Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

uskonto
Oulun seudulta kotoisin oleva Ilari Kinnunen johtaa pohjoisen isoa seurakuntaa – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Oulun seu­dul­ta ko­toi­sin oleva Ilari Kin­nu­nen johtaa poh­joi­sen isoa seu­ra­kun­taa – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

06.11.2022 17:54 8
Tilaajille
Kaleva vieraili luostarissa keskellä Oulua – lue, mikä väärinkäsitys sai äiti Teresan sisaret repeämään nauruun sinivalkoisissa shareissa liikkuessaan

Kaleva vie­rai­li luos­ta­ris­sa kes­kel­lä Oulua – lue, mikä vää­rin­kä­si­tys sai äiti Teresan sisaret re­peä­mään nauruun si­ni­val­koi­sis­sa sha­reis­sa liik­kues­saan

16.07.2022 09:00 27
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä on luonut neljä kaupunkipyhiinvaellusreittiä Oulun keskustaan – reiteillä voi pohtia muun muassa kiireettömyyttä ja hengellisyyttä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on luonut neljä kau­pun­ki­py­hiin­vael­lus­reit­tiä Oulun kes­kus­taan – rei­teil­lä voi pohtia muun muassa kii­reet­tö­myyt­tä ja hen­gel­li­syyt­tä

12.07.2022 10:40 3
Oululaisen taidemaalari Sampo Kaikkosen kesänäyttely tuo uusia näkökulmia kirkkotaiteeseen – "Uskon epäilykselle ei ole aikaisemmassa kirkkotaiteessa ollut tilaa"

Ou­lu­lai­sen tai­de­maa­la­ri Sampo Kaik­ko­sen ke­sä­näyt­te­ly tuo uusia nä­kö­kul­mia kirk­ko­tai­tee­seen – "Uskon epäi­lyk­sel­le ei ole ai­kai­sem­mas­sa kirk­ko­tai­tees­sa ollut tilaa"

31.07.2021 11:26
Tilaajille
Nivalalaislähtöinen Juuso Lehtola liittyi pitkän kipuilun jälkeen katoliseen kirkkoon: "Ilmiönä se, että joku lähtee vanhoillislestadiolaisuudesta ja menee jonnekin muualle on äärimmäisen harvinaista"

Ni­va­la­lais­läh­töi­nen Juuso Lehtola liittyi pitkän ki­pui­lun jälkeen ka­to­li­seen kirk­koon: "Il­miö­nä se, että joku lähtee van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­ta ja menee jon­ne­kin muualle on ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta"

21.07.2021 06:00 37
Tilaajille
Essee: Halpatyövoiman rakentama luksuslomaparatiisi: "Dubai on kaunis kakku, jonka reseptissä olisi parantamisen varaa"

Essee: Hal­pa­työ­voi­man ra­ken­ta­ma luk­sus­lo­ma­pa­ra­tii­si: "Dubai on kaunis kakku, jonka re­sep­tis­sä olisi pa­ran­ta­mi­sen varaa"

18.07.2021 09:00 2
Tilaajille
Hengellisestä väkivallasta keskustellaan asiantuntijoiden johdolla Oulun tuomiokirkossa: "Turvallinen hengellinen yhteisö on sellainen, johon ei sisälly pakkoa tai pelkoa"

Hen­gel­li­ses­tä vä­ki­val­las­ta kes­kus­tel­laan asian­tun­ti­joi­den joh­dol­la Oulun tuo­mio­kir­kos­sa: "Tur­val­li­nen hen­gel­li­nen yhteisö on sel­lai­nen, johon ei sisälly pakkoa tai pelkoa"

07.07.2021 15:57 1
Katso, ihme taivainen! Joulun ilosanoma toistuu nykyään luterilaisessakin maailmassa seimiasetelmien välityksellä – Kuuntele juttu äänimuodossa

Katso, ihme tai­vai­nen! Joulun ilo­sa­no­ma toistuu nykyään lu­te­ri­lai­ses­sa­kin maail­mas­sa sei­mi­ase­tel­mien vä­li­tyk­sel­lä – Kuun­te­le juttu ää­ni­muo­dos­sa

25.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Sari Timonen oppi vuosia sitten viittomakielen taidon ja on nyt yksi Suomen kuudesta kuurojenpapista: "Jokaisen tulisi voida kuulla evankeliumia omalla kielellään"

Sari Timonen oppi vuosia sitten viit­to­ma­kie­len taidon ja on nyt yksi Suomen kuu­des­ta kuu­ro­jen­pa­pis­ta: "Jo­kai­sen tulisi voida kuulla evan­ke­liu­mia omalla kie­lel­lään"

24.11.2020 17:00
Tilaajille