Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Tykkylumi
Rokualla raivataan retkeilyreittejä – Tykkylumi kaatoi ja katkoi puita

Ro­kual­la rai­va­taan ret­kei­ly­reit­te­jä – Tyk­ky­lu­mi kaatoi ja katkoi puita

14.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Tykkylumi ja lauhtuva sää aiheuttivat vikasuman sähkönjakelussa Kainuussa –  Kymmenittäin asentajia ja metsureita urakoi korjaustöissä

Tyk­ky­lu­mi ja lauh­tu­va sää ai­heut­ti­vat vi­ka­su­man säh­kön­ja­ke­lus­sa Kai­nuus­sa – Kym­me­nit­täin asen­ta­jia ja met­su­rei­ta urakoi kor­jaus­töis­sä

13.01.2022 14:08 3
Tilaajille
Nopeat sään vaihtelut aiheuttaneet sähkökatkoja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta

Nopeat sään vaih­te­lut ai­heut­ta­neet säh­kö­kat­ko­ja eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta ja Kai­nuu­ta

12.01.2022 20:09
Tilaajille
Caruna huolissaan: Tykkylumi voi aiheuttaa sähkökatkoja – "Jos sähkölinjan päälle on kaatunut puu, poistu hyppien tai loikkien"

Caruna huo­lis­saan: Tyk­ky­lu­mi voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja – "Jos säh­kö­lin­jan päälle on kaa­tu­nut puu, poistu hyppien tai loik­kien"

16.12.2021 15:51 2
Tilaajille
Lumikuorma puissa ja jäätävä sade aiheuttavat ongelmia – lisääntyvätkö sähkökatkot yhä Oulun seudulla?

Lu­mi­kuor­ma puissa ja jäätävä sade ai­heut­ta­vat on­gel­mia – li­sään­ty­vät­kö säh­kö­kat­kot yhä Oulun seu­dul­la?

14.12.2021 13:36
Tilaajille
Tykkylumesta suuri lasku metsänomistajille – jopa miljoonan kuution ylimääräiset hakkuut

Tyk­ky­lu­mes­ta suuri lasku met­sän­omis­ta­jil­le – jopa mil­joo­nan kuution yli­mää­räi­set hakkuut

31.03.2018 00:33 18
Kainuun tykkylumikriisistä jopa 10 miljoonan euron lasku sähköyhtiölle

Kainuun tyk­ky­lu­mi­krii­sis­tä jopa 10 mil­joo­nan euron lasku säh­kö­yh­tiöl­le

08.03.2018 07:09 33
Sisäministeri haluaa nopeampaa puuttumista pitkiin sähkökatkoihin: "Toimivalta on kohdallaan"

Si­sä­mi­nis­te­ri haluaa no­peam­paa puut­tu­mis­ta pitkiin säh­kö­kat­koi­hin: "Toi­mi­val­ta on koh­dal­laan"

31.01.2018 14:54 7
"Kuuraa muodostuu niin, että metsästä vain rutina kuuluu" – Sähkölinjojen korjaajat tehneet kymmenien tuntien työputkia

"Kuuraa muo­dos­tuu niin, että met­säs­tä vain rutina kuu­luu" – Säh­kö­lin­jo­jen kor­jaa­jat tehneet kym­me­nien tuntien työ­put­kia

26.01.2018 17:14 29
Voimajohtojen uusiminen aloitetaan Kainuussa – sähköasemaa laajennetaan Suomussalmella

Voi­ma­joh­to­jen uu­si­mi­nen aloi­te­taan Kai­nuus­sa – säh­kö­ase­maa laa­jen­ne­taan Suo­mus­sal­mel­la

15.01.2018 15:13 13
Ministerit eivät antaisi yritysten pyytää Puolustusvoimilta virka-apua suurissakaan sähkökatkoksissa

Mi­nis­te­rit eivät antaisi yri­tys­ten pyytää Puo­lus­tus­voi­mil­ta vir­ka-apua suu­ris­sa­kaan säh­kö­kat­kok­sis­sa

11.01.2018 05:00 111

Tyk­ky­lu­mi­on­gel­mat hel­pot­ti­vat, Kainuun ter­veys­ase­mat ja hoi­va­yk­si­köt pa­laa­vat nor­maa­liin au­ki­oloon

09.01.2018 12:26
Tykkylumi aiheuttaa tuhoja kolmessa maakunnassa - yksistään Kainuussa puhutaan kymmenistä tuhansista kuutioista

Tyk­ky­lu­mi ai­heut­taa tuhoja kol­mes­sa maa­kun­nas­sa - yk­sis­tään Kai­nuus­sa pu­hu­taan kym­me­nis­tä tu­han­sis­ta kuu­tiois­ta

08.01.2018 17:05 18
Pelastuslaitos: Kainuussa sähköttömiä talouksia on enää satoja, osassa kuntia tilanne palautumassa normaaliksi

Pe­las­tus­lai­tos: Kai­nuus­sa säh­köt­tö­miä ta­louk­sia on enää satoja, osassa kuntia tilanne pa­lau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si

07.01.2018 20:29 11
MTK: Tykkylumi aiheuttamassa isot menetykset metsänomistajille - kenttäpäällikön mukaan tuhot jopa ennennäkemättömiä

MTK: Tyk­ky­lu­mi ai­heut­ta­mas­sa isot me­ne­tyk­set met­sän­omis­ta­jil­le - kent­tä­pääl­li­kön mukaan tuhot jopa en­nen­nä­ke­mät­tö­miä

07.01.2018 11:07 92
Sähköt ovat yhä poikki tuhansilta Kainuussa – naapuriapua tarvitaan tulevina vuorokausina

Sähköt ovat yhä poikki tu­han­sil­ta Kai­nuus­sa – naa­pu­ri­apua tar­vi­taan tu­le­vi­na vuo­ro­kau­si­na

06.01.2018 17:19 38
"Sisun syntysijoilla" Suomussalmella huumori on riittänyt ilman sähköäkin

"Sisun syn­ty­si­joil­la" Suo­mus­sal­mel­la huumori on riit­tä­nyt ilman säh­köä­kin

06.01.2018 08:54 2
Tykkylumitilanne Kainuussa pahenee - sähköttömiä kotitalouksia oli illalla yli 4000 ja määrä kasvaa

Tyk­ky­lu­mi­ti­lan­ne Kai­nuus­sa pahenee - säh­köt­tö­miä ko­ti­ta­louk­sia oli illalla yli 4000 ja määrä kasvaa

05.01.2018 20:20 54
Kainuulainen Soili Heikura keittää kahvit nyt aggregaatilla – illalla sähköittä oli tuhansia talouksia

Kai­nuu­lai­nen Soili Heikura keittää kahvit nyt ag­gre­gaa­til­la – illalla säh­köit­tä oli tu­han­sia ta­louk­sia

05.01.2018 18:52 23

Kai­nuus­sa vajaa tuhat kotia vailla sähköä - osa ollut säh­köt­tä jo yli neljä vuo­ro­kaut­ta

05.01.2018 03:16 4