Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tytti Tuppurainen
Jussi Halla-aho sai puhemiesvaalissa vain 91 ääntä – Oululaisedustaja Tuppurainen HS:lle: Demareilta niukasti tukea puhemiehelle

Jussi Hal­la-aho sai pu­he­mies­vaa­lis­sa vain 91 ääntä – Ou­lu­lai­se­dus­ta­ja Tup­pu­rai­nen HS:lle: De­ma­reil­ta niu­kas­ti tukea pu­he­mie­hel­le

06.02.2024 18:52 113
Oululaisesta Tytti Tuppuraisesta tuli yllättäen opposition ykköstykki – Hänestä poliittisessa ilmapiirissä on nyt jotain hyvin kolkkoa: "Historiassa tällainen on yleensä johtanut kohtalokkaisiin seurauksiin"

Ou­lu­lai­ses­ta Tytti Tup­pu­rai­ses­ta tuli yl­lät­täen op­po­si­tion yk­kös­tyk­ki – Hänestä po­liit­ti­ses­sa il­ma­pii­ris­sä on nyt jotain hyvin kolk­koa: "His­to­rias­sa täl­lai­nen on yleensä joh­ta­nut koh­ta­lok­kai­siin seu­rauk­siin"

23.09.2023 18:00 138
Tilaajille
Oululaiskansanedustaja Tytti Tuppurainen valittiin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Ou­lu­lais­kan­sa­ne­dus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen va­lit­tiin SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

07.09.2023 14:56 38
Tytti Tuppurainen haastaa sittenkin Krista Kiurun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta

Tytti Tup­pu­rai­nen haastaa sit­ten­kin Krista Kiurun SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

07.09.2023 09:33 30
Tuppurainen vie ulkoasiainvaliokunnan presidentin pakeille –Uusi puheenjohtaja haluaa varmistaa eduskunnan mahdollisuudet vaikuttaa  Suomen Nato-asioihin

Tup­pu­rai­nen vie ul­koa­siain­va­lio­kun­nan pre­si­den­tin pa­keil­le –Uusi pu­heen­joh­ta­ja haluaa var­mis­taa edus­kun­nan mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa Suomen Na­to-asioi­hin

06.07.2023 06:00 8
Tilaajille
Oululaisesta Tytti Tuppuraisesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja

Ou­lu­lai­ses­ta Tytti Tup­pu­rai­ses­ta ul­koa­sian­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

28.06.2023 18:43 22
SDP:n Tuppurainen tyrmää: Turun tunnin juna on väärä valinta ja suuren luokan siltarumpupolitiikkaa

SDP:n Tup­pu­rai­nen tyrmää: Turun tunnin juna on väärä valinta ja suuren luokan sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaa

16.06.2023 21:15 44
Tilaajille
Demokraatti: Oululaispoliitikko Tytti Tuppurainen ei hae SDP:n puheenjohtajuutta

De­mok­raat­ti: Ou­lu­lais­po­lii­tik­ko Tytti Tup­pu­rai­nen ei hae SDP:n pu­heen­joh­ta­juut­ta

02.05.2023 18:23 21
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21
Tytti Tuppurainen saapui maanantai-iltana Münchenistä, juhlii nyt 10-vuotishääpäiväänsä Linnassa

Tytti Tup­pu­rai­nen saapui maa­nan­tai-il­ta­na Münc­he­nis­tä, juhlii nyt 10-vuo­tis­hää­päi­vään­sä Lin­nas­sa

06.12.2022 22:01 3
Tilaajille
Tytti Tuppurainen jatkaa eurooppalaisen demaripuolueen puheenjohtajistossa

Tytti Tup­pu­rai­nen jatkaa eu­roop­pa­lai­sen de­ma­ri­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa

17.10.2022 11:59 9
Opposition ryöpyttämä ministeri Tytti Tuppurainen laati kolmen kohdan korjauslistan valtionyhtiöille –  lue, miten Merja Kyllönen ja Juha Sipilä muistelevat Fortumin vaiheita

Op­po­si­tion ryö­pyt­tä­mä mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen laati kolmen kohdan kor­jaus­lis­tan val­tio­nyh­tiöil­le –  lue, miten Merja Kyl­lö­nen ja Juha Sipilä muis­te­le­vat For­tu­min vai­hei­ta

06.10.2022 18:00 26
Tilaajille
Vihreään siirtymään lisää vauhtia – Suomen ilmastotavoitteesta ei tingitä

Vih­reään siir­ty­mään lisää vauhtia – Suomen il­mas­to­ta­voit­tees­ta ei tingitä

27.09.2022 06:00 35
Tilaajille
Fortum menettää miljardien sijoitukset, kun Saksa omii Uniperin – kesällä sovittu hätärahoitus maksetaan takaisin

Fortum me­net­tää mil­jar­dien si­joi­tuk­set, kun Saksa omii Uni­pe­rin – kesällä sovittu hä­tä­ra­hoi­tus mak­se­taan ta­kai­sin

21.09.2022 13:41 57
Fortum vahvistaa Uniper-neuvottelujen olevan loppusuoralla – esillä myös Fortumin myöntämän rahoituksen palauttaminen

Fortum vah­vis­taa Uni­per-neu­vot­te­lu­jen olevan lop­pu­suo­ral­la – esillä myös For­tu­min myön­tä­män ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen

20.09.2022 21:13 28
Bloomberg: Saksa kansallistamassa Uniperin, neuvottelut lähes valmiit

Bloom­berg: Saksa kan­sal­lis­ta­mas­sa Uni­pe­rin, neu­vot­te­lut lähes valmiit

20.09.2022 15:23 9
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­giayh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle uusi viestintäasioista vastaava erityisavustaja

Eu­roop­pa- ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sel­le uusi vies­tin­täa­siois­ta vas­taa­va eri­tyi­sa­vus­ta­ja

11.08.2022 11:49 12
Tuppurainen Uniperistä: Valtio haluaa estää ylimääräiset, aiheettomat kustannukset suomalaisille veronmaksajille

Tup­pu­rai­nen Uni­pe­ris­tä: Valtio haluaa estää yli­mää­räi­set, ai­heet­to­mat kus­tan­nuk­set suo­ma­lai­sil­le ve­ron­mak­sa­jil­le

19.07.2022 16:00 36
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toimii tällä viikolla pääministeri Marinin sijaisena

Eu­roop­pa- ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen toimii tällä vii­kol­la pää­mi­nis­te­ri Marinin si­jai­se­na

19.07.2022 09:43 19