Hoitopalvelut: Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taan­otol­la

Rikokset: Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la

Kauppahalli: Jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaatteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­tii­li on vies­ti­ka­pu­la – ajat­te­le­va pu­keu­tu­ja ja si­sus­ta­ja on vä­lit­tä­vä ku­lut­ta­ja

16.11.2023 06:00
Kun rakas kampe kenkkuilee, se kannattaa yleensä korjata – Oululaisyrittäjän mukaan varusteesta tulee joskus alkuperäistä parempi

Kun rakas kampe kenk­kui­lee, se kan­nat­taa yleensä korjata – Ou­lu­lais­yrit­tä­jän mukaan va­rus­tees­ta tulee joskus al­ku­pe­räis­tä parempi

07.10.2023 13:09 2
Tilaajille
Oulun Halonen uudisti koko myymälänsä – keskiviikkona alkavissa avajaisissa on tarjolla arvontoja, esittelyjä ja huikeita alennuksia
Mainos Halonen Oulu

Oulun Halonen uudisti koko myy­mä­län­sä – kes­ki­viik­ko­na al­ka­vis­sa ava­jai­sis­sa on tar­jol­la ar­von­to­ja, esit­te­ly­jä ja hui­kei­ta alen­nuk­sia

13.09.2023 06:00
Laihduttaisitko mahtuaksesi retkeilyvaatteeseen? – Muille kuin keskikokoisille niitä on vähän, ja tästä syystä tilanne on outo

Laih­dut­tai­sit­ko mah­tuak­se­si ret­kei­ly­vaat­tee­seen? – Muille kuin kes­ki­ko­koi­sil­le niitä on vähän, ja tästä syystä tilanne on outo

02.09.2023 11:00 14
Tilaajille
Pikaroskan ostamiselle pitäisi jo saada loppu
Kolumni

Pi­ka­ros­kan os­ta­mi­sel­le pitäisi jo saada loppu

14.08.2023 06:00 18
Tilaajille
Pikamuoti päätyy nopeasti kirpparille Oulussa, kun yksi nuori hylkää vaatteen ja toinen saa sen halvalla – pahimmillaan kynnys ostaa pikamuotia madaltuu kirpputorien avulla

Pi­ka­muo­ti päätyy no­peas­ti kirp­pa­ril­le Ou­lus­sa, kun yksi nuori hylkää vaat­teen ja toinen saa sen hal­val­la – pa­him­mil­laan kynnys ostaa pi­ka­muo­tia ma­dal­tuu kirp­pu­to­rien avulla

14.08.2023 05:00 10
Tilaajille
Oululainen Milka Luosujärvi meni sukujuhliin puku päällä ja järkytti mummot – Nuoret kertovat, mitkä asiat vaikuttavat pukeutumisvalintoihin

Ou­lu­lai­nen Milka Luo­su­jär­vi meni su­ku­juh­liin puku päällä ja jär­kyt­ti mummot – Nuoret ker­to­vat, mitkä asiat vai­kut­ta­vat pu­keu­tu­mis­va­lin­toi­hin

12.08.2023 06:00 14
Tilaajille
Kempeleläinen Anne Romppainen ryhtyi henkilökohtaiseksi tyylivalmentajaksi, kun työt vaatesuunnittelijana loppuivat

Kem­pe­le­läi­nen Anne Romp­pai­nen ryhtyi hen­ki­lö­koh­tai­sek­si tyy­li­val­men­ta­jak­si, kun työt vaa­te­suun­nit­te­li­ja­na lop­pui­vat

04.08.2023 08:00
Tilaajille
Oululainen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clothing -vaatebrändillään huomion nuorten hyvinvointiin

Ou­lu­lai­nen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clot­hing -vaa­te­brän­dil­lään huomion nuorten hy­vin­voin­tiin

29.07.2023 06:03 1
Mitä tekisit, jos saisit ostaa vain viisi vaatetta tänä vuonna? Oululaisella Laura Tauriaisella kiintiö täyttyi, kun hän osti lahjaksi hupparin ja shortsit

Mitä te­ki­sit, jos saisit ostaa vain viisi vaa­tet­ta tänä vuonna? Ou­lu­lai­sel­la Laura Tau­riai­sel­la kiintiö täyt­tyi, kun hän osti lah­jak­si hup­pa­rin ja short­sit

13.07.2023 14:00 14
Tilaajille
Kesäyrittäjä-ohjelma pyörii Oulussa jo kymmenettä kertaa – Emilia Seppälä on päässyt toteuttamaan visiotaan tekemällä vaatteita kierrätetyistä tekstiileistä

