Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tiet
Oulun Kuusamontien mysteerimontun syyksi selvisi kaukolämpöputken asennukseen liittyvä alitus – korjaustyöt kestävät vielä syksyyn

Oulun Kuu­sa­mon­tien mys­tee­ri­mon­tun syyksi selvisi kau­ko­läm­pö­put­ken asen­nuk­seen liit­ty­vä alitus – kor­jaus­työt kes­tä­vät vielä syksyyn

30.08.2023 13:51 12
Tilaajille
Sankivaaraan vievän Mikonmäentien kunnostamista suunnitellaan – "Semmoisia rooppeja siinä on, että ei voi kovaa ajaa"

San­ki­vaa­raan vievän Mi­kon­mäen­tien kun­nos­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan – "Sem­moi­sia roop­pe­ja siinä on, että ei voi kovaa ajaa"

01.08.2023 18:00 34
Tilaajille
Kuka rikkoi Romppaisensalmen sillan Taivalkoskella? Jokijärventielle painorajoitus, sillan korjaaminen aloitetaan ensi viikolla

Kuka rikkoi Romp­pai­sen­sal­men sillan Tai­val­kos­kel­la? Jo­ki­jär­ven­tiel­le pai­no­ra­joi­tus, sillan kor­jaa­mi­nen aloi­te­taan ensi vii­kol­la

20.06.2023 13:45 12
Tilaajille
Syyte utajärvisen yksityistien katkaisusta kaatui hovioikeudessa

Syyte uta­jär­vi­sen yk­si­tyis­tien kat­kai­sus­ta kaatui ho­vi­oi­keu­des­sa

01.06.2023 16:06 6
Tilaajille
Kontinkankaalle tehdään kokonaan uusi tieyhteys Professoritien ja Kiviharjutien väliin

Kon­tin­kan­kaal­le tehdään ko­ko­naan uusi tie­yh­teys Pro­fes­so­ri­tien ja Ki­vi­har­ju­tien väliin

19.04.2023 12:05 21
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle ennustetaan tavanomaista kelirikkoa, mutta onko tämä totuus – lähetä kuva suuresta kuopasta tiessä  ja vastaa kyselyyn

Poh­jois-Poh­jan­maal­le en­nus­te­taan ta­van­omais­ta ke­li­rik­koa, mutta onko tämä totuus – lähetä kuva suu­res­ta kuo­pas­ta tiessä ja vastaa ky­se­lyyn

12.04.2023 10:04 21
Kaleva sai turistikierroksen "vaarallisen kapealla" Virpiniementiellä – erityisesti talvikelit aiheuttaneet päänvaivaa: "Miten kukaan ei ole kuollut"

Kaleva sai tu­ris­ti­kier­rok­sen "vaa­ral­li­sen ka­peal­la" Vir­pi­nie­men­tiel­lä – eri­tyi­ses­ti tal­vi­ke­lit ai­heut­ta­neet pään­vai­vaa: "Miten kukaan ei ole kuol­lut"

20.03.2023 05:00 48
Tilaajille
Oulun kaupunki kuvauttaa 1 740 kilometriä omaa tie- ja puistoverkostoaan – "Tällä säästetään aikaa ja rahaa"

Oulun kau­pun­ki ku­vaut­taa 1 740 ki­lo­met­riä omaa tie- ja puis­to­ver­kos­toaan – "Tällä sääs­te­tään aikaa ja rahaa"

08.03.2023 06:10 9
Tiet eivät auraudu ja hiekoitu sormia napsauttamalla
Kolumni

Tiet eivät auraudu ja hie­koi­tu sormia nap­saut­ta­mal­la

26.01.2023 18:00 7
Tilaajille
Siikajoentie sai Suomen surkeimman tittelin, mutta onko se kaikista huonoin – Kaleva kaipaa kuvia huonokuntoisista teistä!

Sii­ka­joen­tie sai Suomen sur­keim­man tit­te­lin, mutta onko se kai­kis­ta huonoin – Kaleva kaipaa kuvia huo­no­kun­toi­sis­ta teistä!

30.11.2022 09:24 3
Vanha Kaleva: Kiwihiiltä ryhdytään jälleen käyttämään weturien polttoaineena

Vanha Kaleva: Ki­wi­hiil­tä ryh­dy­tään jälleen käyt­tä­mään we­tu­rien polt­to­ai­nee­na

29.11.2022 10:00
Tilaajille
Suomen surkein kylätie kuvattiin Siikajoella – "Isoimmat kuopat ovat ulkopaikkakuntalaisille jopa vaarallisia"

Suomen surkein kylätie ku­vat­tiin Sii­ka­joel­la – "I­soim­mat kuopat ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le jopa vaa­ral­li­sia"

25.11.2022 15:01 9
Tilaajille
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46 12
Tilaajille
Oulun Ritaharjuntie siirtyy osittain uudelle tieosuudelle keskiviikon ja torstain välisenä yönä

Oulun Ri­ta­har­jun­tie siirtyy osit­tain uudelle tie­osuu­del­le kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yönä

21.06.2022 16:22 7
Rautatienkatu suljetaan liikenteeltä tietöiden vuoksi – katso kiertoreitti tästä

Rau­ta­tien­ka­tu sul­je­taan lii­ken­teel­tä tie­töi­den vuoksi – katso kier­to­reit­ti tästä

10.06.2022 14:42 5
Oulun Lentokentäntien risteykseen tulossa lisäkaistoja – lähialueella selvitetään myös teiden yhdistämistä ja yhden tien siirtoa

Oulun Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­seen tulossa li­sä­kais­to­ja – lä­hi­alueel­la sel­vi­te­tään myös teiden yh­dis­tä­mis­tä ja yhden tien siirtoa

24.05.2022 19:50 10
Hyppäsimme Jukka Kuhan maitoauton kyytiin pikkuteille – Pohjoisen tiestöä paikataan kuin  purukumilla, Oulun yliopiston professorin mielestä tieongelmien juurisyyt pitäisi kaivaa esille

Hyp­pä­sim­me Jukka Kuhan mai­to­au­ton kyytiin pik­ku­teil­le – Poh­joi­sen tiestöä pai­ka­taan kuin pu­ru­ku­mil­la, Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin mie­les­tä tie­on­gel­mien juu­ri­syyt pitäisi kaivaa esille

30.04.2022 08:48 12
Tilaajille
Suomen maanteistä suuri osa voi jäädä talven jäljiltä reikäiseen kuntoon, koska sota nosti tärkeän raaka-aineen hinnan pilviin – "Asfalttikoneista tulee tien päällä harvinaisempi näky"

Suomen maan­teis­tä suuri osa voi jäädä talven jäl­jil­tä rei­käi­seen kun­toon, koska sota nosti tärkeän raa­ka-ai­neen hinnan pilviin – "As­falt­ti­ko­neis­ta tulee tien päällä har­vi­nai­sem­pi näky"

14.04.2022 08:08 12
Tilaajille

Tie sul­jet­tiin Uta­jär­vel­lä pu­don­neen säh­kö­joh­don vuoksi

14.07.2021 11:40
Kelirikkoa Sallan sivuteillä

Ke­li­rik­koa Sallan si­vu­teil­lä

27.05.2021 14:50
Tilaajille