Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sillat
Vanhaa ristikkosiltaa korjataan Kiimingin keskustassa – autoliikenne on katkaistu mutta kevyt liikenne kulkee sillalla koko remontin ajan

Vanhaa ris­tik­ko­sil­taa kor­ja­taan Kii­min­gin kes­kus­tas­sa – au­to­lii­ken­ne on kat­kais­tu mutta kevyt lii­ken­ne kulkee sil­lal­la koko re­mon­tin ajan

31.05.2023 06:30
Tilaajille
Kysäisimme: Maalataanko uusitut Hupisaarten sillat valkoisiksi?

Ky­säi­sim­me: Maa­la­taan­ko uusitut Hu­pi­saar­ten sillat val­koi­sik­si?

20.05.2023 06:11 7
Latokartanon uusi ylikulkusilta Oulun Äimärautiolla avataan liikenteelle alkukesästä

La­to­kar­ta­non uusi yli­kul­kusil­ta Oulun Äi­mä­rau­tiol­la avataan lii­ken­teel­le al­ku­ke­säs­tä

27.04.2023 17:13 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hiuk­ka­baa­na mahtuu Poik­ki­maan­tien sil­lal­le

20.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Kiimingin silta perjantaina pois käytöstä tutkimustöiden takia

Kii­min­gin silta per­jan­tai­na pois käy­tös­tä tut­ki­mus­töi­den takia

26.11.2021 13:51 2
Tilaajille
Lintumaisen hillitysti kaareileva Siivenkantama voitti Hartaanselän siltakilpailun – asuntomessualueen yhdistävä kevyen liikenteen silta aiotaan sisällyttää jo ensi vuoden talousarvioon

Lin­tu­mai­sen hil­li­tys­ti kaa­rei­le­va Sii­ven­kan­ta­ma voitti Har­taan­se­län sil­ta­kil­pai­lun – asun­to­mes­su­alueen yh­dis­tä­vä kevyen lii­ken­teen silta aiotaan si­säl­lyt­tää jo ensi vuoden ta­lous­ar­vioon

18.11.2021 17:55 38
Tilaajille
Kiiminkijoen ylittävän sillan liikenne ohjataan uudelle sillalle ensi viikosta alkaen

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne oh­ja­taan uudelle sil­lal­le ensi vii­kos­ta alkaen

01.04.2021 10:32 4

Än­ges­le­vän­joen silta pe­rus­pa­ran­ne­taan Li­min­gas­sa – kun­nos­tus­töi­den on tar­koi­tus val­mis­tua lo­ka­kuus­sa

26.03.2021 15:50 1
Kiiminkijoen varasilta puretaan lähiviikkoina – "Sillä tavalla valmistellaan, että ennen tulvia olisi varasilta purettu"

Kii­min­ki­joen va­rasil­ta pu­re­taan lä­hi­viik­koi­na – "Sillä tavalla val­mis­tel­laan, että ennen tulvia olisi va­rasil­ta pu­ret­tu"

26.03.2021 07:00 14
Tilaajille
Oululaisen Normekin siltatyömaalla Uumajassa vakava onnettomuus – osa rakenteilla olevasta sillasta romahti kesken asennuksen

Ou­lu­lai­sen Nor­me­kin sil­ta­työ­maal­la Uu­ma­jas­sa vakava on­net­to­muus – osa ra­ken­teil­la ole­vas­ta sil­las­ta romahti kesken asen­nuk­sen

15.09.2020 18:15 3
Oululainen Normek Oy valmistaa yli 40-vuotisen historiansa suurinta siltaa, jonka osat matkaavat Alppilasta Uumajaan vesiteitse – "Näin isoja palasia ei pysty kuljettamaan rajan yli maitse"

Ou­lu­lai­nen Normek Oy val­mis­taa yli 40-vuo­ti­sen his­to­rian­sa suu­rin­ta siltaa, jonka osat mat­kaa­vat Alp­pi­las­ta Uu­ma­jaan ve­si­teit­se – "Näin isoja palasia ei pysty kul­jet­ta­maan rajan yli maitse"

21.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Italian pääministeri veisi rahakkaat autostradat Benettoneilta – Genovan romahtaneen sillan korvauspaketista kova vääntö

Italian pää­mi­nis­te­ri veisi ra­hak­kaat au­tost­ra­dat Be­net­to­neil­ta – Genovan ro­mah­ta­neen sillan kor­vaus­pa­ke­tis­ta kova vääntö

13.07.2020 12:08 1
Metsähallitus laittaa Pohjois-Lapin siltoja kuntoon kesällä – Kultalan silta Hammastunturin erämaa-alueella on kiinni vielä heinäkuun ajan

Met­sä­hal­li­tus laittaa Poh­jois-La­pin siltoja kuntoon kesällä – Kul­ta­lan silta Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la on kiinni vielä hei­nä­kuun ajan

29.06.2020 15:17