Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Petokset
IS: Janne Niinimaa ei ilmestynyt Helsingin käräjäoikeuden istuntoon – syytetään törkeästä veropetoksesta

IS: Janne Nii­ni­maa ei il­mes­ty­nyt Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den is­tun­toon – syy­te­tään tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta

10.01.2024 10:44 9
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00 7
Tilaajille
Juristi huijasi asiakastaan törkeästi Oulussa, hovioikeus kovensi rangaistusta

Juristi huijasi asia­kas­taan tör­keäs­ti Ou­lus­sa, ho­vi­oi­keus kovensi ran­gais­tus­ta

01.09.2023 06:30 11
Tilaajille
"Kohuprinssi" Rami Jaberin oikeudenkäynti Oulussa siirtyy – Syyttäjä yllättyi, kun saksalaistuomioistuin päätti vapauttaa kesällä Jaberin

"Ko­hup­rins­si" Rami Jaberin oi­keu­den­käyn­ti Oulussa siirtyy – Syyt­tä­jä yl­lät­tyi, kun sak­sa­lais­tuo­miois­tuin päätti va­paut­taa kesällä Jaberin

11.08.2023 06:00
Tilaajille
Nainen huijasi pelikonsoleita havitelleita netin välityksellä Oulussa – oikeuden mielestä kyseessä oli suunnitelmallinen rikossarja

Nainen huijasi pe­li­kon­so­lei­ta ha­vi­tel­lei­ta netin vä­li­tyk­sel­lä Oulussa – oi­keu­den mie­les­tä ky­sees­sä oli suun­ni­tel­mal­li­nen ri­kos­sar­ja

09.08.2023 16:02 1
Tilaajille
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – Verohallinto varoittaa huijausviesteistä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – Ve­ro­hal­lin­to va­roit­taa hui­jaus­vies­teis­tä

01.08.2023 10:49 2
Oululaista entistä NHL-pelaajaa Janne Niinimaata vastaan nostettu syyte törkeästä veropetoksesta

Ou­lu­lais­ta entistä NHL-pe­laa­jaa Janne Nii­ni­maa­ta vastaan nos­tet­tu syyte tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta

17.07.2023 17:44 2
Oulun poliisi varoittaa Facebookin kautta verkkopankkitunnuksia kalastelevista huijareista – uhrit menettäneet jopa 10 000 euroa huijareille

Oulun poliisi va­roit­taa Fa­ce­boo­kin kautta verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ka­las­te­le­vis­ta hui­ja­reis­ta – uhrit me­net­tä­neet jopa 10 000 euroa hui­ja­reil­le

12.06.2023 14:07 3
Kärppien nimissä esiintynyt oululaismies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Kärp­pien nimissä esiin­ty­nyt ou­lu­lais­mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen

12.05.2023 14:16 1
Tilaajille
Kärp­pien nimissä esiin­ty­nyt ou­lu­lais­mies vastasi petosrikossyytteisiin – Esille nousivat myös juniorijalkapalloturnaus, sairaalan lastentapahtuma ja pt–palvelut

Kärp­pien nimissä esiin­ty­nyt ou­lu­lais­mies vastasi pe­tos­ri­kos­syyt­tei­siin – Esille nou­si­vat myös ju­nio­ri­jal­ka­pal­lo­tur­naus, sai­raa­lan las­ten­ta­pah­tu­ma ja pt–­pal­ve­lut

14.04.2023 16:14 5
Tilaajille
Sijoitushuijarit ovat vieneet kymmeniä tuhansia euroja virtuaalivaluuttaan liittyviä huijauksilla – Lapin poliisille useita ilmoituksia tapauksista

Si­joi­tus­hui­ja­rit ovat vieneet kym­me­niä tu­han­sia euroja vir­tuaa­li­va­luut­taan liit­ty­viä hui­jauk­sil­la – Lapin po­lii­sil­le useita il­moi­tuk­sia ta­pauk­sis­ta

28.03.2023 11:42 8
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

03.03.2023 14:25
Tilaajille
Oululaismies nosti toisen nimissä tuhansien eurojen edestä pikavippejä ja laittoi naisen ostamaan itselleen tavaroita väkivallalla uhaten – oikeus tuomitsi yli vuodeksi vankeuteen

Ou­lu­lais­mies nosti toisen nimissä tu­han­sien eurojen edestä pi­ka­vip­pe­jä ja laittoi naisen os­ta­maan it­sel­leen ta­va­roi­ta vä­ki­val­lal­la uhaten – oikeus tuo­mit­si yli vuo­dek­si van­keu­teen

24.01.2023 21:49 2
Tilaajille
Oulussakin tutkitaan jättimäistä sijoituspetosvyyhteä – KRP:  Kaikki eivät ole tietoisia siitä, että heitä huijataan parhaillaan

Ou­lus­sa­kin tut­ki­taan jät­ti­mäis­tä si­joi­tus­pe­tos­vyyh­teä – KRP:  Kaikki eivät ole tie­toi­sia siitä, että heitä hui­ja­taan par­hail­laan

13.01.2023 17:00 24
Tilaajille
Kansainvälinen rikosorganisaatio huijasi tuhansia suomalaisia kryptosijoittajia, Suomen poliisi mukana tutkinnassa

Kan­sain­vä­li­nen ri­kos­or­ga­ni­saa­tio huijasi tu­han­sia suo­ma­lai­sia kryp­to­si­joit­ta­jia, Suomen poliisi mukana tut­kin­nas­sa

16.11.2022 15:22 4
Syyte: Valepoliisi soitti naiselle Kuusamossa, urkki tiedot ja vei rahat – jopa kolmen euron summa hävisi tililtä

Syyte: Va­le­po­lii­si soitti nai­sel­le Kuu­sa­mos­sa, urkki tiedot ja vei rahat – jopa kolmen euron summa hävisi tililtä

09.11.2022 15:58
Tilaajille
Oululainen nainen tehtaili rakkauspetoksia Pohjois-Pohjanmaalla – huijasi petoksilla iäkkäiltä miehiltä 170 000 euroa

Ou­lu­lai­nen nainen teh­tai­li rak­kaus­pe­tok­sia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – huijasi pe­tok­sil­la iäk­käil­tä mie­hil­tä 170 000 euroa

08.11.2022 10:43 2
Rovaniemeläismies tilasi 180 puhelinta tekaisemiensa yritysten piikkiin – aiheutti yrityksille 113 000 euron vahingon

Ro­va­nie­me­läis­mies tilasi 180 pu­he­lin­ta te­kai­se­mien­sa yri­tys­ten piik­kiin – ai­heut­ti yri­tyk­sil­le 113 000 euron va­hin­gon

24.10.2022 21:28 1
Tilaajille
Seurakunnan maksusitoumuksia väärennettiin Raahessa

Seu­ra­kun­nan mak­su­si­tou­muk­sia vää­ren­net­tiin Raa­hes­sa

18.10.2022 15:09
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii laajaa verkkotunnusten myyntiin liittyvää petossarjaa – uhreiksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Oulun poliisi tutkii laajaa verk­ko­tun­nus­ten myyn­tiin liit­ty­vää pe­tos­sar­jaa – uh­reik­si jou­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä

07.10.2022 13:42 1