Koronatilanne: Epi­de­mia pa­hen­tu­nut sel­väs­ti Oulussa

Apurahat
Oulun kaupungilta tukea kulttuuritoimijoille vuodelle 2022 – apurahahaku käynnistyi

Oulun kau­pun­gil­ta tukea kult­tuu­ri­toi­mi­joil­le vuo­del­le 2022 – apu­ra­ha­ha­ku käyn­nis­tyi

01.11.2021 11:00 3

Kult­tuu­ri­ra­has­ton jakaa 27 mil­joo­naa euroa apu­ra­ho­ja lo­ka­kuus­sa – ja­ko­sum­maa on nos­tet­tu

01.10.2021 14:05
Tulossa on tanssia, sirkusta ja animaatiota yhdistävän näyttämöteos työnimellä Negotiation – neljän hengen työryhmä Oulusta sai 8 000 euron kohdeapurahan

Tulossa on tans­sia, sir­kus­ta ja ani­maa­tio­ta yh­dis­tä­vän näyt­tä­mö­teos työ­ni­mel­lä Ne­go­tia­tion – neljän hengen työ­ryh­mä Oulusta sai 8 000 euron koh­de­apu­ra­han

31.05.2021 10:05
Tilaajille
Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen: "En ole enää niin lukossa kuin alkuaikoina" – Vaalalaissiskosten musiikkiduo sai Kulttuurirahaston kärkihankeapurahan uutta levyä varten

Maus­te­tyt­tö­jen Kaisa Kar­ja­lai­nen: "En ole enää niin lukossa kuin al­kuai­koi­na" – Vaa­la­lais­sis­kos­ten mu­siik­ki­duo sai Kult­tuu­ri­ra­has­ton kär­ki­han­ke­apu­ra­han uutta levyä varten

21.05.2021 06:00 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi 670 000 euroa apurahaa, Maustetytöt sai isoimman potin – katso lista apurahojen saajista

Poh­jois-Poh­jan­maan Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi 670 000 euroa apu­ra­haa, Maus­te­ty­töt sai isoim­man potin – katso lista apu­ra­ho­jen saa­jis­ta

21.05.2021 00:01 3
Oulun yliopiston väitöskirjatutkimuksiin myönnettiin apurahoja – katso lista Tauno Tönningin säätiön apurahojen saajista

Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­siin myön­net­tiin apu­ra­ho­ja – katso lista Tauno Tön­nin­gin säätiön apu­ra­ho­jen saa­jis­ta

29.04.2021 07:00 9
Tilaajille
Kulttuurirahaston suurapuraha myönnettiin Oulun yliopistoon – katso lista apurahan saajista Pohjois-Pohjanmaalla

Kult­tuu­ri­ra­has­ton suurapu­ra­ha myön­net­tiin Oulun yli­opis­toon – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.02.2021 00:05 1
Tilaajille
Koneen Säätiöltä yli 1,3 miljoonan euron edestä apurahaa Oulun yliopistoon – rahoitusta muun muassa kimalaisten älykkyyden ja suomalaisten maaseutusuhteen muutoksen tutkimukseen

Koneen Sää­tiöl­tä yli 1,3 mil­joo­nan euron edestä apu­ra­haa Oulun yli­opis­toon – ra­hoi­tus­ta muun muassa ki­ma­lais­ten älyk­kyy­den ja suo­ma­lais­ten maa­seu­tu­suh­teen muu­tok­sen tut­ki­muk­seen

04.12.2020 23:25 2
Taiteen apurahat ovat tärkeä lisä oululaismuusikoille – "Tuohan se myös uutta uskoa tekemiseen, kun oma musiikki nähdään tukemisen arvoisena"

Taiteen apu­ra­hat ovat tärkeä lisä ou­lu­lais­muu­si­koil­le – "Tuohan se myös uutta uskoa te­ke­mi­seen, kun oma mu­siik­ki nähdään tu­ke­mi­sen ar­voi­se­na"

17.06.2020 09:59
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta en­nä­tys­mää­rä apu­ra­ho­ja – katso lista kai­kis­ta apu­ra­han saa­jis­ta

15.05.2020 18:00
Oulun Valistustalo jakoi 75 000 euroa kulttuurille – 7 000 euroa Hahtiperän hylky -tietokirjaan

Oulun Va­lis­tus­ta­lo jakoi 75 000 euroa kult­tuu­ril­le – 7 000 euroa Hah­ti­pe­rän hylky -tie­to­kir­jaan

12.05.2020 15:33