Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hen­gel­li­ses­tä vä­ki­val­las­ta kes­kus­tel­laan asian­tun­ti­joi­den joh­dol­la Oulun tuo­mio­kir­kos­sa: "Tur­val­li­nen hen­gel­li­nen yhteisö on sel­lai­nen, johon ei sisälly pakkoa tai pelkoa"

Hengellinen väkivalta voi aiheuttaa pitkäaikaisia traumoja.

Oulun tuomiokirkossa järjestetään lauantaina 17. päivä hengellistä väkivaltaa ja toipumista käsittelevä puhetilaisuus Kaikki valta taivaassa ja maan päällä?, tiedottaa Oulun seurakuntayhtymä.

Tapahtumassa käsitellään hengellisen väkivallan sekä vallan ja turvallisuuden tunteita uskonnollisissa yhteisöissä asiantuntijoiden johdolla.

– Ymmärrämme tänään paremmin mielen saamia vaurioita ja sitä, miten hengellinen väkivalta voi syvästi vahingoittaa ihmistä, professori Antti Pentikäinen kertoo tiedotteessa.

Hengellinen väkivalta aiheuttaa pitkäaikaisia traumoja ja rikkoo ihmisten välisen yhteyden toisiinsa. Ensimmäinen askel kohti toipumista on traumojen tunnistaminen. Myös yhteisöllä on suuri merkitys erityisesti nuorten hengelliselle hyvinvoinnille.

– Nuoret ja nuoret aikuiset ilmaisevat selvästi hengellisen väkivallan kokemuksen ja osaavat sekä ovat siitä valmiita puhumaan. Turvallinen hengellinen yhteisö on sellainen, johon ei sisälly pakkoa tai pelkoa, pitkään nuoriso- ja kriisityötä tehnyt Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyöohjaaja Mono Kuoppala kuvailee.

Pentikäisen ja Kuoppalan lisäksi tilaisuudessa esiintyvä rovasti Jukka Hautala pohtii hengellisen vallankäytön ja väkivallan eroja kirkollisessa päätöksenteossa sekä sovinnon mahdollisuuksia eri uskontokuntien väillä.

Tapahtumaan oman näkökulmansa tuovat myös tuomiorovasti Satu Saarinen ja terapeutti (HLL) Kati Sarvela.