Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Sievi
Pyhäjärvellä autoilija ajoi kolmion takaa eteen, Sievissä autoilija ei väistänyt pyöräilijää – molemmissa henkilöitä vietiin jatkohoitoon

Py­hä­jär­vel­lä au­toi­li­ja ajoi kolmion takaa eteen, Sie­vis­sä au­toi­li­ja ei väis­tä­nyt pyö­räi­li­jää – mo­lem­mis­sa hen­ki­löi­tä vietiin jat­ko­hoi­toon

23.04.2022 17:25 1
Hakelastissa oleva kuorma-auto syttyi tuleen ajon aikana Sievissä – ajokaista suljettu liikenteeltä pelastustöiden vuoksi

Ha­ke­las­tis­sa oleva kuor­ma-au­to syttyi tuleen ajon aikana Sie­vis­sä – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pe­las­tus­töi­den vuoksi

07.04.2022 22:56
Ylivieskassa ja lähialueilla korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – testausta jouduttu rajoittamaan

Yli­vies­kas­sa ja lä­hi­alueil­la korona käy läpi samoja ihmisiä jo toista kertaa – tes­taus­ta jou­dut­tu ra­joit­ta­maan

21.03.2022 16:16 7
Aarikka siirtää tuotantonsa Suomeen ja puiset kynttilänjalat sorvataan jatkossa Sievissä – oikeiden tekijöiden löytäminen vei vuosia

Aarikka siirtää tuo­tan­ton­sa Suomeen ja puiset kynt­ti­län­ja­lat sor­va­taan jat­kos­sa Sie­vis­sä – oi­kei­den te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen vei vuosia

18.12.2021 12:10 15
Tilaajille
Heittelehtimään lähtenyt henkilöauto törmäsi kevyeen kuorma-autoon Sievissä, kyydissä olleet selvisivät vammoitta

Heit­te­leh­ti­mään läh­te­nyt hen­ki­lö­au­to törmäsi kevyeen kuor­ma-au­toon Sie­vis­sä, kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

27.11.2021 18:11
Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Sievissä

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Sie­vis­sä

19.09.2021 23:46
Noin aarin verran maastoa paloi vanhalla turvetuotantoalueella Sievissä – palon aiheutti todennäköisesti epäonninen joutsen

Noin aarin verran maastoa paloi van­hal­la tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Sie­vis­sä – palon ai­heut­ti to­den­nä­köi­ses­ti epä­on­ni­nen joutsen

13.07.2021 22:03
17-vuotiaan epäillään kuljettaneen autoa humalassa – kaksi alaikäistä loukkaantui auton syöksyttyä tieltä Sievissä

17-vuo­tiaan epäil­lään kul­jet­ta­neen autoa hu­ma­las­sa – kaksi ala­ikäis­tä louk­kaan­tui auton syök­syt­tyä tieltä Sie­vis­sä

13.07.2021 14:12
Nuori mies hukkui Sievissä sunnuntai-iltana

Nuori mies hukkui Sie­vis­sä sun­nun­tai-il­ta­na

05.07.2021 07:09
Näkökulma: Kokkolan valtava tartuntaryväs on luikerrellut jo Pohjois-Pohjanmaalle – Silti ihmisiä eivät näytä maskit ja turvavälit kiinnostavan

Nä­kö­kul­ma: Kok­ko­lan valtava tar­tun­ta­ry­väs on lui­ker­rel­lut jo Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Silti ihmisiä eivät näytä maskit ja tur­va­vä­lit kiin­nos­ta­van

19.05.2021 13:45 54
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­lä­osas­sa maa­kun­taa

18.05.2021 14:45 4
Puupäähattu sysäsi kuvittajan uralle – Tiina Konttila kertoi kotiäidin blogissaan haaveestaan, ja siitä tuli pian totta

Puu­pää­hat­tu sysäsi ku­vit­ta­jan uralle – Tiina Kont­ti­la kertoi ko­ti­äi­din blo­gis­saan haa­vees­taan, ja siitä tuli pian totta

03.05.2021 18:00
Tilaajille
Lasten tulitikkuleikit sytyttivät maastoa Sievissä, kulotus Ylivieskassa – molemmat palot sammutettiin nopeasti

Lasten tu­li­tik­ku­lei­kit sy­tyt­ti­vät maastoa Sie­vis­sä, kulotus Yli­vies­kas­sa – mo­lem­mat palot sam­mu­tet­tiin no­peas­ti

01.05.2021 16:46
Scanfil Oy:n teollisuuslaitoksen typpisäiliö vuoti Sievissä, pelastuslaitos evakuoi lähialueen ja otti vuodon hallintaan

Scanfil Oy:n teol­li­suus­lai­tok­sen typ­pi­säi­liö vuoti Sie­vis­sä, pe­las­tus­lai­tos evakuoi lä­hi­alueen ja otti vuodon hal­lin­taan

06.04.2021 22:27
Omakotitalo syttyi tuleen aamuyöllä Sievissä – asukkaat heräsivät palohälyttimeen

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen aa­mu­yöl­lä Sie­vis­sä – asuk­kaat he­rä­si­vät pa­lo­hä­lyt­ti­meen

01.03.2021 08:09
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän ja Kalajoella neljä uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män ja Ka­la­joel­la neljä uutta tar­tun­taa

04.02.2021 15:24 4
Käsi jäi mönkijän kettingin väliin – pelastuslaitos auttoi pinteestä Sievissä

Käsi jäi mön­ki­jän ket­tin­gin väliin – pe­las­tus­lai­tos auttoi pin­tees­tä Sie­vis­sä

24.01.2021 18:42
Pakettiauto törmäsi koneenkuljetuslavetin perään Sievissä, yksi loukkaantui

Pa­ket­ti­au­to törmäsi ko­neen­kul­je­tus­la­ve­tin perään Sie­vis­sä, yksi louk­kaan­tui

19.01.2021 17:57
THL: Suomessa 249 uutta koronatapausta – Oulussa poikkeuksellisen paljon uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 249 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Oulussa poik­keuk­sel­li­sen paljon uusia tar­tun­to­ja

31.12.2020 16:40 29
Mahdollisia joukkoaltistumisia useissa oululaisbaareissa, selvittämättömien tartuntalähteiden osuus noussut – Suomessa 438 uutta koronatartuntaa

Mah­dol­li­sia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia useissa ou­lu­lais­baa­reis­sa, sel­vit­tä­mät­tö­mien tar­tun­ta­läh­tei­den osuus noussut – Suo­mes­sa 438 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

30.12.2020 18:22 103