Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Käännöskirjallisuus
Kuukausi
Kirja-arvio: Mattias Edvardssonin trillerissä perhe on jälleen rikki

Kir­ja-ar­vio: Mattias Ed­vards­so­nin tril­le­ris­sä perhe on jälleen rikki

21.09.2022 14:40
Tilaajille
Kirja-arvio: Nykygoottilainen jännäri hienostotalon dekadenssista

Kir­ja-ar­vio: Ny­ky­goot­ti­lai­nen jännäri hienos­to­ta­lon de­ka­dens­sis­ta

04.09.2022 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Booker-voittaja Bernardine Evariston polyfonisessa romaanissa on monta tapaa olla musta nainen

Kir­ja-ar­vio: Boo­ker-voit­ta­ja Ber­nar­di­ne Eva­ris­ton po­ly­fo­ni­ses­sa ro­maa­nis­sa on monta tapaa olla musta nainen

04.09.2022 15:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Argentiinan lähihistoriaa kartoittavassa kauhuromaanissa arkipäivän ja yön hirviöt kohtaavat

Kir­ja-ar­vio: Ar­gen­tii­nan lä­hi­his­to­riaa kar­toit­ta­vas­sa kau­hu­ro­maa­nis­sa ar­ki­päi­vän ja yön hirviöt koh­taa­vat

04.09.2022 14:10
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Katie Lowe näyttää, mitä on noitavaino modernin maailman malliin

Arvio: Katie Lowe näyt­tää, mitä on noi­ta­vai­no mo­der­nin maail­man malliin

16.08.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Tarja Roinila varoittaa postuumisti julkaistussa kirjoituskokoelmassaan, että suomentajien ammattikunta on uhattuna

Arvio: Tarja Roinila va­roit­taa pos­tuu­mis­ti jul­kais­tus­sa kir­joi­tus­ko­koel­mas­saan, että suo­men­ta­jien am­mat­ti­kun­ta on uhat­tu­na

07.08.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Sairaalaleikkejä, toimisto-huumoria ja venäläismafiaa Tekla Bergin tyyliin

Arvio: Sai­raa­la­leik­ke­jä, toi­mis­to-huu­mo­ria ja ve­nä­läis­ma­fiaa Tekla Bergin tyyliin

24.07.2022 16:55 1
Tilaajille
Arvio: Näkymätön tyttö löytää ääriviivansa – Voi William! täydentää Elizabeth Stroutin mestarillisen Lucy Barton -trilogian

Arvio: Nä­ky­mä­tön tyttö löytää ää­ri­vii­van­sa – Voi Wil­liam! täy­den­tää Eli­za­beth Strou­tin mes­ta­ril­li­sen Lucy Barton -t­ri­lo­gian

21.07.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Rimpuilua vapauden kahleissa – itäiseen Saksaan sijoittuvat tarinat pingahtelevat lukijan päässä kuin marmorikuulat

Arvio: Rim­pui­lua va­pau­den kah­leis­sa – itäi­seen Saksaan si­joit­tu­vat tarinat pin­gah­te­le­vat lukijan päässä kuin mar­mo­ri­kuu­lat

10.07.2022 18:20
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaiskirjailija Sara Osmanin debyytti kuvaa taitavasti nuorten naisten tunneärsykkeitä

Arvio: Ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja Sara Osmanin de­byyt­ti kuvaa tai­ta­vas­ti nuorten naisten tun­ne­är­syk­kei­tä

09.05.2022 18:10
Tilaajille
Arvio: Isäpapan pomppuinen pelastuslento hullunkurisen hurjassa saksalaisdekkarissa

Arvio: Isä­pa­pan pomp­pui­nen pe­las­tus­len­to hul­lun­ku­ri­sen hur­jas­sa sak­sa­lais­dek­ka­ris­sa

17.04.2022 18:05
Tilaajille
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Arvio: Luhistumisen merkkejä ilmassa unkarilaisen László Krasznahorkain loisteliaassa romaanissa

Arvio: Lu­his­tu­mi­sen merk­ke­jä ilmassa un­ka­ri­lai­sen László Krasz­na­hor­kain lois­te­liaas­sa ro­maa­nis­sa

17.04.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Mielen ja toden tuolla puolen Susanna Clarken proosateoksessa, joka tarjoaa  apokalyptista surrealismia

Arvio: Mielen ja toden tuolla puolen Susanna Clarken proo­sa­teok­ses­sa, joka tarjoaa apo­ka­lyp­tis­ta sur­rea­lis­mia

27.02.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Tappavaa terapiaa palkitun jännityskirjailija Camilla Greben uran alkutaipaleelta

Arvio: Tap­pa­vaa te­ra­piaa pal­ki­tun jän­ni­tys­kir­jai­li­ja Camilla Greben uran al­ku­tai­pa­leel­ta

27.02.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Elämää Harlemin syövereissä Pulitzer-palkitun Colson Whiteheadin riemastuttavassa uutuudessa

Arvio: Elämää Har­le­min syö­ve­reis­sä Pu­lit­zer-pal­ki­tun Colson Whi­te­hea­din rie­mas­tut­ta­vas­sa uu­tuu­des­sa

27.02.2022 15:15
Tilaajille
Kristiina Drewsille kirjallisuus on elämäntapa, josta ei olla koskaan lomalla

Kris­tii­na Drew­sil­le kir­jal­li­suus on elä­män­ta­pa, josta ei olla koskaan lomalla

25.01.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Sally Rooneyn odotettu uutuusromaani tarjoaa persoonallisen sekoituksen eri lajityyppejä yksissä kansissa

Arvio: Sally Rooneyn odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni tarjoaa per­soo­nal­li­sen se­koi­tuk­sen eri la­ji­tyyp­pe­jä yksissä kan­sis­sa

23.01.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Kun muistaminen kielletään, mitä tapahtuu ihmiselle, kysyy Yoko Ogawan Muistipoliisi-dystopiassaan

Arvio: Kun muis­ta­mi­nen kiel­le­tään, mitä ta­pah­tuu ih­mi­sel­le, kysyy Yoko Ogawan Muis­ti­po­lii­si-dys­to­pias­saan

12.12.2021 16:55
Tilaajille
Arvio: Raiskaus ja muu väkivalta rikkovat yksilön rajat

Arvio: Rais­kaus ja muu vä­ki­val­ta rik­ko­vat yksilön rajat

31.10.2021 17:35
Tilaajille