Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Oulun vastaanottokeskus
Ukrainan sotaa pakeneville perheille järjestetään Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa taidetoimintaa

Uk­rai­nan sotaa pa­ke­ne­vil­le per­heil­le jär­jes­te­tään Oulun Hei­kin­har­jun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa tai­de­toi­min­taa

11.10.2022 14:16 1
Repullinen vaatteita, laukussa ruokaa – Ukrainasta Ouluun tulleilla oli paetessaan mukana vain minimimäärä tavaraa, jotta ihmisiä mahtuisi junien kyytiin

Re­pul­li­nen vaat­tei­ta, lau­kus­sa ruokaa – Uk­rai­nas­ta Ouluun tul­leil­la oli pae­tes­saan mukana vain mi­ni­mi­mää­rä ta­va­raa, jotta ihmisiä mah­tui­si junien kyytiin

11.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Ukrainalainen Olha Karcha pakeni lastensa kanssa sotaa Ouluun – "Tunnen onnellisuutta turvasta, mutta osa sydämestäni on Ukrainassa, jossa on edelleen sukulaisiani ja ystäviäni sodan jaloissa"

Uk­rai­na­lai­nen Olha Karcha pakeni las­ten­sa kanssa sotaa Ouluun – "­Tun­nen on­nel­li­suut­ta tur­vas­ta, mutta osa sy­dä­mes­tä­ni on Uk­rai­nas­sa, jossa on edel­leen su­ku­lai­sia­ni ja ys­tä­viä­ni sodan ja­lois­sa"

13.03.2022 13:30 8
Tilaajille
Ukrainan sota toi pakolaisten myötä kiireen Oulun vastaanottokeskukselle –  kriisitilanteissa työtä on paljon, mutta toimintatavat niiden kohdalla noudattavat usein samaa kaavaa

Uk­rai­nan sota toi pa­ko­lais­ten myötä kiireen Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­sel­le –  krii­si­ti­lan­teis­sa työtä on paljon, mutta toi­min­ta­ta­vat niiden koh­dal­la nou­dat­ta­vat usein samaa kaavaa

10.03.2022 16:45
Tilaajille
Päiväkausien mittainen matka läpi sodan ja koko Euroopan päättyi lopulta maalaiskylän rauhaan Pyhännälle – Ukrainan sota näkyy jo kaikissa Pohjois-Suomen vastaanottokeskuksissa

Päi­vä­kau­sien mit­tai­nen matka läpi sodan ja koko Eu­roo­pan päättyi lopulta maa­lais­ky­län rauhaan Py­hän­näl­le – Uk­rai­nan sota näkyy jo kai­kis­sa Poh­jois-Suo­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa

09.03.2022 06:00 15
Tilaajille
Oulun vastaanottokeskuksen tukiyhdistys valmistautuu Ukrainan sodan pakolaisten saapumiseen – vuodenaikaan sopivien vaatteiden sekä kenkien keräämistä suunnitellaan

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen tu­ki­yh­dis­tys val­mis­tau­tuu Uk­rai­nan sodan pa­ko­lais­ten saa­pu­mi­seen – vuo­den­ai­kaan so­pi­vien vaat­tei­den sekä kenkien ke­rää­mis­tä suun­ni­tel­laan

07.03.2022 10:22
Oulun vastaanottokeskuksella on hyvät resurssit ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Ukrainasta – "Meillä on Pohjois-Suomessa oma valmiusroolimme ja pystymme hoitamaan sen eri tilanteissa"

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­sel­la on hyvät re­surs­sit ottaa vastaan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Uk­rai­nas­ta – "­Meil­lä on Poh­jois-Suo­mes­sa oma val­mius­roo­lim­me ja pys­tym­me hoi­ta­maan sen eri ti­lan­teis­sa"

24.02.2022 14:15 11
Tilaajille