Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yrityskauppa
Oulun ravintolakauppaa sulateltiin lauantaina Leskisen baaritiskin molemmin puolin – Osalle tieto tuli yllätyksenä, osa veisteli jo savolaisvitsejä

Oulun ra­vin­to­la­kaup­paa su­la­tel­tiin lauan­tai­na Les­ki­sen baa­ri­tis­kin mo­lem­min puolin – Osalle tieto tuli yl­lä­tyk­se­nä, osa veis­te­li jo sa­vo­lais­vit­se­jä

02.09.2023 20:07 4
Tilaajille
Rusanen osti Pattijoen Pesulan ja lähtee haastamaan Lindströmiä – kasvava ketju investoi Raaheen jo satoja tuhansia euroja

Rusanen osti Pat­ti­joen Pesulan ja lähtee haas­ta­maan Lind­strö­miä – kasvava ketju in­ves­toi Raaheen jo satoja tu­han­sia euroja

11.01.2023 15:38 1
Tilaajille
Pohjoisten korujen tarina jatkuu Oulun Pikisaaressa – "Hyppäsimme suuriin saappaisiin"

Poh­jois­ten korujen tarina jatkuu Oulun Pi­ki­saa­res­sa – "Hyp­pä­sim­me suuriin saap­pai­siin"

01.10.2022 06:00 3
Kaikki alkoi oman kodin autotallista vuonna 1994 – nyt oululainen mattopesulayritys Pesuraita Oy siirtyy Liaton Oy:n omistukseen

Kaikki alkoi oman kodin au­to­tal­lis­ta vuonna 1994 – nyt ou­lu­lai­nen mat­to­pe­su­la­yri­tys Pe­su­rai­ta Oy siirtyy Liaton Oy:n omis­tuk­seen

01.08.2022 11:54 4
Ruka Safaris hollantilaiselle yritykselle – Karjalaisen perheen 33 vuoden taival matkailun parissa päätökseen: "Ukko on 72 ja emäntä 70, siinä on riittävästi selitystä"

Ruka Safaris hol­lan­ti­lai­sel­le yri­tyk­sel­le – Kar­ja­lai­sen perheen 33 vuoden taival mat­kai­lun parissa pää­tök­seen: "Ukko on 72 ja emäntä 70, siinä on riit­tä­väs­ti se­li­tys­tä"

25.12.2021 08:05 7
Tilaajille
Pörssiyhtiö Solwers osti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n – Jo 42-vuotias oululaisyritys jatkaa omalla nimellään ja henkilöstöllään

Pörs­si­yh­tiö Solwers osti Luk­ka­roi­nen Ark­ki­teh­dit Oy:n – Jo 42-vuo­tias ou­lu­lais­yri­tys jatkaa omalla ni­mel­lään ja hen­ki­lös­töl­lään

01.12.2021 21:51
Tilaajille
Yhdysvaltalainen ruoan tilauspalvelu ostaa Woltin noin seitsemällä miljardilla eurolla

Yh­dys­val­ta­lai­nen ruoan ti­laus­pal­ve­lu ostaa Woltin noin seit­se­mäl­lä mil­jar­dil­la eurolla

10.11.2021 06:30 6

Ruot­sa­lai­nen si­joi­tus­yh­tiö K4 Sweden Ab osti ou­lu­lai­sen KL Mec­ha­nic­sin – Toimiva johto ja työn­te­ki­jät jat­ka­vat yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa

19.10.2021 16:25 1
Oululainen CubiCasa myytiin USA:han - sisätilojen skannausohjelmisto on ollut yritykselle menestys

Ou­lu­lai­nen Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han - si­sä­ti­lo­jen skan­naus­oh­jel­mis­to on ollut yri­tyk­sel­le me­nes­tys

23.09.2021 18:00
Tilaajille
Aava Mobile aikoo kasvaa Oulussa - omistajanvaihdos antaa lisää muskeleita tuotekehitykseen

Aava Mobile aikoo kasvaa Oulussa - omis­ta­jan­vaih­dos antaa lisää mus­ke­lei­ta tuo­te­ke­hi­tyk­seen

07.09.2021 15:45
Tilaajille
Arina osti SuperPark Oulun liiketoiminnan – "Ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön"

Arina osti Su­per­Park Oulun lii­ke­toi­min­nan – "Rat­kai­su mah­dol­lis­taa uu­den­lai­sen yh­teis­työn"

27.01.2021 08:34 26
Oululainen kasvuyritys Specim myytiin Konica Minoltalle – maailman johtava hyperspektrikameroiden toimittaja jatkaa Oulussa

Ou­lu­lai­nen kas­vu­yri­tys Specim myytiin Konica Mi­nol­tal­le – maail­man johtava hy­per­spekt­ri­ka­me­roi­den toi­mit­ta­ja jatkaa Oulussa

27.11.2020 14:43 2
Tilaajille
Kilpailuviranomainen esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan kieltämistä – Alan järjestölle kielto tuli yllätyksenä

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­nen esittää Me­hi­läi­sen ja Pih­la­ja­lin­nan yri­tys­kau­pan kiel­tä­mis­tä – Alan jär­jes­töl­le kielto tuli yl­lä­tyk­se­nä

29.09.2020 18:44 1
Ministerit puolsivat kauppaa lääkärikopteriyhtiöstä, vaikka tarkka hintatieto jäi hämärän peittoon

Mi­nis­te­rit puol­si­vat kauppaa lää­kä­ri­kop­te­riyh­tiös­tä, vaikka tarkka hin­ta­tie­to jäi hämärän peit­toon

26.09.2020 06:00
Helsingin Diakonissalaitos osti Caritas Palvelut Oy:n – Caritas-Säätiö hakee syksyn aikana uutta suuntaa

Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tos osti Caritas Pal­ve­lut Oy:n – Ca­ri­tas-Sää­tiö hakee syksyn aikana uutta suuntaa

31.08.2020 15:46 5
Tilaajille
Oululainen yli sata työntekijää työllistävä ohjelmistoyhtiö PiiMega myytiin jyväskyläläiselle Pinjalle

Ou­lu­lai­nen yli sata työn­te­ki­jää työl­lis­tä­vä oh­jel­mis­to­yh­tiö PiiMega myytiin jy­väs­ky­lä­läi­sel­le Pin­jal­le

05.08.2020 09:00 6