Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Käännöskirjallisuus
Arvio: Ruotsalaiskirjailija Sara Osmanin debyytti kuvaa taitavasti nuorten naisten tunneärsykkeitä

Arvio: Ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja Sara Osmanin de­byyt­ti kuvaa tai­ta­vas­ti nuorten naisten tun­ne­är­syk­kei­tä

09.05.2022 18:10
Tilaajille
Arvio: Isäpapan pomppuinen pelastuslento hullunkurisen hurjassa saksalaisdekkarissa

Arvio: Isä­pa­pan pomp­pui­nen pe­las­tus­len­to hul­lun­ku­ri­sen hur­jas­sa sak­sa­lais­dek­ka­ris­sa

17.04.2022 18:05
Tilaajille
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Arvio: Luhistumisen merkkejä ilmassa unkarilaisen László Krasznahorkain loisteliaassa romaanissa

Arvio: Lu­his­tu­mi­sen merk­ke­jä ilmassa un­ka­ri­lai­sen László Krasz­na­hor­kain lois­te­liaas­sa ro­maa­nis­sa

17.04.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Mielen ja toden tuolla puolen Susanna Clarken proosateoksessa, joka tarjoaa  apokalyptista surrealismia

Arvio: Mielen ja toden tuolla puolen Susanna Clarken proo­sa­teok­ses­sa, joka tarjoaa apo­ka­lyp­tis­ta sur­rea­lis­mia

27.02.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Tappavaa terapiaa palkitun jännityskirjailija Camilla Greben uran alkutaipaleelta

Arvio: Tap­pa­vaa te­ra­piaa pal­ki­tun jän­ni­tys­kir­jai­li­ja Camilla Greben uran al­ku­tai­pa­leel­ta

27.02.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Elämää Harlemin syövereissä Pulitzer-palkitun Colson Whiteheadin riemastuttavassa uutuudessa

Arvio: Elämää Har­le­min syö­ve­reis­sä Pu­lit­zer-pal­ki­tun Colson Whi­te­hea­din rie­mas­tut­ta­vas­sa uu­tuu­des­sa

27.02.2022 15:15
Tilaajille
Kristiina Drewsille kirjallisuus on elämäntapa, josta ei olla koskaan lomalla

Kris­tii­na Drew­sil­le kir­jal­li­suus on elä­män­ta­pa, josta ei olla koskaan lomalla

25.01.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Sally Rooneyn odotettu uutuusromaani tarjoaa persoonallisen sekoituksen eri lajityyppejä yksissä kansissa

Arvio: Sally Rooneyn odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni tarjoaa per­soo­nal­li­sen se­koi­tuk­sen eri la­ji­tyyp­pe­jä yksissä kan­sis­sa

23.01.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Kun muistaminen kielletään, mitä tapahtuu ihmiselle, kysyy Yoko Ogawan Muistipoliisi-dystopiassaan

Arvio: Kun muis­ta­mi­nen kiel­le­tään, mitä ta­pah­tuu ih­mi­sel­le, kysyy Yoko Ogawan Muis­ti­po­lii­si-dys­to­pias­saan

12.12.2021 16:55
Tilaajille
Arvio: Raiskaus ja muu väkivalta rikkovat yksilön rajat

Arvio: Rais­kaus ja muu vä­ki­val­ta rik­ko­vat yksilön rajat

31.10.2021 17:35
Tilaajille
Arvio: Yliluonnollisia kaikuja menneisyydestä 1900-luvun vaihteen kauhutarinoissa

Arvio: Yli­luon­nol­li­sia kaikuja men­nei­syy­des­tä 1900-lu­vun vaih­teen kau­hu­ta­ri­nois­sa

29.10.2021 19:45
Tilaajille
Arvio: Göteborgin painajainen vailla onnellista loppua palkitun ruotsalaistoimittajan tietokirjassa

Arvio: Gö­te­bor­gin pai­na­jai­nen vailla on­nel­lis­ta loppua pal­ki­tun ruot­sa­lais­toi­mit­ta­jan tie­to­kir­jas­sa

26.09.2021 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro palaa scifin pariin romaanissa, jonka päähenkilönä on Keinoystävä Klara

Arvio: No­bel-pal­kit­tu Kazuo Is­hi­gu­ro palaa scifin pariin ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö­nä on Kei­no­ys­tä­vä Klara

26.09.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Pelkoa ja inhoa La Matosassa meksikolaisen Fernanda Melchorin brutaalissa romaanissa

Arvio: Pelkoa ja inhoa La Ma­to­sas­sa mek­si­ko­lai­sen Fer­nan­da Melc­ho­rin bru­taa­lis­sa ro­maa­nis­sa

12.09.2021 16:46
Tilaajille
Käännöskirjallisuus saa kipeästi tarvitsemaansa tukea, mutta hakusäännöissä on pieni porsaanreikä
Kolumni

Kään­nös­kir­jal­li­suus saa ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa tukea, mutta ha­ku­sään­nöis­sä on pieni por­saan­rei­kä

11.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Arvio: Lisa Jewellin kynä suihkii, ja rakkauttakin riittää perhehaliin pehmenevässä jännärissä

Arvio: Lisa Je­wel­lin kynä suih­kii, ja rak­kaut­ta­kin riittää per­he­ha­liin peh­me­ne­väs­sä jän­nä­ris­sä

10.09.2021 14:10
Tilaajille
Arvio: Aikuisten leikkikentillä ihmissuhteiden kuperkeikkoja heittämässä

Arvio: Ai­kuis­ten leik­ki­ken­til­lä ih­mis­suh­tei­den ku­per­keik­ko­ja heit­tä­mäs­sä

20.07.2021 19:45
Tilaajille
Arvio: Kovaa peliä Tukholman Nobelsairaalassa ruotsalaisessa sairaalatrillerissä

Arvio: Kovaa peliä Tuk­hol­man No­bel­sai­raa­las­sa ruot­sa­lai­ses­sa sai­raa­la­tril­le­ris­sä

07.06.2021 10:10
Tilaajille
Arvio: Leïla Slimanin trilogian avaus sukeltaa 1940–1950-lukujen poliittisten ristiriitojen Marokkoon ja naisen alistettuun asemaan maan kulttuurissa

Arvio: Leïla Sli­ma­nin tri­lo­gian avaus su­kel­taa 1940–1950-lu­ku­jen po­liit­tis­ten ris­ti­rii­to­jen Ma­rok­koon ja naisen alis­tet­tuun asemaan maan kult­tuu­ris­sa

23.05.2021 15:00
Tilaajille