Jalkapallo: Kaleva Live: Her­cu­les kohtaa Kemi City FC:n – katso ottelu suorana täältä

Koirat: Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

Käännöskirjallisuus

Arvio: Pelkoa ja inhoa La Ma­to­sas­sa mek­si­ko­lai­sen Fer­nan­da Melc­ho­rin bru­taa­lis­sa ro­maa­nis­sa

12.09.2021 16:46
Tilaajille
Kolumni

Kään­nös­kir­jal­li­suus saa ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa tukea, mutta ha­ku­sään­nöis­sä on pieni por­saan­rei­kä

11.09.2021 06:00 2
Tilaajille

Arvio: Lisa Je­wel­lin kynä suih­kii, ja rak­kaut­ta­kin riittää per­he­ha­liin peh­me­ne­väs­sä jän­nä­ris­sä

10.09.2021 14:10
Tilaajille

Arvio: Ai­kuis­ten leik­ki­ken­til­lä ih­mis­suh­tei­den ku­per­keik­ko­ja heit­tä­mäs­sä

20.07.2021 19:45
Tilaajille

Arvio: Kovaa peliä Tuk­hol­man No­bel­sai­raa­las­sa ruot­sa­lai­ses­sa sai­raa­la­tril­le­ris­sä

07.06.2021 10:10
Tilaajille

Arvio: Leïla Sli­ma­nin tri­lo­gian avaus su­kel­taa 1940–1950-lu­ku­jen po­liit­tis­ten ris­ti­rii­to­jen Ma­rok­koon ja naisen alis­tet­tuun asemaan maan kult­tuu­ris­sa

23.05.2021 15:00
Tilaajille

Arvio: Olive tarjoaa taas re­hel­li­siä ha­vain­to­ja ih­mis­elä­män iha­nim­mis­ta ja ki­peim­mis­tä tun­nois­ta

16.05.2021 15:00
Tilaajille

Arvio: Il­de­fon­so Fal­co­nes tar­kas­te­lee laa­jas­sa ja mo­ni­ta­soi­ses­sa ro­maa­nis­saan työ­läis­ten tais­te­lua 1900-lu­vun alun Es­pan­jas­sa

18.04.2021 17:00
Tilaajille

Arvio: Kuo­le­man yh­tä­ai­kai­nen luon­nol­li­suus ja kä­sit­tä­mät­tö­myys koh­taa­vat Ljud­mi­la Ulits­ka­jan ta­ri­nois­sa yl­lä­tyk­sel­li­ses­ti

04.04.2021 19:00 1
Tilaajille

Kir­ja-ar­vio: Linda Boström Knausgår­din kyky luopua kont­rol­lis­ta on osa hänen kir­joit­ta­mi­sen­sa vai­vat­to­muut­ta: ex-mies ei nouse ro­maa­nin pa­hik­sek­si

07.03.2021 17:00
Tilaajille

Arvio: Haruki Mu­ra­ka­min ro­maa­nis­sa yö on kynnys ta­van­omai­sen ja ar­voi­tuk­sel­li­sen välillä

17.01.2021 18:00
Tilaajille

Arvio: No­be­lis­ti Patrick Modiano on jälleen his­to­rian jäl­jil­lä, nyt to­del­li­sen hen­ki­lön kautta

28.12.2020 11:00
Tilaajille

Arvio: Yaa Gyasi kir­joit­taa raik­kaas­ti ja syvältä rii­pai­se­vas­ti oma­koh­tai­sen uskon si­säis­tä­mi­ses­tä

27.12.2020 17:00
Tilaajille

Arvio: Oma­laa­tui­sen perheen elämää Tor­nion­laak­sos­sa ruot­sa­lai­sen Nina Wähän per­he­ro­maa­nin ja mur­ha­mys­tee­rin se­koi­tuk­ses­sa

29.11.2020 17:00
Tilaajille

Arvio: Val­ta­vak­si myyn­ti­me­nes­tyk­sek­si noussut romaani va­kuut­taa myyt­ti­se­nä ja tril­le­ri­mäi­se­nä kas­vu­ta­ri­na­na

22.11.2020 17:00 1
Tilaajille

Arvio: David Foster Wal­la­cen yli 1000-si­vui­ses­sa kult­ti­klas­si­kos­sa Ame­rik­ka viihtyy kuo­liaak­si

17.11.2020 18:00 1
Tilaajille