Suurpetokeskus: Eläin­tar­ha­lu­pa pe­rut­tiin, poliisi jatkaa ri­kos­tut­kin­taa

Pääkirjoitus: Puun käyt­tö­kat­toa ei saa ulottaa hak­kuu­täh­tei­siin

Sievi
Teollisuusliitto ja Sievi Element Oy pääsivät sopuun – 102 päivää kestänyt lakko päättyy

Teol­li­suus­liit­to ja Sievi Element Oy pää­si­vät sopuun – 102 päivää kes­tä­nyt lakko päättyy

22.09.2022 15:28
Sieviläinen maski- ja suodatinvalmistaja Teho Filter on asetettu konkurssiin – pesänhoitajan mukaan velat miljoonaluokkaa

Sie­vi­läi­nen maski- ja suo­da­tin­val­mis­ta­ja Teho Filter on ase­tet­tu kon­kurs­siin – ­pe­sän­hoi­ta­jan mukaan velat mil­joo­na­luok­kaa

30.08.2022 16:11 9
Tilaajille

Sievin kunta liittyy Ni­va­la-Haa­pa­jär­ven seudun ke­hi­tys­yh­dis­tyk­seen – "Yh­des­sä pys­tym­me viemään ke­hi­tys­hank­kei­ta te­hok­kaas­ti eteen­päin"

17.08.2022 12:58
Sieviläinen Scanfil-konserni ylsi vuoden 2022 alkupuoliskolla ennätysliikevaihtoon 409,5 miljoonalla eurolla

Sie­vi­läi­nen Scan­fil-kon­ser­ni ylsi vuoden 2022 al­ku­puo­lis­kol­la en­nä­tys­lii­ke­vaih­toon 409,5 mil­joo­nal­la eurolla

05.08.2022 10:55 1
Teollisuusliitto teki rikosilmoituksen Sievi Elementin toiminnasta

Teol­li­suus­liit­to teki ri­kos­il­moi­tuk­sen Sievi Ele­men­tin toi­min­nas­ta

05.07.2022 14:42 21
Tilaajille
Sievi Element ei tunnusta pääluottamusmiestä, Teollisuusliitto ei tunnusta luottamusvaltuutettua – Sievi Elementin työkiista pahassa jumissa

Sievi Element ei tun­nus­ta pää­luot­ta­mus­mies­tä, Teol­li­suus­liit­to ei tun­nus­ta luot­ta­mus­val­tuu­tet­tua – Sievi Ele­men­tin työ­kiis­ta pahassa jumissa

04.07.2022 17:00 43
Tilaajille
Sievi Elementin työkiista jatkuu: Työntekijät valitsivat luottamusmiehen, Teollisuusliitto vaatii yhtiötä tunnustamaan tämän julkisesti

Sievi Ele­men­tin työ­kiis­ta jatkuu: Työn­te­ki­jät va­lit­si­vat luot­ta­mus­mie­hen, Teol­li­suus­liit­to vaatii yhtiötä tun­nus­ta­maan tämän jul­ki­ses­ti

01.07.2022 14:33 19
Pyhäjärvellä autoilija ajoi kolmion takaa eteen, Sievissä autoilija ei väistänyt pyöräilijää – molemmissa henkilöitä vietiin jatkohoitoon

Py­hä­jär­vel­lä au­toi­li­ja ajoi kolmion takaa eteen, Sie­vis­sä au­toi­li­ja ei väis­tä­nyt pyö­räi­li­jää – mo­lem­mis­sa hen­ki­löi­tä vietiin jat­ko­hoi­toon

23.04.2022 17:25 1
Hakelastissa oleva kuorma-auto syttyi tuleen ajon aikana Sievissä – ajokaista suljettu liikenteeltä pelastustöiden vuoksi

Ha­ke­las­tis­sa oleva kuor­ma-au­to syttyi tuleen ajon aikana Sie­vis­sä – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pe­las­tus­töi­den vuoksi

07.04.2022 22:56
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Aarikka siirtää tuotantonsa Suomeen ja puiset kynttilänjalat sorvataan jatkossa Sievissä – oikeiden tekijöiden löytäminen vei vuosia

Aarikka siirtää tuo­tan­ton­sa Suomeen ja puiset kynt­ti­län­ja­lat sor­va­taan jat­kos­sa Sie­vis­sä – oi­kei­den te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen vei vuosia

18.12.2021 12:10 15
Tilaajille
Heittelehtimään lähtenyt henkilöauto törmäsi kevyeen kuorma-autoon Sievissä, kyydissä olleet selvisivät vammoitta

Heit­te­leh­ti­mään läh­te­nyt hen­ki­lö­au­to törmäsi kevyeen kuor­ma-au­toon Sie­vis­sä, kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

27.11.2021 18:11
Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Sievissä

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Sie­vis­sä

19.09.2021 23:46
Noin aarin verran maastoa paloi vanhalla turvetuotantoalueella Sievissä – palon aiheutti todennäköisesti epäonninen joutsen

Noin aarin verran maastoa paloi van­hal­la tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Sie­vis­sä – palon ai­heut­ti to­den­nä­köi­ses­ti epä­on­ni­nen joutsen

13.07.2021 22:03
17-vuotiaan epäillään kuljettaneen autoa humalassa – kaksi alaikäistä loukkaantui auton syöksyttyä tieltä Sievissä

17-vuo­tiaan epäil­lään kul­jet­ta­neen autoa hu­ma­las­sa – kaksi ala­ikäis­tä louk­kaan­tui auton syök­syt­tyä tieltä Sie­vis­sä

13.07.2021 14:12
Nuori mies hukkui Sievissä sunnuntai-iltana

Nuori mies hukkui Sie­vis­sä sun­nun­tai-il­ta­na

05.07.2021 07:09
Näkökulma: Kokkolan valtava tartuntaryväs on luikerrellut jo Pohjois-Pohjanmaalle – Silti ihmisiä eivät näytä maskit ja turvavälit kiinnostavan

Nä­kö­kul­ma: Kok­ko­lan valtava tar­tun­ta­ry­väs on lui­ker­rel­lut jo Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Silti ihmisiä eivät näytä maskit ja tur­va­vä­lit kiin­nos­ta­van

19.05.2021 13:45 54
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­lä­osas­sa maa­kun­taa

18.05.2021 14:45 4
Puupäähattu sysäsi kuvittajan uralle – Tiina Konttila kertoi kotiäidin blogissaan haaveestaan, ja siitä tuli pian totta

Puu­pää­hat­tu sysäsi ku­vit­ta­jan uralle – Tiina Kont­ti­la kertoi ko­ti­äi­din blo­gis­saan haa­vees­taan, ja siitä tuli pian totta

03.05.2021 18:00
Tilaajille
Lasten tulitikkuleikit sytyttivät maastoa Sievissä, kulotus Ylivieskassa – molemmat palot sammutettiin nopeasti

Lasten tu­li­tik­ku­lei­kit sy­tyt­ti­vät maastoa Sie­vis­sä, kulotus Yli­vies­kas­sa – mo­lem­mat palot sam­mu­tet­tiin no­peas­ti

01.05.2021 16:46