Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­työ on ihmistä lähellä – jär­jes­töil­tä leik­kaa­mi­nen on hy­vin­voin­nis­ta leik­kaa­mis­ta

18.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Oulussa vieraillut Lääkäriliiton puheenjohtaja varoittaa: Jos uusi eduskunta ei satsaa terveydenhuoltoon, joudutaan tekemään vaikeaa priorisointia

Oulussa vie­rail­lut Lää­kä­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja va­roit­taa: Jos uusi edus­kun­ta ei satsaa ter­vey­den­huol­toon, jou­du­taan te­ke­mään vaikeaa prio­ri­soin­tia

14.03.2023 20:42 18
Tilaajille
Kaleva kysyi aluehallituksen oululaisjäseniltä, mitä  sote-ongelmille on tehtävissä  – Hiukkavaarassa asuva perhe käy neuvolassa Kaakkurissa, koska palvelut ovat hyvät ja paikoitustilaa riittää

Kaleva kysyi alue­hal­li­tuk­sen ou­lu­lais­jä­se­nil­tä, mitä sote-on­gel­mil­le on teh­tä­vis­sä – Hiuk­ka­vaa­ras­sa asuva perhe käy neu­vo­las­sa Kaak­ku­ris­sa, koska pal­ve­lut ovat hyvät ja pai­koi­tus­ti­laa riittää

16.02.2023 05:00 22
Tilaajille
Oululaismies kärsi pahasta päihdekierteestä, johon avohoidosta ei ollut apua, nyt  Minnesota-hoidon maksaa ex-puoliso – kysyimme, millä perusteilla Oulun kaupunki laitoskuntoutusta kustantaa

Ou­lu­lais­mies kärsi pahasta päih­de­kier­tees­tä, johon avo­hoi­dos­ta ei ollut apua, nyt Min­ne­so­ta-hoi­don maksaa ex-puo­li­so – ky­syim­me, millä pe­rus­teil­la Oulun kau­pun­ki lai­tos­kun­tou­tus­ta kus­tan­taa

10.04.2022 06:00 23
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy kymmeniä organisaatioita sekä yli 18 000 työntekijää – ateriapalveluihin halutaan paikallisuutta

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le siirtyy kym­me­niä or­ga­ni­saa­tioi­ta sekä yli 18 000 työn­te­ki­jää – ate­ria­pal­ve­lui­hin ha­lu­taan pai­kal­li­suut­ta

22.03.2022 08:44 16
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma: "Ei tämä varmaan ole niitä helpoimpia uravalintoja"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja Ilkka Luoma: "Ei tämä varmaan ole niitä hel­poim­pia ura­va­lin­to­ja"

21.03.2022 15:00 9
Tilaajille
Oulun kaupunki ja Mehiläinen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka laskuttaa ateriamaksut – nyt asiakkaille on pudonnut maksettavaksi jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

Oulun kau­pun­ki ja Me­hi­läi­nen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka las­kut­taa ate­ria­mak­sut – nyt asiak­kail­le on pu­don­nut mak­set­ta­vak­si jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

22.01.2022 06:00 38
Tilaajille
Näkökulma: Aluehallinnossa luottamushenkilöiden työt kannattaa tehdä kunnolla, eikä vain toisella kädellä hutaisten – tehtäviin tarvitaan osaamista ja  aikaa

Nä­kö­kul­ma: Alue­hal­lin­nos­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työt kan­nat­taa tehdä kun­nol­la, eikä vain toi­sel­la kädellä hu­tais­ten – teh­tä­viin tar­vi­taan osaa­mis­ta ja aikaa

21.01.2022 07:00 13
Tilaajille
Sote-uudistus käytännössä valmis, purnausta ja parsittavaa lienee edessä pitkään
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus käy­tän­nös­sä valmis, pur­naus­ta ja par­sit­ta­vaa lienee edessä pitkään

15.06.2021 20:00 10
Tilaajille
Sotessa pitää arvostaa osaajia, ja siksi alan järjestöjen palveluja ja asiantuntemusta pitää hyödyntää tulevaisuudessakin
Pääkirjoitus

Sotessa pitää ar­vos­taa osaa­jia, ja siksi alan jär­jes­tö­jen pal­ve­lu­ja ja asian­tun­te­mus­ta pitää hyö­dyn­tää tu­le­vai­suu­des­sa­kin

22.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Oulussa vanhuspalvelut kattavammin kuin Kuusikkokaupungeissa – omais­hoi­don tukea saa­nei­den yli 75 vuotta täyt­tä­nei­den osuus nousi Oulussa 5,9 pro­sent­tia

Oulussa van­hus­pal­ve­lut kat­ta­vam­min kuin Kuu­sik­ko­kau­pun­geis­sa – omais­hoi­don tukea saa­nei­den yli 75 vuotta täyt­tä­nei­den osuus nousi Oulussa 5,9 pro­sent­tia

15.09.2020 21:04
Tilaajille
Tuoko sote-uudistus Oulaskankaan, Raahen ja Kuusamon päivystykset Ouluun? Ministeri Krista Kiurun vierailu herätti kysymyksiä siitä, miten yksityistä työvoimaa käyttäville päivystyksille käy

Tuoko sote-uu­dis­tus Ou­las­kan­kaan, Raahen ja Kuu­sa­mon päi­vys­tyk­set Ouluun? Mi­nis­te­ri Krista Kiurun vie­rai­lu herätti ky­sy­myk­siä siitä, miten yk­si­tyis­tä työ­voi­maa käyt­tä­vil­le päi­vys­tyk­sil­le käy

27.08.2020 19:00 3
Tilaajille
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon takaisinsoittojärjestelmä laajenee – järjestelmän ansiosta perinteisistä puhelinajoista luovutaan

Kainuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä laa­je­nee – jär­jes­tel­män an­sios­ta pe­rin­tei­sis­tä pu­he­lin­ajois­ta luo­vu­taan

09.06.2020 09:35