Sosiaali- ja terveydenhuolto
Oulussa vanhuspalvelut kattavammin kuin Kuusikkokaupungeissa – omais­hoi­don tukea saa­nei­den yli 75 vuotta täyt­tä­nei­den osuus nousi Oulussa 5,9 pro­sent­tia

Oulussa van­hus­pal­ve­lut kat­ta­vam­min kuin Kuu­sik­ko­kau­pun­geis­sa – omais­hoi­don tukea saa­nei­den yli 75 vuotta täyt­tä­nei­den osuus nousi Oulussa 5,9 pro­sent­tia

15.09.2020 21:04 0
Tilaajille
Tuoko sote-uudistus Oulaskankaan, Raahen ja Kuusamon päivystykset Ouluun? Ministeri Krista Kiurun vierailu herätti kysymyksiä siitä, miten yksityistä työvoimaa käyttäville päivystyksille käy

Tuoko so­te-uu­dis­tus Ou­las­kan­kaan, Raahen ja Kuu­sa­mon päi­vys­tyk­set Ouluun? Mi­nis­te­ri Krista Kiurun vie­rai­lu herätti ky­sy­myk­siä siitä, miten yk­si­tyis­tä työ­voi­maa käyt­tä­vil­le päi­vys­tyk­sil­le käy

27.08.2020 19:00 3
Tilaajille
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon takaisinsoittojärjestelmä laajenee – järjestelmän ansiosta perinteisistä puhelinajoista luovutaan

Kainuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä laa­je­nee – jär­jes­tel­män an­sios­ta pe­rin­tei­sis­tä pu­he­lin­ajois­ta luo­vu­taan

09.06.2020 09:35 0