Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

kahvilat
Syömässä: Pekurin Pation Magnolia tarjoaa kahvilaelämyksen ilman vehnää ja sokeria: "Mahtavaa, että Ouluun vielä mahtuu muitakin kuin ketjukahviloita"

Syö­mäs­sä: Pekurin Pation Mag­no­lia tarjoaa kah­vi­la­elä­myk­sen ilman vehnää ja so­ke­ria: "Mah­ta­vaa, että Ouluun vielä mahtuu mui­ta­kin kuin ket­ju­kah­vi­loi­ta"

28.07.2022 11:30
Tilaajille
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Kulttuuritalo Valve etsii uutta kahvila- ja ravintolayrittäjää

Kult­tuu­ri­ta­lo Valve etsii uutta kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­yrit­tä­jää

23.06.2022 12:19 3
Ravintolarajoituksista luopuminen sai oululaiset rauhallisesti liikkeelle kahviloihin ja yöelämään – "Moni on nyt varovaisen optimistinen"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen sai ou­lu­lai­set rau­hal­li­ses­ti liik­keel­le kah­vi­loi­hin ja yö­elä­mään – "Moni on nyt va­ro­vai­sen op­ti­mis­ti­nen"

10.03.2022 18:30 11
Tilaajille
Syömässä: Päivä tuhdisti liikkeelle joulupuurolla Kahvila Stockholmin aamiaisella

Syö­mäs­sä: Päivä tuh­dis­ti liik­keel­le jou­lu­puu­rol­la Kahvila Stock­hol­min aa­miai­sel­la

13.12.2021 07:30
Tilaajille
Syömässä: Ouluhallin lounaasta puuttuu kokin kädenjälki

Syö­mäs­sä: Ou­lu­hal­lin lou­naas­ta puuttuu kokin kä­den­jäl­ki

25.10.2021 09:45 3
Tilaajille
Ei mitään sumppia! Oululaiset kahviammattilaiset luovat kulttuuria, jossa raaka-aine on arvossaan ja kuppiin kaadetaan vähemmän mutta parempaa

Ei mitään sump­pia! Ou­lu­lai­set kah­vi­am­mat­ti­lai­set luovat kult­tuu­ria, jossa raa­ka-ai­ne on ar­vos­saan ja kuppiin kaa­de­taan vä­hem­män mutta pa­rem­paa

12.09.2021 07:00 11
Tilaajille
Kemi sai ikonisen näköalakahvilansa takaisin – listasimme kuusi muutakin lappilaista maisemaravintolaa

Kemi sai iko­ni­sen nä­kö­ala­kah­vi­lan­sa ta­kai­sin – lis­ta­sim­me kuusi muu­ta­kin lap­pi­lais­ta mai­se­ma­ra­vin­to­laa

18.07.2021 07:00
Tilaajille
Impolan kauppana tunnetun talon pihaan ilmestyi kesäkahvila raksilalaistenkin yllätykseksi – "Tällaista on pyydetty ja kaivattu"

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Kahviloista on tullut koko kansan olohuoneita ja etätyöpaikkoja – Tällaiset sisustukset vetävät asiakkaita, mutta ovatko kahvilat koronaturvallisia?

Kah­vi­lois­ta on tullut koko kansan olo­huo­nei­ta ja etä­työ­paik­ko­ja – Täl­lai­set si­sus­tuk­set vetävät asiak­kai­ta, mutta ovatko kah­vi­lat ko­ro­na­tur­val­li­sia?

22.02.2021 09:41 1
Tilaajille
Koillisportti jää historiaan – Pudasjärven ikoninen maamerkki on ehtinyt palvella asiakkaita reilut puoli vuosisataa

Koil­lis­port­ti jää his­to­riaan – Pu­das­jär­ven iko­ni­nen maa­merk­ki on ehtinyt pal­vel­la asiak­kai­ta reilut puoli vuo­si­sa­taa

01.11.2020 19:00 16
Tilaajille
Enontekiön Sonkamuotkassa munkkikahvit maksavat vain 50 senttiä ja pullakahvit euron – vastapäiset putiikit eivät silti kilpaile keskenään vaan päinvastoin: "Minä rakastan naapureitani!"

Enon­te­kiön Son­ka­muot­kas­sa munk­ki­kah­vit mak­sa­vat vain 50 senttiä ja pul­la­kah­vit euron – vas­ta­päi­set pu­tii­kit eivät silti kil­pai­le kes­ke­nään vaan päin­vas­toin: "Minä ra­kas­tan naa­pu­rei­ta­ni!"

25.08.2020 07:00
Tilaajille
Saaran kahvila luopuu paikasta Oulun kauppahallissa – Yrittäjä Saara Viitanen jää eläkkeelle ja jättää kahvilatoiminnan kokonaan

Saaran kahvila luopuu pai­kas­ta Oulun kaup­pa­hal­lis­sa – Yrit­tä­jä Saara Vii­ta­nen jää eläk­keel­le ja jättää kah­vi­la­toi­min­nan ko­ko­naan

20.05.2020 14:18 13