Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Teollisuusliitto
Kuukausi
Lakot jatkuvat yhä muun muassa kauppojen logistiikkakeskuksissa ja teollisuusyrityksissä

Lakot jat­ku­vat yhä muun muassa kaup­po­jen lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sis­sa ja teol­li­suus­yri­tyk­sis­sä

16.02.2024 10:06 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ta­lou­den kasvu on hii­pu­nut – tar­vi­taan ym­mär­rys­tä mark­ki­na­ta­lou­den me­ka­nis­meis­ta

07.02.2024 05:30 4
Teollisuusliitto järjestää kolmipäiväisen suurlakon helmikuussa – myös ammattiliitto Pro liittyy lakkoon

Teol­li­suus­liit­to jär­jes­tää kol­mi­päi­väi­sen suur­la­kon hel­mi­kuus­sa – myös am­mat­ti­liit­to Pro liittyy lakkoon

02.02.2024 16:03 147
Lakkojuna Oulusta kuljetti satoja pohjoissuomalaisia työntekijöitä mielenosoitukseen Helsinkiin

Lak­ko­ju­na Oulusta kul­jet­ti satoja poh­jois­suo­ma­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä mie­len­osoi­tuk­seen Hel­sin­kiin

01.02.2024 12:27 46
Tilaajille
Vanhemmat
Teollisuusliitto ilmoitti uusista poliittisista lakoista – mukana 60 000 työntekijää

Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti uusista po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta – mukana 60 000 työn­te­ki­jää

18.01.2024 13:12 75
Teollisuusliitto ajaa Nesteen Porvoon öljynjalostamon alas

Teol­li­suus­liit­to ajaa Nesteen Porvoon öl­jyn­ja­los­ta­mon alas

28.12.2023 10:30 110
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ilmoittivat ensi torstain työnseisauksista – listoilla satoja yrityksiä, joista osa myös Oulussa

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti­vat ensi tors­tain työn­sei­sauk­sis­ta – lis­toil­la satoja yri­tyk­siä, joista osa myös Oulussa

07.12.2023 15:11 55
SAK tiukentaa ruuvia hallituksen työmarkkinalinjaa vastaan – vuorokauden mittaisten lakkojen sarja alkaa ensi tiistaina

SAK tiu­ken­taa ruuvia hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­lin­jaa vastaan – vuo­ro­kau­den mit­tais­ten lak­ko­jen sarja alkaa ensi tiis­tai­na

31.10.2023 13:17 45
Teollisuuden palkkasovulla on kivulias takapotku, ja lievitystä odotetaan taas valtiolta
Pääkirjoitus

Teol­li­suu­den palk­ka­so­vul­la on ki­vu­lias ta­ka­pot­ku, ja lie­vi­tys­tä odo­te­taan taas val­tiol­ta

07.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Suomen tärkeimpänä pidetty työriita ratkesi – Teollisuusliiton hallinto hyväksyi teknologiateollisuuden neuvotteluratkaisun

Suomen tär­keim­pä­nä pidetty työ­rii­ta ratkesi – Teol­li­suus­lii­ton hal­lin­to hy­väk­syi tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sun

05.02.2023 18:00 16
Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos

Ke­mian­teol­li­suu­den ja Teol­li­suus­lii­ton työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta on saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los

03.02.2023 23:51 3
Koksaamon luottamusmiehet erotettiin ammattiosastosta SSAB:n Raahen terästehtaalla, kun he pullikoivat ammattiosastoa vastaan

Kok­saa­mon luot­ta­mus­mie­het ero­tet­tiin am­mat­ti­osas­tos­ta SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la, kun he pul­li­koi­vat am­mat­ti­osas­toa vastaan

03.02.2023 15:41 13
Tilaajille
Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen – ratkaisua käsitellään viikonloppuna

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat ja Teol­li­suus­liit­to pää­si­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­seen – rat­kai­sua kä­si­tel­lään vii­kon­lop­pu­na

03.02.2023 13:58 19
Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun, SSAB:n ja Kemiran toimintoihin

Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen – hel­mi­kuun lakot ulot­tu­vat Poh­jois-Suo­mes­sa muun muassa Ou­to­kum­mun, SSAB:n ja Kemiran toi­min­toi­hin

27.01.2023 10:26 38
Teollisuusliitto, Pro ja YTN uhkaavat lakolla – sovittelu Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton välillä alkamassa pian

Teol­li­suus­liit­to, Pro ja YTN uh­kaa­vat lakolla – so­vit­te­lu Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jien ja Teol­li­suus­lii­ton välillä al­ka­mas­sa pian

17.01.2023 19:44 64
Teollisuusliitto ja Sievi Element Oy pääsivät sopuun – 102 päivää kestänyt lakko päättyy

Teol­li­suus­liit­to ja Sievi Element Oy pää­si­vät sopuun – 102 päivää kes­tä­nyt lakko päättyy

22.09.2022 15:28
Teollisuusliitto teki rikosilmoituksen Sievi Elementin toiminnasta

Teol­li­suus­liit­to teki ri­kos­il­moi­tuk­sen Sievi Ele­men­tin toi­min­nas­ta

05.07.2022 14:42 21
Tilaajille
Sievi Element ei tunnusta pääluottamusmiestä, Teollisuusliitto ei tunnusta luottamusvaltuutettua – Sievi Elementin työkiista pahassa jumissa

Sievi Element ei tun­nus­ta pää­luot­ta­mus­mies­tä, Teol­li­suus­liit­to ei tun­nus­ta luot­ta­mus­val­tuu­tet­tua – Sievi Ele­men­tin työ­kiis­ta pahassa jumissa

04.07.2022 17:00 43
Tilaajille
Sievi Elementin työkiista jatkuu: Työntekijät valitsivat luottamusmiehen, Teollisuusliitto vaatii yhtiötä tunnustamaan tämän julkisesti

Sievi Ele­men­tin työ­kiis­ta jatkuu: Työn­te­ki­jät va­lit­si­vat luot­ta­mus­mie­hen, Teol­li­suus­liit­to vaatii yhtiötä tun­nus­ta­maan tämän jul­ki­ses­ti

01.07.2022 14:33 19
Teollisuusliitto julisti Sievi Element Oy:lle tuotesaarron ja jatkaa yrityksen lakkoa kahdella viikolla – Toimitusjohtaja uskoo, että taustalla on liiton närkästyminen paikallisesta sopimisesta

Teol­li­suus­liit­to julisti Sievi Element Oy:lle tuo­te­saar­ron ja jatkaa yri­tyk­sen lakkoa kah­del­la vii­kol­la – Toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo, että taus­tal­la on liiton när­käs­ty­mi­nen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta

23.06.2022 13:41 9
Tilaajille