Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

USA:n presidentinvaalit
USA:n korkein oikeus torjui Pennsylvanian republikaanien vaatimuksen hylätä miljoonia postiääniä

USA:n korkein oikeus torjui Penn­syl­va­nian re­pub­li­kaa­nien vaa­ti­muk­sen hylätä mil­joo­nia pos­ti­ää­niä

09.12.2020 08:28 2
Autoritäärisyys on nyt todellinen uhka demokratialle
Kolumni

Au­to­ri­tää­ri­syys on nyt to­del­li­nen uhka de­mo­kra­tial­le

24.11.2020 12:00 10
Tilaajille
Essee: Idealismi ja pragmaattisuus tarvitsevat toisiaan: "Toivon, että Yhdysvalloissa nyt aletaan käyttää järkeä ja että Suomessa jatkossakin muistetaan käyttää myös sydäntä"

Essee: Idea­lis­mi ja prag­maat­ti­suus tar­vit­se­vat toi­siaan: "Toi­von, että Yh­dys­val­lois­sa nyt aletaan käyttää järkeä ja että Suo­mes­sa jat­kos­sa­kin muis­te­taan käyttää myös sy­dän­tä"

15.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Entä jos maapallolla olisi vain yksi Amerikka?
Kolumni

Entä jos maa­pal­lol­la olisi vain yksi Ame­rik­ka?

29.10.2020 12:00 1
Tilaajille
Pelottavan yhteiskuntakokeilun aika on pian ohi – "Trump näyttää valehtelevan aina, kun se on hyödyllistä"
Kolumni

Pe­lot­ta­van yh­teis­kun­ta­ko­kei­lun aika on pian ohi – "Trump näyttää va­leh­te­le­van aina, kun se on hyö­dyl­lis­tä"

27.10.2020 12:00 13
Tilaajille
Terveydestä tulossa vaalien suuri kysymys
Pääkirjoitus

Ter­vey­des­tä tulossa vaalien suuri kysymys

05.10.2020 20:00
Tilaajille
USA:n Venäjän-politiikka tärkeää Suomen kannalta - muuttaisiko presidentin vaihdos USA:n ulko- ja kauppapolitiikkaa?
Kolumni

USA:n Ve­nä­jän-po­li­tiik­ka tärkeää Suomen kan­nal­ta - muut­tai­si­ko pre­si­den­tin vaihdos USA:n ulko- ja kaup­pa­po­li­tiik­kaa?

18.09.2020 12:00
Tilaajille
USA:ssa kolme osavaltiota haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen postijupakan vuoksi

USA:ssa kolme osa­val­tio­ta haastaa Trumpin hal­lin­non oi­keu­teen pos­ti­ju­pa­kan vuoksi

26.08.2020 06:12
USA:n demokraatit nimesivät Joe Bidenin presidenttiehdokkaakseen

USA:n de­mo­kraa­tit ni­me­si­vät Joe Bidenin pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­seen

19.08.2020 08:10 1
Varapresidenttiehdokas Kamala Harris on ankara syyttäjä, mutta maltillisena pidetty poliitikko: "Yksi koko maan hienoimmista virkamiehistä"

Va­ra­pre­si­dent­ti­eh­do­kas Kamala Harris on ankara syyt­tä­jä, mutta mal­til­li­se­na pidetty po­lii­tik­ko: "Yksi koko maan hie­noim­mis­ta vir­ka­mie­his­tä"

12.08.2020 08:11 2
Aborttia ja pornoa vastaan – Kanye West aloitti presidentinvaalikampanjansa kyynelehtien

Abort­tia ja pornoa vastaan – Kanye West aloitti pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan­sa kyy­ne­leh­tien

20.07.2020 12:21 4
Demokraatit nimeävät presidenttiehdokkaan virtuaalikokouksessa – koronavirustartunnat taas nousussa Yhdysvalloissa

De­mo­kraa­tit ni­meä­vät pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan vir­tuaa­li­ko­kouk­ses­sa – ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat taas nou­sus­sa Yh­dys­val­lois­sa

25.06.2020 09:38
Korona vaikeuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaalin tuloksen ennustamista – tutkija: vaaliennusteet edelleen tarpeellisia

Korona vai­keut­taa Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lin tu­lok­sen en­nus­ta­mis­ta – tut­ki­ja: vaa­li­en­nus­teet edel­leen tar­peel­li­sia

25.06.2020 07:42 1
Trump vaatii kannattajiltaan vakuutusta: eivät saa haastaa presidenttiä oikeuteen, jos saavat vaalitilaisuudessa koronatartunnan

Trump vaatii kan­nat­ta­jil­taan va­kuu­tus­ta: eivät saa haastaa pre­si­dent­tiä oi­keu­teen, jos saavat vaa­li­ti­lai­suu­des­sa ko­ro­na­tar­tun­nan

12.06.2020 21:14 2