Hoitopalvelut: Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taan­otol­la

Rikokset: Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la

Kauppahalli: Jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

kahvilat
Tähtitornin kahvilan tukimuuri vaarassa sortua – Korjauksen vuoksi muuri puretaan ja rakennetaan uudelleen

Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri vaa­ras­sa sortua – Kor­jauk­sen vuoksi muuri pu­re­taan ja ra­ken­ne­taan uu­del­leen

01.10.2023 16:00 22
Tilaajille
Oululaiskahvilat ja -ravintolat jälleen mukana Makuseikkailussa

Ou­lu­lais­kah­vi­lat ja -ra­vin­to­lat jälleen mukana Ma­ku­seik­kai­lus­sa

10.08.2023 09:18
Pala suklaata ja lasi viiniä tekee oululaisesta arjesta elämyksellistä – ChocoSomniassa ei himmailla, vaan tehdään isosti

Pala suk­laa­ta ja lasi viiniä tekee ou­lu­lai­ses­ta arjesta elä­myk­sel­lis­tä – Cho­co­Som­nias­sa ei him­mail­la, vaan tehdään isosti

10.08.2023 08:22 19
Tilaajille
12 tuolin minikahvilassa leivotaan vajaan miljoonan euron liikevaihtoa – Oululaiset yrittäjäsisarukset pyörittävät menestyksekästä kahvilakolmikkoa

12 tuolin mi­ni­kah­vi­las­sa lei­vo­taan vajaan mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­toa – Ou­lu­lai­set yrit­tä­jä­si­sa­ruk­set pyö­rit­tä­vät me­nes­tyk­se­käs­tä kah­vi­la­kol­mik­koa

21.07.2023 14:00 37
Tilaajille
Joutomaaksi jääneestä vanhasta satamasta kaavailtiin kerrostalolähiötä, mutta siitä tehtiinkin kesäparatiisi – Nyt sisäsatama on keidas keskellä Kemiä

Jou­to­maak­si jää­nees­tä van­has­ta sa­ta­mas­ta kaa­vail­tiin ker­ros­ta­lo­lä­hiö­tä, mutta siitä teh­tiin­kin ke­sä­pa­ra­tii­si – Nyt si­sä­sa­ta­ma on keidas kes­kel­lä Kemiä

24.06.2023 08:00 3
Tilaajille
Kun Lotta Maaninka perusti vanhaan savupirttiin kesäkahvilan, hän ei osannut varautua yleisöryntäykseen – Lumijoella sijaitseva kahvila avaa taas juhannukseksi

Kun Lotta Maa­nin­ka perusti vanhaan sa­vu­pirt­tiin ke­sä­kah­vi­lan, hän ei osannut va­rau­tua ylei­sö­ryn­täyk­seen – Lu­mi­joel­la si­jait­se­va kahvila avaa taas ju­han­nuk­sek­si

18.06.2023 17:00 3
Tilaajille
Oululainen Ronja Remahl, 19, polkee pyörällä korvapuustit kotiovelle saakka – yhtenä perjantaina kolme nuorta ehtii pyörittää 200 pullaa

Ou­lu­lai­nen Ronja Remahl, 19, polkee pyö­räl­lä kor­va­puus­tit ko­ti­ovel­le saakka – yhtenä per­jan­tai­na kolme nuorta ehtii pyö­rit­tää 200 pullaa

16.06.2023 15:48 1
Tilaajille
Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa

Top­pi­lan­sal­meen ker­ros­ta­lon ala­ker­taan avattu Joo Hetki -kah­vi­la haluaa mul­lis­taa vuok­ra-asu­mis­ta: suun­ni­tel­mis­sa muun muassa joo­ga­het­kiä ja pyö­rä­huol­toa

27.01.2023 06:04 2
Vuoden yksinyrittäjänä Kempeleessä palkittu Tran Ngoc Vi Minh perusti Ouluun Mindi-kahvilan

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä­nä Kem­pe­lees­sä pal­kit­tu Tran Ngoc Vi Minh perusti Ouluun Min­di-kah­vi­lan

20.12.2022 06:09 6
Kuplateetä pillillä imeskelevät ensikertalaiset yllättyvät oululaisessa teehuoneessa– "Ensin maistuu tee, sitten suuhun nousee pallukoita"

Kup­la­tee­tä pil­lil­lä imes­ke­le­vät en­si­ker­ta­lai­set yl­lät­ty­vät ou­lu­lai­ses­sa tee­huo­nees­sa– "Ensin maistuu tee, sitten suuhun nousee pal­lu­koi­ta"

25.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Tapioka-pallukat kuplivat teessä Oulussakin: ruoka- ja juomatrendit tulevat nyt Aasiasta – onko seuraava jälkiruokavillitys punaiset pavut?

Ta­pio­ka-pal­lu­kat kup­li­vat teessä Ou­lus­sa­kin: ruoka- ja juo­ma­tren­dit tulevat nyt Aa­sias­ta – onko seu­raa­va jäl­ki­ruo­ka­vil­li­tys pu­nai­set pavut?

25.10.2022 10:00
Tilaajille
Ruokavaikuttaja Hanna Gullichsenilla on unelmatyömaa Oulussa – "Ruoka on niin pirun hyvää, että järki lähtee"

Ruo­ka­vai­kut­ta­ja Hanna Gul­lich­se­nil­la on unel­ma­työ­maa Oulussa – "Ruoka on niin pirun hyvää, että järki lähtee"

15.10.2022 18:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set pien­yrit­tä­jät ja -tuot­ta­jat kaup­pa­hal­liin – kah­vi­loi­ta ja ra­vin­to­loi­ta löytyy ym­pä­ris­tös­tä jo tar­peek­si

11.10.2022 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki vastaa kaup­pa­hal­lis­ta – halli me­nes­tyy, kun siellä asioi­daan

08.10.2022 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tum­ma­paah­toi­nen kahvi on val­lan­nut kah­vi­lat?

08.10.2022 05:15 4
Tilaajille
Syömässä: Pekurin Pation Magnolia tarjoaa kahvilaelämyksen ilman vehnää ja sokeria: "Mahtavaa, että Ouluun vielä mahtuu muitakin kuin ketjukahviloita"

Syö­mäs­sä: Pekurin Pation Mag­no­lia tarjoaa kah­vi­la­elä­myk­sen ilman vehnää ja so­ke­ria: "Mah­ta­vaa, että Ouluun vielä mahtuu mui­ta­kin kuin ket­ju­kah­vi­loi­ta"

28.07.2022 11:30
Tilaajille
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Kulttuuritalo Valve etsii uutta kahvila- ja ravintolayrittäjää

Kult­tuu­ri­ta­lo Valve etsii uutta kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­yrit­tä­jää

23.06.2022 12:19 3
Ravintolarajoituksista luopuminen sai oululaiset rauhallisesti liikkeelle kahviloihin ja yöelämään – "Moni on nyt varovaisen optimistinen"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen sai ou­lu­lai­set rau­hal­li­ses­ti liik­keel­le kah­vi­loi­hin ja yö­elä­mään – "Moni on nyt va­ro­vai­sen op­ti­mis­ti­nen"

10.03.2022 18:30 11
Tilaajille
Syömässä: Päivä tuhdisti liikkeelle joulupuurolla Kahvila Stockholmin aamiaisella

Syö­mäs­sä: Päivä tuh­dis­ti liik­keel­le jou­lu­puu­rol­la Kahvila Stock­hol­min aa­miai­sel­la

13.12.2021 07:30
Tilaajille