Suomen Kulttuurirahasto
Käännöskirjallisuus saa kipeästi tarvitsemaansa tukea, mutta hakusäännöissä on pieni porsaanreikä
Kolumni

Kään­nös­kir­jal­li­suus saa ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa tukea, mutta ha­ku­sään­nöis­sä on pieni por­saan­rei­kä

11.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Oulun yliopiston professorin Arja Raution työryhmä sai 100 000 euroa nuorten porosaamelaisten hyvinvointia selvittävään hankkeeseen – tutkijat kehittävät keinoja tukea poronhoitajien jaksamista

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin Arja Raution työ­ryh­mä sai 100 000 euroa nuorten po­ro­saa­me­lais­ten hy­vin­voin­tia sel­vit­tä­vään hank­kee­seen – tut­ki­jat ke­hit­tä­vät keinoja tukea po­ron­hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta

20.02.2021 07:00 6
Tilaajille
Kulttuurirahaston suurapuraha myönnettiin Oulun yliopistoon – katso lista apurahan saajista Pohjois-Pohjanmaalla

Kult­tuu­ri­ra­has­ton suurapu­ra­ha myön­net­tiin Oulun yli­opis­toon – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.02.2021 00:05 1
Tilaajille