Ke­säy­rit­tä­jä-oh­jel­ma pyörii Oulussa jo kym­me­net­tä kertaa – Emilia Seppälä on päässyt to­teut­ta­maan vi­sio­taan te­ke­mäl­lä vaat­tei­ta kier­rä­te­tyis­tä teks­tii­leis­tä

08.07.2023 08:00 2
Tilaajille
Käytettyjä vaatteita myyvä Smuk laajentaa Ouluun  – second hand -markkinat kiinnostavat myös Sokosta ja Stockmannia

Käy­tet­ty­jä vaat­tei­ta myyvä Smuk laa­jen­taa Ouluun – second hand -mark­ki­nat kiin­nos­ta­vat myös Sokosta ja Stock­man­nia

27.06.2023 18:03 6
Tilaajille
Puuvilla ja pellava tuntuvat helteellä ihanan viileiltä, mutta niissäkin on huonot puolensa – Myös oikein valittu keinokuitu tekee "kesämekko-olon"

Puu­vil­la ja pellava tun­tu­vat hel­teel­lä ihanan vii­leil­tä, mutta niis­sä­kin on huonot puo­len­sa – Myös oikein valittu kei­no­kui­tu tekee "ke­sä­mek­ko-olon"

19.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Kaksi oululaista vaateyritystä taistelee pikamuotibisnestä vastaan – Nakoa uskoo, että vastuulliset toimijat vievät elintilaa luontoa ja ihmisiä tuhoavilta toimijoilta

Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan – Nakoa uskoo, että vas­tuul­li­set toi­mi­jat vievät elin­ti­laa luontoa ja ihmisiä tu­hoa­vil­ta toi­mi­joil­ta

04.06.2023 17:00 8
Tilaajille
Hävettävän huonokuntoinenkin neule voi olla yllättävän helppo pelastaa – Oululainen yrittäjä Maria Manninen pidentää vaatteiden elinikää ja näyttää, miten se onnistuu

Hä­vet­tä­vän huo­no­kun­toi­nen­kin neule voi olla yl­lät­tä­vän helppo pe­las­taa – Ou­lu­lai­nen yrit­tä­jä Maria Man­ni­nen pi­den­tää vaat­tei­den elin­ikää ja näyt­tää, miten se on­nis­tuu

04.06.2023 06:30
Tilaajille
Kirpputorien suurkuluttaja Saara Nordlund vei meidät etsimään halpoja juhlavaatteita Oulusta – Yksi löytö oli ilmainen

Kirp­pu­to­rien suur­ku­lut­ta­ja Saara Nord­lund vei meidät et­si­mään halpoja juh­la­vaat­tei­ta Oulusta – Yksi löytö oli il­mai­nen

11.05.2023 18:00
Tilaajille
Käytetyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän verkossa ja mobiilissa – oululainen Laura Koivisto suosii digitaalisia kirpputoripalveluja helppouden vuoksi

Käy­te­tyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän ver­kos­sa ja mo­bii­lis­sa – ou­lu­lai­nen Laura Koi­vis­to suosii di­gi­taa­li­sia kirp­pu­to­ri­pal­ve­lu­ja help­pou­den vuoksi

13.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Kiertokaari kerää poistotekstiiliä kuuden kunnan alueella, mutta mitä tahansa keräyspisteisiin ei voi tuoda: "Epäpuhtaus voi pilata isonkin erän"

Kier­to­kaa­ri kerää pois­to­teks­tii­liä kuuden kunnan alueel­la, mutta mitä tahansa ke­räys­pis­tei­siin ei voi tuoda: "E­pä­puh­taus voi pilata isonkin erän"

22.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Aluksi oululaislähtöinen Topias Joensuu, 19, ompeli itselleen pipoja, nyt hänen suunnittelemiaan vaatteita ostetaan ympäri Suomen – näin lumilautailijasta tuli vaatealan yrittäjä

Aluksi ou­lu­lais­läh­töi­nen Topias Joen­suu, 19, ompeli it­sel­leen pipoja, nyt hänen suun­nit­te­le­miaan vaat­tei­ta os­te­taan ympäri Suomen – näin lu­mi­lau­tai­li­jas­ta tuli vaa­te­alan yrit­tä­jä

19.01.2023 19:00 8
Tilaajille
Oululainen Vaatelaastari pokkasi tunnustuksen perjantaina Helsingissä: "Idea on poikkeuksellisen hyvä"

Ou­lu­lai­nen Vaa­te­laas­ta­ri pokkasi tun­nus­tuk­sen per­jan­tai­na Hel­sin­gis­sä: "Idea on poik­keuk­sel­li­sen hyvä"

21.10.2022 19:31 2