis­to

08.08.2022 14:49 9
Tilaajille
Vanhemmat
Jaakko Kolmosen kastemekko sekä muita erikoisuuksia – Turkansaaren vanhat hääpuvut kertovat menneistä ajoista

Jaakko Kol­mo­sen kas­te­mek­ko sekä muita eri­koi­suuk­sia – Tur­kan­saa­ren vanhat hää­pu­vut ker­to­vat men­neis­tä ajoista

16.07.2022 16:00
Tilaajille
Kure muutti uusiin tiloihin Pekuriin – Kotimaisia brändejä edustava liike sai alkunsa nuorten yrittäjien kapinasta kertakäyttökulttuuria vastaan
Mainos kure

Kure muutti uusiin ti­loi­hin Pe­ku­riin – Ko­ti­mai­sia brän­de­jä edus­ta­va liike sai alkunsa nuorten yrit­tä­jien ka­pi­nas­ta ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ria vastaan

09.06.2022 06:00
North Outdoor avasi Ouluun neulomon, jossa valmistetaan neuleita ainutlaatuisella teknologialla – "Vastaavanlaisia koneita ei muualla Suomessa ole, ja Pohjoismaissakin vain muutama"

North Outdoor avasi Ouluun neu­lo­mon, jossa val­mis­te­taan neu­lei­ta ai­nut­laa­tui­sel­la tek­no­lo­gial­la – "­Vas­taa­van­lai­sia koneita ei muualla Suo­mes­sa ole, ja Poh­jois­mais­sa­kin vain muu­ta­ma"

20.05.2022 17:18 16
Tilaajille
Petoksia Oulussa urakoinut nainen sai jälleen ehdollista – kaupitteli netissä takkeja ja housuja

Pe­tok­sia Oulussa ura­koi­nut nainen sai jälleen eh­dol­lis­ta – kau­pit­te­li netissä takkeja ja housuja

16.05.2022 16:12 3
Tilaajille
Tavarapula suitsii urheilukauppaa – Sukset loppuvat kesken ja kevättalvella kaikissa toimituksissa tulee olemaan isoja viiveitä, Muoti- ja urheilukauppa ry arvioi

Ta­va­ra­pu­la suitsii ur­hei­lu­kaup­paa – Sukset lop­pu­vat kesken ja ke­vät­tal­vel­la kai­kis­sa toi­mi­tuk­sis­sa tulee olemaan isoja vii­vei­tä, Muoti- ja ur­hei­lu­kaup­pa ry arvioi

03.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Oululainen uusi työvaatemerkki lähtee maailmalle, aikoo erottautua käyttämällä kierrätysmateriaaleja – "Tulevaisuudessa epäekologisten tuotteiden valmistus tulee olemaan jopa mahdotonta"

Ou­lu­lai­nen uusi työ­vaa­te­merk­ki lähtee maail­mal­le, aikoo erot­tau­tua käyt­tä­mäl­lä kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja – "­Tu­le­vai­suu­des­sa epä­eko­lo­gis­ten tuot­tei­den val­mis­tus tulee olemaan jopa mah­do­ton­ta"

18.10.2021 07:30 2
Tilaajille
Hitaasti muotiaan muuttavien OYS:n sairaalavaatteiden liikkeitä seurataan mikrosirulla – purkka taskussa katkaisee sadan pesun elinkaaren

Hi­taas­ti muo­tiaan muut­ta­vien OYS:n sai­raa­la­vaat­tei­den liik­kei­tä seu­ra­taan mik­ro­si­rul­la – purkka tas­kus­sa kat­kai­see sadan pesun elin­kaa­ren

08.10.2021 06:15
Second hand valtaa alaa Oulun keskustasta – uudet liikkeet haluavat kiillottaa mielikuvaa kierrätysvaatteista

Second hand valtaa alaa Oulun kes­kus­tas­ta – uudet liik­keet ha­lua­vat kiil­lot­taa mie­li­ku­vaa kier­rä­tys­vaat­teis­ta

09.09.2021 06:40 7
Nukka vaatteessa on sama kuin takku hiuksissa – Vaatehuollon ammattilainen kertoo muutaman niksin ja yhden virheen, johon meistä moni huomaamattaan sortuu

Nukka vaat­tees­sa on sama kuin takku hiuk­sis­sa – Vaa­te­huol­lon am­mat­ti­lai­nen kertoo muu­ta­man niksin ja yhden vir­heen, johon meistä moni huo­maa­mat­taan sortuu

06.02.2021 07:00
Tilaajille
Näin parsit villasukan

Näin parsit vil­la­su­kan

29.11.2020 18:00 1
Tilaajille
Sukassa reikä – eikä! Risaksi rakastettu pukine saa uuden elämän paikkaamalla ja parsimalla

Sukassa reikä – eikä! Risaksi ra­kas­tet­tu pukine saa uuden elämän paik­kaa­mal­la ja par­si­mal­la

29.11.2020 18:00 1
Tilaajille
Nainen tehtaili hirmumäärän petoksia Oulussa – Kauppasi netin myyntipalstoilla etenkin takkeja

Nainen teh­tai­li hir­mu­mää­rän pe­tok­sia Oulussa – Kaup­pa­si netin myyn­ti­pals­toil­la etenkin takkeja

05.10.2020 16:15 2
Tilaajille
Pääministerin suosiman design-yrityksen taustalla on tiivis kaksikko – Hanna Virkamäki suunnittelee mallistojen kokonaisuudet, Mira Vanttaja kankaiden kuosit

Pää­mi­nis­te­rin suo­si­man de­sign-yri­tyk­sen taus­tal­la on tiivis kak­sik­ko – Hanna Vir­ka­mä­ki suun­nit­te­lee mal­lis­to­jen ko­ko­nai­suu­det, Mira Vant­ta­ja kan­kai­den kuosit

18.06.2020 08:00
Tilaajille
Kellossa ei jääty toimettomiksi, kun poikkeusaika alkoi: koronakevät käynnisti korvatyynytehtaan ja kierrätysideologiaan nojaavan verkkokaupan

Kel­los­sa ei jääty toi­met­to­mik­si, kun poik­keus­ai­ka alkoi: ko­ro­na­ke­vät käyn­nis­ti kor­va­tyy­ny­teh­taan ja kier­rä­tys­ideo­lo­giaan no­jaa­van verk­ko­kau­pan

09.06.2020 18:00
Tilaajille