Tuula Haatainen
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 14:06
Tilaajille
Saksa kirjaamassa lakiin oikeuden etätöihin – Työministeri Haatainen: Työehtosopimusjärjestelmä paras tapa ratkaista asioita

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työ­eh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00 4
Työministeri Haatainen: Nuorten työllistämiseksi valmisteilla työllistämispalkkio työnantajille

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Nuorten työl­lis­tä­mi­sek­si val­mis­teil­la työl­lis­tä­mis­palk­kio työn­an­ta­jil­le

18.08.2020 16:51 2
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:41 2
Koronaepäillyn testi oli negatiivinen – hallitus palaa normaalisti töihin, aamupäivän istunnot etänä

Ko­ro­na­epäil­lyn testi oli ne­ga­tii­vi­nen – hal­li­tus palaa nor­maa­lis­ti töihin, aa­mu­päi­vän is­tun­not etänä

08.05.2020 10:39 13
Ravintolat saavat 123 miljoonaa euroa – 350 miljoonaa vaatineen MaRan mukaan korvaus ei riitä ja järjestö arvostelee tukea epäoikeudenmukaisena monen ravintolan yritysryppäille

Ra­vin­to­lat saavat 123 mil­joo­naa euroa – 350 mil­joo­naa vaa­ti­neen MaRan mukaan korvaus ei riitä ja jär­jes­tö ar­vos­te­lee tukea epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na monen ra­vin­to­lan yri­tys­ryp­päil­le

06.05.2020 20:25 33
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo yli 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­si­osai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo yli 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:26 21