Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tytti Tuppurainen
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21
Tytti Tuppurainen saapui maanantai-iltana Münchenistä, juhlii nyt 10-vuotishääpäiväänsä Linnassa

Tytti Tup­pu­rai­nen saapui maa­nan­tai-il­ta­na Münc­he­nis­tä, juhlii nyt 10-vuo­tis­hää­päi­vään­sä Lin­nas­sa

06.12.2022 22:01 3
Tilaajille
Tytti Tuppurainen jatkaa eurooppalaisen demaripuolueen puheenjohtajistossa

Tytti Tup­pu­rai­nen jatkaa eu­roop­pa­lai­sen de­ma­ri­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa

17.10.2022 11:59 9
Opposition ryöpyttämä ministeri Tytti Tuppurainen laati kolmen kohdan korjauslistan valtionyhtiöille –  lue, miten Merja Kyllönen ja Juha Sipilä muistelevat Fortumin vaiheita

Op­po­si­tion ryö­pyt­tä­mä mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen laati kolmen kohdan kor­jaus­lis­tan val­tion­yh­tiöil­le –  lue, miten Merja Kyl­lö­nen ja Juha Sipilä muis­te­le­vat For­tu­min vai­hei­ta

06.10.2022 18:00 25
Tilaajille
Vihreään siirtymään lisää vauhtia – Suomen ilmastotavoitteesta ei tingitä

Vih­reään siir­ty­mään lisää vauhtia – Suomen il­mas­to­ta­voit­tees­ta ei tingitä

27.09.2022 06:00 35
Tilaajille
Fortum menettää miljardien sijoitukset, kun Saksa omii Uniperin – kesällä sovittu hätärahoitus maksetaan takaisin

Fortum me­net­tää mil­jar­dien si­joi­tuk­set, kun Saksa omii Uni­pe­rin – kesällä sovittu hä­tä­ra­hoi­tus mak­se­taan ta­kai­sin

21.09.2022 13:41 57
Fortum vahvistaa Uniper-neuvottelujen olevan loppusuoralla – esillä myös Fortumin myöntämän rahoituksen palauttaminen

Fortum vah­vis­taa Uni­per-neu­vot­te­lu­jen olevan lop­pu­suo­ral­la – esillä myös For­tu­min myön­tä­män ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen

20.09.2022 21:13 28
Bloomberg: Saksa kansallistamassa Uniperin, neuvottelut lähes valmiit

Bloom­berg: Saksa kan­sal­lis­ta­mas­sa Uni­pe­rin, neu­vot­te­lut lähes valmiit

20.09.2022 15:23 9
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle uusi viestintäasioista vastaava erityisavustaja

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sel­le uusi vies­tin­tä­asiois­ta vas­taa­va eri­tyis­avus­ta­ja

11.08.2022 11:49 12
Tuppurainen Uniperistä: Valtio haluaa estää ylimääräiset, aiheettomat kustannukset suomalaisille veronmaksajille

Tup­pu­rai­nen Uni­pe­ris­tä: Valtio haluaa estää yli­mää­räi­set, ai­heet­to­mat kus­tan­nuk­set suo­ma­lai­sil­le ve­ron­mak­sa­jil­le

19.07.2022 16:00 36
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toimii tällä viikolla pääministeri Marinin sijaisena

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen toimii tällä vii­kol­la pää­mi­nis­te­ri Marinin si­jai­se­na

19.07.2022 09:43 19
Purra vaatii eduskuntaa pikaisesti koolle Fortum-kriisistä aiheutuvan tuskanhien vuoksi – tiistain Tuppurainen ei riitä perussuomalaisille

Purra vaatii edus­kun­taa pi­kai­ses­ti koolle For­tum-krii­sis­tä ai­heu­tu­van tus­kan­hien vuoksi – tiis­tain Tup­pu­rai­nen ei riitä pe­rus­suo­ma­lai­sil­le

18.07.2022 13:18 58
Ministeri Tuppurainen tapasi Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäseniä – "Odotukset Suomen Nato-jäsenyyttä kohtaan ovat hyvin korkealla koko Itämeren alueen turvallisuuden näkökulmasta"

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen tapasi Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen jäseniä – "O­do­tuk­set Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä kohtaan ovat hyvin kor­keal­la koko Itä­me­ren alueen tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta"

26.05.2022 15:13 2
Tytti Tuppurainen kommentoi Kalevalle Nato-prosessin ratkaisuvaiheita suoraan Washingtonista: "Tämä etenee nyt varsin turvallisesti ja vakaasti" – lue oululaisministerin laaja haastattelu aiheesta

Tytti Tup­pu­rai­nen kom­men­toi Ka­le­val­le Na­to-pro­ses­sin rat­kai­su­vai­hei­ta suoraan Was­hing­to­nis­ta: "Tämä etenee nyt varsin tur­val­li­ses­ti ja va­kaas­ti" – lue ou­lu­lais­mi­nis­te­rin laaja haas­tat­te­lu ai­hees­ta

11.05.2022 21:56 12
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen pitää Rosatom-sopimuksen purkua odotettuna ja toivoo hankkeelle jatkoa uudella kokoonpanolla – "Liian arvokas menetettäväksi"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pitää Ro­sa­tom-so­pi­muk­sen purkua odo­tet­tu­na ja toivoo hank­keel­le jatkoa uudella ko­koon­pa­nol­la – "Liian arvokas me­ne­tet­tä­väk­si"

02.05.2022 11:28 7
Tilaajille
Tuppurainen toivoo EU:lta selkeitä linjauksia ruplissa maksamisesta – Fortuminkin omistama saksalainen Uniper taipumassa Venäjän vaateisiin

Tup­pu­rai­nen toivoo EU:lta sel­kei­tä lin­jauk­sia rup­lis­sa mak­sa­mi­ses­ta – For­tu­min­kin omis­ta­ma sak­sa­lai­nen Uniper tai­pu­mas­sa Venäjän vaa­tei­siin

28.04.2022 15:46 13
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen kommentoi VR:n tavaraliikenteen jatkumista: "Valtio-omisteisten yhtiöiden täytyy ottaa huomioon tämä muuttunut toimintaympäristö"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen kom­men­toi VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen jat­ku­mis­ta: "Val­tio-omis­teis­ten yh­tiöi­den täytyy ottaa huo­mioon tämä muut­tu­nut toi­min­taym­pä­ris­tö"

05.04.2022 11:01 18
HS: Allegro-junan liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä loppuu lauantaina – Ministeri Tuppurainen ohjeisti VR:ää kirjeellä

HS: Al­leg­ro-ju­nan lii­ken­nöin­ti Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin välillä loppuu lauan­tai­na – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen oh­jeis­ti VR:ää kir­jeel­lä

25.03.2022 06:37 2
Oululaisministeri Tytti Tuppurainen kertoo saaneensa koronavirustartunnan, jättäytyy etätöihin

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kertoo saa­neen­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, jät­täy­tyy etä­töi­hin

02.03.2022 19:53