Tukes
Tukes: Aurinkovoimaloiden asennuksessa paljastunut vakavia virheitä, osassa jopa palovaara

Tukes: Au­rin­ko­voi­ma­loi­den asen­nuk­ses­sa pal­jas­tu­nut vakavia vir­hei­tä, osassa jopa pa­lo­vaa­ra

27.08.2020 10:14 9
Beirutissa räjähtänyttä ainetta valvotaan Suomessa tiukasti – "En näe, että Suomessa voisi tapahtua"

Bei­ru­tis­sa rä­jäh­tä­nyt­tä ainetta val­vo­taan Suo­mes­sa tiu­kas­ti – "En näe, että Suo­mes­sa voisi ta­pah­tua"

05.08.2020 16:48 4
Hyttyskarkottimet ovat nousseet kesän hitiksi, mutta osa laitteista sisältää erittäin helposti syttyvää kaasua – "Ei voida sanoa, mitä aineita käytetään ja kuinka paljon"

Hyt­tys­kar­kot­ti­met ovat nous­seet kesän hi­tik­si, mutta osa lait­teis­ta si­säl­tää erit­täin hel­pos­ti syt­ty­vää kaasua – "Ei voida sanoa, mitä aineita käy­te­tään ja kuinka paljon"

22.07.2020 06:00 2
Tilaajille
Tukes varoittaa huijareista, jotka väittävät tekevänsä sähkötarkastuksia viraston määräyksestä – huijauksista ilmoitettu Oulun seudulla

Tukes va­roit­taa hui­ja­reis­ta, jotka väit­tä­vät te­ke­vän­sä säh­kö­tar­kas­tuk­sia vi­ras­ton mää­räyk­ses­tä – hui­jauk­sis­ta il­moi­tet­tu Oulun seu­dul­la

10.06.2020 10:07 4
Kuluttajille myytävissä autonostimissa on hengenvaara, tuotteet palautettava ostopaikkaan

Ku­lut­ta­jil­le myy­tä­vis­sä au­to­nos­ti­mis­sa on hen­gen­vaa­ra, tuot­teet pa­lau­tet­ta­va os­to­paik­kaan

27.05.2020 11:06 0